Gebruiksaanwijzing SAGEM MC912

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MC912. Wij hopen dat dit SAGEM MC912 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MC912 te teleladen.


SAGEM MC912 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (152 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MC912 (725 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MC912

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inschakelen Druk op . Vergrendelen van het toetsenbord Valideer ACTIEF in het BEVEILIG. / BLOK. KLAV. menu. Ontgrendelen van het toetsenbord Druk op en vervolgens op Ok. Bellen Draai het nummer en druk vervolgens op . Opnieuw bellen van het vorige nummer Druk tweemaal op . Beantwoorden Druk op . Een nummer invoeren in het telefoonboek Druk op Ok. Ophangen Druk op . Verbinding tot stand brengen vanuit het telefoonboek op naam: voer de eerste letter van de naam in, druk op , loop door de lijst om de persoon te vinden die u wenst te bellen en druk vervolgens op om te bellen. Toets de eerste letter(s) van de gewenste naam in overeenkomstig de in het telefoonboek opgeslagen vermelding en druk op . Uitschakelen Druk op (lang drukken). Handsfree Om te communiceren, drukt u op . Kort overzicht van de functies 2 Menu's Toegang met behulp van Navigeren met behulp van en en Valideren met behulp van Ok Afbreken met behulp van C TEL. TOEBEHOREN De menu's in het kort 3 U hebt zojuist een mobiele telefoon gekocht en wij feliciteren u met deze keuze. [. . . ] WACHT Dit menu heeft betrekking op de functie waarmee u een oproep kunt laten wachten. Tijdens een gesprek kunt u door een speciaal signaal worden gewaarschuwd dat er een tweede oproep is. Op het scherm verschijnt dan het bericht ONDERBREEK, gevolgd door het volgnummer van de oproep (en eventueel het telefoonnummer en de naam van de beller, als deze in het geheugen is geregistreerd). U kunt nu (afhankelijk van de door het netwerk geboden mogelijkheden): De wachtende oproep weigeren door op C te drukken. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u kunt met de nieuwe beller spreken. Alle bellers kunnen nu met elkaar spreken (VERGADERING) voorzover de capaciteit van het netwerk dit toestaat. Uw telefoon gaat normaal over om de wachtende oproep te signaleren. 7. Belmogelijkheden 27 7. 7 Oproep laten wachten (Deze dienst is afhankelijk van de operator) Tijdens een gesprek kunt u de verbinding laten wachten door op Ok te drukken. Op het scherm verschijnt het bericht OPROEP WACHTEND, gevolgd door het volgnummer van wachtende gesprekken (en eventueel het telefoonnummer en de naam van de beller, als deze laatste in het geheugen is opgeslagen). U kunt nu: Een nieuwe oproep Starten en vervolgens: Tussen uw bellers schakelen door op Ok te drukken. Alle bellers kunnen nu met elkaar spreken (VERGADERING). 7. 8 Vergadering (Deze dienst is afhankelijk van de operator en van model) U kunt meerdere bellers met elkaar laten vergaderen (afhankelijk van de capaciteit van het netwerk). Zodra u een VERGADERING tot stand hebt gebracht, verschijnt de melding VERGADERING op het scherm, gevolgd door het aan elke beller toegewezen volgnummer. U kunt nu: Een wachtende of inkomende oproep weigeren door op C te drukken. Schakelen tussen de vergadering en een wachtende of inkomende oproep door op Ok te drukken, of een nieuwe oproep initiëren. Alle bellers samenbrengen door op te drukken (een vergadering is beperkt tot 6 bellers: 5 deelnemers aan de vergadering en één aparte oproep). Let op Wanneer u op drukt, worden alle verbindingen verbroken. 7. Belmogelijkheden 28 Standaard opdrachten Met gestandaardiseerde toetsencombinaties krijgt u eveneens toegang tot de diensten: Oproepmelding, Wachtende oproep en Vergadering. Bovendien beschikt u hierdoor over een aantal extra mogelijkheden: 0 Weigeren van de wachtende of inkomende oproep (of van de wachtende of inkomende oproepen in de vergadering). Verbreken van de (eventuele) huidige verbinding (of de eventuele oproepen in de vergadering) en aannemen van de wachtende of inkomende oproep (of de wachtende of inkomende oproepen in de vergadering). Verbreken van de huidige verbinding met het volgnummer X. 2 Onderbreken van de huidige oproep (of de oproepen in de vergadering) en aannemen van de wachtende of inkomende oproep (of de wachtende of inkomende oproepen in vergadering) Onderbreken van de oproepen in vergadering, met uitzondering van de huidige oproep met volgnummer X (privé-gesprek). Toevoegen van de wachtende oproep (of de wachtende oproepen in de vergadering) aan de huidige oproep (of de huidige oproepen in de vergadering). Onderbreken van de huidige oproep (of de huidige oproepen in de vergadering) en een ander telefoonnummer bellen. 2X 1 3 1X Tel N° 7. Belmogelijkheden 29 NB: Wij adviseren u de huidige oproep eerst te onderbreken en pas daarna een nummer te kiezen en de nieuwe oproep tot stand te brengen. Deze methode garandeert discretie en vertrouwelijkheid (de huidige beller hoort dan de tonen van het kiezen van het nummer niet, ongeacht de configuratie van de telefoon). [. . . ] Onderhoud 48 Het gebruik van uw telefoon is onderworpen aan veiligheidsvoorschriften die bedoeld De CE markering op zijn ter bescherming van zowel de de eenheid komt gebruiker als zijn of haar omgeving. overeen met de Elektrische veiligheid richtlijnen 91/263/ CEE - 89/336/CEE 73/23/CEE, 93/68/ CEE gewijzigd 14. Aanbevelingen Gebruik uitsluitend de juiste opladers die in de catalogus van de fabrikant staan. Gebruik van een andere oplader kan gevaarlijk zijn; en leidt ertoe dat de garantie op uw telefoon ongeldig wordt. De netspanning dient overeen te komen met de spanning die vermeld staat op het fabrieksplaatje op de oplader. 14. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MC912

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MC912 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag