Gebruiksaanwijzing SAGEM MYC5-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MYC5-2. Wij hopen dat dit SAGEM MYC5-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MYC5-2 te teleladen.


SAGEM MYC5-2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6560 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MYC5-2 (6602 ko)
   SAGEM MYC5-2 DATASHEET (69 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MYC5-2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees eerst deze handleiding zorgvuldig door, zodat u uw telefoon efficiënt en optimaal kunt gebruiken. U kunt de telefoon internationaal in verschillende netwerken gebruiken (GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz) afhankelijk van de afspraken met de provider. WAARSCHUWING Afhankelijk van het model, de netwerkconfiguratie en de daaraan gekoppelde abonnementskaarten zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. Zorg ervoor dat de SIM-kaart van het type 3 V SIM is en compatibel is met de telefoon. [. . . ] Met dit menu kunt u een animatie weergeven wanneer het toestel stand-by staat. Druk op [Kiezen]. Schermbeveiliging 60 Bediening Logo van provider Met dit menu kunt u het logo van de provider op het beginscherm weergeven (afhankelijk van het model). Selecteer Activeren of Deactiveren en druk op [Kiezen]. Contrast Met dit menu kunt u het schermcontrast bijstellen. Stel het contrast bij met de toetsen . 61 Bediening Energiebesp. Met deze functie kunt u het scherm en de verlichting van het toetsenbord uitschakelen. Schermlicht: kies een van de beschikbare opties: Vol schermlicht, Alleen scherm en druk op Kiezen. Als u dit modus wilt uitschakelen, drukt u op de toets . Met dit menu kunt u de camerafuncties van uw telefoon instellen. Camera Selecteer in het menu Bediening het menu Camera en druk op [Selectie]. Timer: met dit menu kunt u een foto namen met een vertraging van 5, 10 of 15 seconden. Terwijl u het voorbeeld van de foto bekijkt, kunt u het maken van vertraagde opnamen inschakelen door op de knop te drukken ( ). Klikgeluid: Met dit menu kunt u instellen welk geluid u bij het maken van een foto hoort. Foto-indeling: Met dit menu kunt u opgeven in welke indeling de foto moet worden opgeslagen. U kunt kiezen uit verschillende opties: - u kunt de foto-indeling automatisch instellen of een van de volgende opties kiezen: Hoge res. mobiel, - of u kunt per foto een andere indeling kiezen. 62 Bediening Taal selecteren Met dit menu kunt u de gewenste taal instellen voor uw toestel. Selecteer in het menu Bediening de optie Selecteer taal en druk op [Selectie]. Als u Automatisch kiest, worden de teksten op het scherm in de taal van uw SIM-kaart weergegeven. Oproepen Doorgeschakeld Met het menu Oproepen kunt u alle oproepfuncties beheren (oproepen doorsturen, nummers weergeven, oproepen in de wacht zetten, voicemailnummer enzovoort). Afhankelijk van uw abonnement kunt u met deze dienst inkomende gesprekken naar een ander nummer of naar uw voicemailbox doorschakelen. Selecteer in het menu Oproepen de optie Doorgeschakeld en druk op [Selectie]. Maak een keuze uit de beschikbare doorschakelopties. 63 Bediening Oproepen bekijken Met dit menu kunt u een overzicht van de laatst gebruikte nummers bekijken. Op het scherm ziet u voor elke oproep de volgende gegevens: - de kenmerken (door middel van een pictogram), - de tijd (of datum), - de duur van de oproep. Kies een van de beschikbare opties: Bellen, Opslaan in het telefoonboek, Bericht verzenden, Wissen, Alles wissen. Snelle toegang tot de lijst met oproepen vanuit het beginscherm: druk op de toets . U kunt dit menu ook gebruiken om de omvang van de gegevensuitwisseling in GPRS te bekijken. Kies een van de beschikbare opties. Meters 64 Bediening Nummerweergave Met dit menu kunt u de status van de nummerweergave bekijken. Kies een van de beschikbare opties: Anoniem-modus, Mijn nummer, Identiteit bellers of Op sub-LCD. [. . . ] Zet het toestel uit en weer aan. Ik krijg geen verbinding Geen inkomende oproepen Ontvangstkwaliteit bij bellen Ik kan geen bericht versturen Geen voicemailbox Voicemailpictogram knippert In WAP-context: bericht SERVER REAGEERT NIET 91 Problemen oplossen PROBLEEM - SITUATIE ACTIES Aanmelden bij begroetingsscherm In het WAP-menu kiest u Cache legen. niet mogelijk Naam van provider verschijnt niet Ga naar het menu Bediening, kies Netwerken en vervolgens [Selectie]. op het scherm Wacht tot de naam van de provider wordt weergegeven, selecteer deze en druk op OK. Als er een Logo van provider is (afhankelijk van model), activeert u de weergave (Bediening/Uiterlijk/Logo van provider). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MYC5-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MYC5-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag