Gebruiksaanwijzing SAGEM FAX PHILIPS MAGIC 3 PRIMO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM FAX PHILIPS MAGIC 3 PRIMO. Wij hopen dat dit SAGEM FAX PHILIPS MAGIC 3 PRIMO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM FAX PHILIPS MAGIC 3 PRIMO te teleladen.


SAGEM FAX PHILIPS MAGIC 3 PRIMO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11226 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM FAX PHILIPS MAGIC 3 PRIMO (11101 ko)
   SAGEM FAX PHILIPS MAGIC 3 PRIMO DATASHEET (109 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM FAX PHILIPS MAGIC 3 PRIMO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PHILIPS Beschrijving van het apparaat 1 Netkabel met stekker 2 Documentengeleiders 3 Papiertoevoerklep 4 Papiersteun 5 Hoorn 6 Documentinvoer 7 Bedieningspaneel 8 Afdrukrol 9 Scannerklep 10 Insteekopening voor Plug'n'Print-kaart 11 Voorste inktfilmvak 12 Achterste inktfilmvak Symbolen op het display * * twee regels op apparatuur met SMS-functie f / F geeft aan of u verzend of kopiëert met een hogere resolutie of met grijstinten. Als geen van beide symbolen wordt weergegeven, dan is de standaardresolutie gekozen. I verschijnt, wanneer u tijdens een gesprek nog een oproep of meerdere oproepen heeft ontvangen (afhankelijk van uw telefoonmaatschappij). W weergegeven als het geheugen nieuwe SMS-berichten bevat (uitsluitend op apparatuur met SMS-functie). [. . . ] Na verzending van de fax of na 40 seconden, als de documentinvoeropening geen documenten bevat, wordt de standaard-resolutie weer actief. De overdracht van documenten duurt langer in de modus FINE of de modus PHOTO. Contrast In functie 47 kunt u de contrastkwaliteit (helderheid) voor zowel te kopiëren als te verzenden documenten instellen, bijvoorbeeld donkere foto's of formulieren op gekleurd papier. 1 Druk op MENU, 47 en OK. 20 2 Met u kunt u uit drie mogelijkheden kiezen: CONTRAST: LAAG CONTRAST: MIDDEL CONTRAST: HOOG 3 Bevestig uw keuze met OK. 2 Kies met u en bevestig dit met OK. Faxjournaal Het faxjournaal is een lijst van de laatste 10 ontvangen en verzonden faxen. 2 Kies met u of en wanneer het faxjournaal wordt afgedrukt (na elke verzending of na tien geslaagde transmissies). 3 Bevestig met OK. Verzendrapport ­ foutrapport Uw faxapparaat kan na elk verzonden document een verzendrapport afdrukken, waarmee de ontvangst van uw document wordt bevestigd. Indien het zenden niet geheel gelukt is, krijgt u hiervan een foutrapport. U kunt het afdrukken van het verzendrapport in- en uitschakelen, een foutrapport wordt echter altijd afgedrukt. 2 Kies met u en bevestig dit met OK. Afroep van faxen Met behulp van deze functie kunnen documenten worden opgehaald die in de gebelde fax klaarliggen voor verzending. 3 Als u ook een subadres of een code wilt invoeren (zie hiertoe ook de volgende paragraaf Oproepen met code), voert u eerst het telefoonnummer in en sluit dit af met R. Sluit hier het gewenste subadres of de code direct op aan en houd vervolgens START lang ingedrukt. Afroepen met code Als uw faxpartner een code heeft ingevoerd om de op te halen documenten te beschermen tegen onbevoegde toegang, doet u het volgende: 1 Druk op MENU, 22 en vervolgens op OK. Als dit niet mogelijk is, dan kunt u de desbetreffende faxen handmatig ophalen door op DIAL / l te drukken, het faxnummer te kiezen en op START te drukken. Verzenden op afroep U kunt een document klaar zetten om het vanuit uw fax op afroep te laten verzenden. Transmissie ­ Intercontinentalfunctie Uw faxapparaat past de overdrachtssnelheid automatisch aan de kwaliteit van de desbetreffende telefoonlijn aan. Met name bij verzending naar andere werelddelen kan dit proces meer tijd in beslag nemen. Is bekend dat de kwaliteit van de lijn slecht is, dan kunt u in functie 21 al bij voorbaat een langzamere overdrachtssnelheid kiezen, om de tijd en de telefoonkosten die met de automatische aanpassing gepaard zouden gaan, te besparen. 3 Bevestig dit met OK. Compressie van het formaat Om er zeker van te zijn dat de ontvangen faxen die iets langer dan het A4-formaat zijn toch op 1 pagina afgedrukt worden, worden deze pagina' s lichtjes vertikaal verkleind. Als u dit niet wilt, dan kunt u de verkleining in functie 29 uitschakelen: 1 Druk op MENU, 29 en OK. Faxen & Kopiëren 21 Faxen & Kopiëren 1 Plaats het document in de documenteninvoer. 2 Druk op OK en voer het document in. 2 Wilt u het document tegen onbevoegd gebruik beschermen, voer een code in: Druk op MENU, 23, vervolgens op OK. Voer een code van maximaal 20 tekens in en druk ter bevestiging op OK. Iemand aan wie u de code heeft meegedeeld, kan het document nu ophalen. U kunt echter nog wel telefoongesprekken voeren wanneer deze functie is geactiveerd. Er zijn echter ook fabrikanten die andere coderingen gebruiken en daarom niet compatibel zijn. Als u faxdocumenten naar faxdatabanken wilt sturen of daaruit wilt oproepen, dan kunt u bij sommige databanken het subadres direct aan het telefoonnummer toevoegen. [. . . ] SAGEM SA is nu de Europese nummer 1 op het gebied van faxdiensten en biedt een compleet assortiment aan faxterminals met internettoegang en SMS-functionaliteit, multifunctionele terminals en servers die voldoen aan de wensen van alle klanten, van particulieren tot multinationals. Neem contact op met uw dealer wanneer u aanspraak wilt maken op de garantie. Indien er storingen optreden, zal de dealer u adviseren hoe te handelen. Indien u het apparaat direct bij SAGEM Communication Austria GmbH hebt gekocht, gelden de volgende bepalingen: A Gedurende een periode van twaalf (12) maanden na de originele leverdatum van het apparaat, zal SAGEM Communication Austria GmbH in het geval van defecten aan het apparaat die te wijten zijn aan foutieve fabricage zorgdragen voor reparatie zonder de kosten voor arbeidsloon en vervangende onderdelen in rekening te brengen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM FAX PHILIPS MAGIC 3 PRIMO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM FAX PHILIPS MAGIC 3 PRIMO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag