Gebruiksaanwijzing SAGEM LASER PRO 341

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM LASER PRO 341. Wij hopen dat dit SAGEM LASER PRO 341 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM LASER PRO 341 te teleladen.


SAGEM LASER PRO 341 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13775 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM LASER PRO 341 (13461 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM LASER PRO 341

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] avril 2003 9:20 09 TELECOM SAGEM LASER PRO 341 Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Ind. A GEEN CONTRACTUEEL DOCUMENT Socit anonyme directoire et conseil de surveillance au capital de 36. 044. 360 - 562 082 909 R. C. S. PARIS 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE http://www. sagem. com E S Couvertures. fm Page 2 Vendredi, 4. avril 2003 9:20 09 HARTELIJK GEFELICITEERD U heeft een communicatie-apparaat van de nieuwste generatie van SAGEM aangeschaft en wij feliciteren u met uw beslissing. [. . . ] Op het display verschijnt de naam van de ontvanger aan wie deze letter is toegewezen. Ingebruikname Inhoud MFL_251 270 848 A_LASER PRO 341 NL_EXPORT. book Page 4 Mercredi, 16. avril 2003 8:12 08 Bediening 9(5=(1'(1 'LUHFW YHU]HQGHQ 9, $ +(7 23(1%$5( 7(/()2211(7 + Plaats het document (Zie paragraaf Documenten plaatsen, pagina 5-1). + Toets het faxnummer in van de ontvanger of gebruik de andere mogelijkheden voor het invoeren van een nummer (Zie paragraaf Nummers invoeren, pagina 5-2) en druk op de toets . Het symbool "Ligne" knippert terwijl de verbinding tot stand gebracht wordt en brandt constant zodra de faxverbinding gemaakt is. + Wanneer het document is verzonden, verschijnt de gereed-weergave. 9HUVWXUHQ LQ GH ]XLQLJH PRGXV (FR + Plaats het document (Zie paragraaf Documenten plaatsen, pagina 5-1). + Toets het faxnummer van de ontvanger in en bevestig met de ECO toets (Zie paragraaf Energiezuinige modus, pagina 3-4) en druk op de toets . Het symbool "Ligne" knippert terwijl de verbinding tot stand gebracht wordt en brandt constant zodra de faxverbinding gemaakt is. + Wanneer het document is verzonden, verschijnt de gereed-weergave. 8LWJHVWHOG YHU]HQGHQ Met deze functie kunt u een document op een later tijdstip verzenden. Om een verzendopdracht te bewerken, die op een later tijdstip moet worden verzonden, dient u het nummer van de persoon, het tijdstip van verzenden, de wijze waarop het document wordt ingelezen en het aantal pagina's te programmeren. Om een verzendopdracht te programmeren die later moet worden verzonden: + Plaats het document (Zie paragraaf Documenten plaatsen, pagina 5-1). + Toets het nummer van de persoon in, voor wie u een document wilt programmeren dat later verzonden dient te worden of gebruik n van de andere mogelijkheden voor het invoeren van een nummer (Zie paragraaf Nummers invoeren, pagina 5-2) en bevestig met de OK-toets. + Toets behalve de actuele tijd ook het tijdstip van verzending in voor het document dat later verzonden dient te worden en bevestig met de OK-toets. + Stel desgewenst het contrast in en bevestig met de OK-toets. + Selecteer de wijze waarop het document ingelezen wordt, INVOER of GEHEUGEN en bevestig met de OK-toets (Zie paragraaf Documenten verzenden vanuit het geheugen of vanuit de invoer, pagina 3-4). 5-4 Huidige datum : 16 April 2003 MFL_251 270 848 A_LASER PRO 341 NL_EXPORT. book Page 5 Mercredi, 16. avril 2003 8:12 08 Bediening + Nu kunt u het aantal pagina's van het te verzenden document invoeren en met de OK-toets bevestigen. + Druk op de toets om het verzenden op een later tijdstip te bevestigen. 9HU]HQGHQ PHW NLHVWRRQ WLMGHQV KHW NLH]HQ Met deze functie kunt u via de luidspreker het tot stand komen van de verbinding tijdens het sturen van een fax beluisteren. Met deze functie kunt u bijvoorbeeld: meeluisteren of het ontvangende apparaat bezet is en het verzenden pas starten als de lijn vrij is, het verloop van de verzending controleren als u niet zeker weet of het nummer klopt of mogelijk gewijzigd is enz. Voor het handmatig kiezen: + Plaats het document in de documentinvoer. . + Indien nodig, kunt u het volume met de pijltoetsen 5 of 6 van de navigator wijzigen. + Wanneer u het nummer van de ontvanger nog niet heeft ingetoetst, doet u dit nu (of Zie paragraaf Met de herhaaltoets, pagina 5-3 om het laatst geselecteerde nummer opnieuw te bellen). Zodra u de fluittoon van de ontvangende fax hoort, is de lijn vrij en kunt u de verzending starten. + Druk op de toets om het verzenden te starten. Wanneer u de functie verzendbericht afdrukken op uw apparaat ingesteld heeft (Zie paragraaf Algemene instellingen, pagina 3-1), verschijnt op dit verzendbericht geen verkleinde afbeelding van de eerste pagina van het te verzenden document, maar wordt er wel aangegeven dat er een handmatig gemaakte verbinding is geweest. 23'5$&+7(1/, -67 9225 +(7 9(5=(1'(1 U kunt: de opdrachtenlijst controleren of wijzigen. De documenten die op de opdrachtenlijst zijn opgeslagen, zijn als volgt getypeerd: doorlopend nummer (volgorde) op de opdrachtenlijst / status van het document / nummer van de ontvanger. De status van de documenten kan er als volgt uitzien: - SND: Verzenden, - REL: Relais zenden (rondzenden), 5-5 Date en cours : 16 April 2003 Veiligheid Onderhoud Met deze functie krijgt u een overzicht van alle documenten die op het punt staan verzonden te worden, inclusief de documenten die beschikbaar zijn om opgeroepen te worden, op een later tijdstip moeten worden verzonden enz. Bediening Telefoonboek Apparaat instellen + Druk op de toets Korte handleiding Ingebruikname Het document wordt opgeslagen en op het geprogrammeerde tijdstip verzonden. Inhoud MFL_251 270 848 A_LASER PRO 341 NL_EXPORT. book Page 6 Mercredi, 16. avril 2003 8:12 08 Bediening - ABS: Bewerkt om te worden opgevraagd (opvragen van verzending), - ABE: Opvragen van ontvangst, - MBX: Verzenden naar een postvak, - ABE: Opvragen van postvakken, - KOM: Opdracht die op dit moment uitgevoerd wordt, een in de opdrachtenlijst opgeslagen verzendopdracht direct uitvoeren, een voor verzending of opvragen bewerkt en opgeslagen document afdrukken, de opdrachtenlijst afdrukken om de status van de bewerkte documenten te controleren. De volgende informatie is zichtbaar: - het doorlopende opdrachtnummer binnen de opdrachtenlijst (volgorde), - het nummer of de naam van de ontvanger van het document, - het geplande tijdstip van verzending (fax), - de soort opdracht die voor het document is voorbereid: verzenden vanuit het geheugen, later verzenden, voor opvragen bewerkt document, - het aantal pagina's van het document, - de grootte van het document (in beslag genomen geheugen in procent). een verzendopdracht van de opdrachtenlijst verwijderen. 'H RSGUDFKWHQOLMVW FRQWUROHUHQ RI ZLM]LJHQ M 62 OK - OPDRACHTEN / WIJZIGEN + Selecteer het gewenste document in de opdrachtenlijst en bevestig uw keuze met de OK-toets. + Nu kunt u de geprogrammeerde verzendingsmodaliteiten voor deze opdracht wijzigen en de wijzigingen met de toets bevestigen. (HQ RSGUDFKW YDQ GH RSGUDFKWHQOLMVW GLUHFW XLWYRHUHQ M 61 OK - OPDRACHTEN / UITVOEREN + Selecteer het gewenste document van de opdrachtenlijst en bevestig uw keuze met de toets OK of , zodat de geselecteerde verzendopdracht direct wordt uitgevoerd. (HQ GRFXPHQW XLW GH RSGUDFKWHQOLMVW DIGUXNNHQ M 64 OK - OPDRACHTEN / AFDRUKKEN + Selecteer het gewenste document van de opdrachtenlijst en bevestig uw keuze met de OK-toets. 2SGUDFKWHQOLMVW DIGUXNNHQ M 65 OK - OPDRACHTEN / OVERZ. AFDRUK Het overzicht van alle opdrachten, ** OPDRACHTENLIJST ** genoemd, wordt afgedrukt. 5-6 Huidige datum : 16 April 2003 MFL_251 270 848 A_LASER PRO 341 NL_EXPORT. book Page 7 Mercredi, 16. [. . . ] Neem contact op met de afzender van het faxbericht, misschien heeft de afzender het te verzenden document verkeerd geplaatst. Controleer de instelling en kijk of het juiste buitenlijnnummer (kengetal) is ingesteld. Controleer of de kiestoon weerklinkt door op de toets te drukken. 9(53$. . , 1* (1 75$163257 9$1 +(7 $33$5$$7 + 1 - Trek de stekker uit het stopcontact en verbreek de verbinding met het telefoonnet. Verwijder het netsnoer en de telefoonkabel, de uitvoerlade en de documentensteun. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM LASER PRO 341

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM LASER PRO 341 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag