Gebruiksaanwijzing SAGEM MYC-4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MYC-4. Wij hopen dat dit SAGEM MYC-4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MYC-4 te teleladen.


SAGEM MYC-4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6095 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MYC-4 (6082 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MYC-4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees eerst deze handleiding zorgvuldig door, zodat u uw telefoon efficiënt en optimaal kunt gebruiken. U kunt de telefoon internationaal in verschillende netwerken gebruiken (GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz) afhankelijk van de afspraken met de provider. WAARSCHUWING Afhankelijk van het model, de netwerkconfiguratie en de daaraan gekoppelde abonnementskaarten zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. Zorg ervoor dat de SIM-kaart van het type 3 V SIM is en compatibel is met de telefoon. [. . . ] Kies een van de beschikbare opties: Bellen, Opslaan in het telefoonboek, Bericht verzenden, Wissen, Alles wissen. Snelle toegang tot de lijst met oproepen vanuit het beginscherm: druk op de toets . 62 Instellingen Meters Met dit menu kunt u de duur van de uitgaande gesprekken bekijken. U kunt dit menu ook gebruiken om de omvang van de gegevensuitwisseling in GPRS te bekijken. Kies een van de beschikbare opties. Nummerweergave Met dit menu kunt u de status van de nummerweergave bekijken. Kies een van de beschikbare opties: Anoniem-modus, Mijn nummer, Identiteit bellers. Anoniem-modus U kunt ervoor kiezen uw nummer niet te laten weergeven op het toestel van de persoon met wie u belt. Uw nummer wordt dus niet weergegeven. 63 Instellingen Oproep in wacht Tijdens een oproep kunt u worden gewaarschuwd dat iemand anders u probeert te bereiken: u hoort dan een speciale toon. De identiteit van de beller wordt op het scherm weergegeven (naam of nummer). (Afhankelijk van de service van de provider) Selecteer in het menu Oproepen de optie Opr. U kunt de service Activeren, Deactiveren en de Status bekijken als u wilt weten of de service is ingeschakeld. Wanneer iemand anders u tijdens een oproep probeert u te bereiken, wordt dit op het scherm weergegeven. Autom. opnieuw Met dit menu kunt u iemand terugbellen die u niet kon bereiken (bijvoorbeeld omdat u in gesprek was). U kunt deze functie Uitschakelen, maar ook Op aanvraag of Systematisch instellen. Als u Op verzoek kiest, wordt u automatisch gevraagd of u dit nummer opnieuw wilt kiezen als het desbetreffende toestel in gesprek is. 64 Instellingen Zwarte lijst De zwarte lijst wordt gebruikt om de fouten met automatische oproepen te beperken (oproepen die zijn gegenereerd door de automatische terugbelfunctie of door toepassingsgegevens, bijvoorbeeld fax). Selecteer in het menu Oproepen de optie Zwarte lijst en druk op [Selectie]. Als een aantal automatische oproepen met een nummer is mislukt (nummer bezet of onbekend), wordt het nummer op de zwarte lijst gezet en wordt er geen automatische oproep naar dit nummer uitgevoerd totdat u het nummer van de zwarte lijst haalt. Opmerking: deze functie werkt niet voor oproepen die handmatig worden uitgevoerd. ALS Met de functie ALS (Alternate Line Service) kunt u, afhankelijk van uw abonnement, twee telefoonlijnen hebben. Het nummer van de geselecteerde lijn (1 of 2) voor de oproepen wordt op het beginscherm weergegeven. 65 Instellingen Beveiliging Toetsvergrendeling Met dit menu kunt u de beveiliging van uw toestel instellen. Met dit menu kunt u het toetsenbord vergrendelen om te voorkomen dat toetsen ongewild worden ingedrukt. Deze functie is ook op het beginscherm beschikbaar via een combinatie van de toetsen en . PIN-code Met dit menu kunt u de PIN-code van uw toestel activeren en wijzigen. Selecteer in het menu Beveiliging de optie PIN-code en druk op [Selectie]. Als u de PIN wilt wijzigen, kiest u Wijzigen en drukt u op [Selectie]. [. . . ] op het scherm Wacht tot de naam van de provider wordt weergegeven, selecteer deze en druk op Kiezen. Als er een logo van provider is (afhankelijk van model), activeert u de weergave (Instellingen/Uiterlijk/Logo van provider). Hoe kan ik het toetsenbord Druk op de toets en vervolgens op de toets [OK]. Hoe kan ik naar de stille modus Houd de toets ingedrukt, tenzij de telefoon overgaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MYC-4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MYC-4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag