Gebruiksaanwijzing SAGEM MF 3260

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MF 3260. Wij hopen dat dit SAGEM MF 3260 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MF 3260 te teleladen.


SAGEM MF 3260 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4517 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MF 3260 (4682 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MF 3260

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAX 3240 MF 3260 Handleiding 2 Geachte klant, Hartelijk dank dat u een SAGEM-faxapparaat hebt gekozen. Met dit apparaat kunt u faxen en telefoneren, SMS-berichten versturen en ontvangen evenals kopien maken. Met de tijdstempel kunt u de ontvangst van een fax precies documenteren. De startercartridge, die met uw apparaat wordt meegeleverd, is voldoende voor max. [. . . ] Kies een andere groep of invoeren uit de telefoonboek, de nummerherhalingslijst, de lijst van bellers of toets andere nummers met behulp van de cijfertoetsen in. U kunt het versturen op elk gewenst tijdstip afbreken door op STOP te drukken. 2 Hoofdstuk 4. Fax Kan uw faxapparaat een van de ontvangers niet bereiken, omdat de lijn bezet is of de verbinding niet tot stand komt, wordt het document naar de overige ontvangers van de lijst gestuurd. Nadat het apparaat de nummers van alle ontvangers heeft gedraaid, probeert het opnieuw de ontvangers te bellen die bij de eerste keer niet werden bereikt. 25 Fax op afroep Met Fax afroepen roept u documenten af die in een fax klaar liggen, waarvan u het nummer hebt gedraaid. Het is ook mogelijk documenten in uw faxapparaat klaar te leggen die door andere apparaten afgeroepen kunnen worden. Uitgesteld verzenden Met deze functie verstuurt u faxberichten op een later tijdstip binnen 24 uur. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld van gunstigere telefoontarieven profiteren of een fax naar een ontvanger sturen die alleen op bepaalde tijden bereikbaar is. 1 Plaats de documenten met de bedrukte zijde naar beneden in de documenteninvoer. Druk op MENU/OK, 24 en OK. Onmiddellijk op afroep 1 2 Druk op MENU/OK, 22 en OK. Toets het nummer in, van waar u een fax wilt afroepen, of selecteer een invoer uit de telefoonboek, de nummerherhalingslijst of de lijst van bellers. Toets het nummer in, van waar u een fax wilt afroepen, of selecteer een invoer uit de telefoonboek, de nummerherhalingslijst of de lijst van bellers. Toets het tijdstip in waarop het document moet worden afgeroepen, bijvoorbeeld 14 00 voor 14. 00 uur. Op het display verschijnt het nummer en het tijdstip, waarop het apparaat het faxbericht afroept. U kunt blijven faxberichten versturen. 2 3 2 Toets het gewenste nummer in of selecteer een invoer uit de telefoonboek, de nummerherhalingslijst of de lijst van bellers. Met de blauwe toets en kunt u andere ontvangers intoetsen en de fax naar een groep verzenden. Toets het tijdstip in waarop het document moet worden verzonden, bijvoorbeeld 14 00 voor 14. 00 uur. Na een korte opwarmfase slaat het apparaat het document op in het geheugen en verstuurt de fax op het aangegeven tijdstip. 4 6 Verzending op afroep U kunt in uw faxapparaat documenten klaar leggen die door andere apparaten afgeroepen kunnen worden. 1 Plaats de documenten met de bedrukte zijde naar beneden in de documenteninvoer. Na een korte opwarmfase slaat het apparaat het document in het geheugen op. Om een geprogrammeerde faxverzending te annuleren kunt u het document simpelweg verwijderen uit de opdrachtenlijst. Om een geprogrammeerde faxverzending te annuleren kunt u het document simpelweg verwijderen uit de opdrachtenlijst. Kies met het faxbericht dat u wilt wissen en bevestig dit met OK (zie ook hoofdstuk Opdrachten). Met C keert u naar de voorafgaande menustap terug; met STOP bereikt u de uitgangspositie. 2 3 4 4. Fax 26 Wis het document uit de opdrachtenlijst om de functie afroep-standby te annuleren. Met C keert u naar de voorafgaande menustap terug; met STOP bereikt u de uitgangspositie. Hoofdstuk 4. [. . . ] Reparaties worden niet op de locatie van de klant uitgevoerd, tenzij de klant met SAGEM Communication Austria GmbH een onderhoudscontract heeft afgesloten waarin uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat reparaties op locatie bij de klant worden uitgevoerd. De volgende bepaling geldt indien de klant het apparaat koopt voor zijn/haar bedrijf, vak of beroep. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in onderhavig document, en zover de wet dit toestaat, geeft SAGEM Communication Austria GmbH geen service of garantie, direct of indirect, uit wettelijke bepalingen voortvloeiend of op andere wijze, in situaties die niet zijn beschreven in deze garantie en dientengevolge worden alle voorwaarden die door de wet zijn opgelegd bij deze uitgesloten. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant. B Uitsluitingen van garantie SAGEM Communication Austria GmbH zal niet aansprakelijk zijn voor garantie in het geval van: schade, defecten of storingen die het gevolg zijn van: verzuim het installatieproces correct uit te voeren of de gebruiksinstructies correct op te volgen; een externe oorzaak (waaronder, maar niet beperkt tot, bliksem, brand, aardbevingen of waterschade van welke aard dan ook); aanpassingen die aan het apparaat zijn gemaakt zonder schriftelijke toestemming van SAGEM Communication Austria GmbH, verzuim of nalatigheid het apparaat te onderhouden of incorrect onderhoud; ongeschikte gebruiksomstandigheden, met name ten aanzien van temperatuur en vochtigheid; C In de gevallen die zijn beschreven in sectie B, evenals na het verstrijken van de garantieperiode van twaalf maanden, dient de klant SAGEM Communication Austria GmbH een prijsopgave te vragen en dient hij/zij deze te accepteren en ermee in te stemmen de kosten genoemd in de prijsopgave te voldoen alvorens het apparaat naar SAGEM Communication Austria GmbH terug te sturen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MF 3260

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MF 3260 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag