Gebruiksaanwijzing SAGEM FAX LASER PRO 343 SMS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM FAX LASER PRO 343 SMS. Wij hopen dat dit SAGEM FAX LASER PRO 343 SMS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM FAX LASER PRO 343 SMS te teleladen.


SAGEM FAX LASER PRO 343 SMS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14675 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM FAX LASER PRO 343 SMS (14524 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM FAX LASER PRO 343 SMS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] mars 2003 9:36 09 TELECOM 6$*(0 )D[ /DVHU 3UR VPV )D[ /DVHU 3UR VPV Gebruiksaanwijzing *251260917* Socit anonyme directoire et conseil de surveillance au capital de 36. 044. 360 e - 562 082 909 R. C. S. PARIS 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE http://www. sagem. com Gebruiksaanwijzing Ind. *()(/, &, 7((5' U heeft een communicatie-apparaat van de nieuwste generatie van SAGEM aangeschaft en wij feliciteren u met uw beslissing. Deze laserfax met toegang tot het internet is bedoeld voor professioneel gebruik en voldoet ook aan de strengste eisen. [. . . ] mars 2003 8:39 08 Telefoonboek GROEP AANMAKEN, in dit invoerveld verschijnt de lijst van de snelkiesnummers van de ingevoerde personen die deel uitmaken van de lijst, LIJSTNUMMER, de samengestelde lijst met ontvangers kan voorzien worden van een nummer. Lijsten met ontvangers verschijnen in het telefoonboek met de aanduiding (L). Op een lijst kunnen personen met faxnummers worden samengevoegd, maar ook internet-contactpersonen. Het is mogelijk hetzelfde toegewezen nummer op verschillende lijsten te gebruiken. Let op - Het is niet mogelijk, een bestaande lijst met ontvangers in een andere lijst met ontvangers over te nemen. ((1 /, -67 72(92(*(1 Om nog een lijst toe te voegen: M 12 OK - TELEFOONBOEK / GROEP INTOETSEN met de OK-toets. Opmerking : U kunt het aanmaken van een lijst op elk gewenst moment weer afbreken door de toets in te drukken. Voorts hoeft u bij het aanmaken van een lijst niet meteen alle gegevens in te voeren. U kunt de nog onvolledige lijst ook opslaan door de toets in te drukken. + U hebt dan drie mogelijkheden. Voor het kiezen en gelijktijdig op de lijst zetten van n of meerdere personen bevestigt u vervolgens met de OK-toets. 8LWJDDQGH +DQGHOZLM]H + Toets met het lettertoetsenbord de eerste tekens van de naam van de persoon van het snelkiesnummer + Toets het snelkiesnummer in van de gewenste persoon. van het telefoonboek + Druk op de toets en selecteer met de toetsen 6 of 5 de gewenste persoon uit de opgeslagen gegevens. + Herhaal deze bedieningsstap voor alle andere personen, die u op de lijst wilt zetten en bevestig de samengestelde lijst met de OK-toets. de toets in te drukken. 4-3 Date en cours : 25 Mrz 2003 Veiligheid Opmerking : Tijdens het toevoegen van personen kunt u op elk gewenst moment het opnemen in de lijst afbreken door Onderhoud Bediening in van de naam van de gewenste persoon, voeg de andere letters in, totdat de volledige naam van de gewenste persoon op het display verschijnt. Telefoonboek Het lege veld SAMENSTELLING verschijnt in beeld. Toets in dit veld de snelkiesnummers (snelkeuze) van de contactpersonen in die u op de lijst wilt plaatsen. Apparaat instellen + Nu kunt u een nieuwe lijst aanmaken, toets allereerst de naam van de lijst in en bevestig Korte handleiding Ingebruikname Inhoud MFL 251 260 917A LU LASER PRO 343 SMS_345 SMS_Sagem NL. book Page 4 Mardi, 25. mars 2003 8:39 08 Telefoonboek + Het nummer dat automatisch aan de lijst is toegewezen, verschijnt op het display. Wanneer u dit nummer niet wilt bewaren, toetst u een ander nummer in dat nog vrij is en bevestigt u met de OK-toets. + Bevestig de aangemaakt lijst met de toets . 3(5621(1 $$1 ((1 /, -67 72(92(*(1 2) 9(5:, -'(5(1 M 13 OK - TELEFOONBOEK / WIJZIGEN + Selecteer de gewenste lijst met ontvangers (L) met de toetsen 6en 5en bevestig uw keuze met de OK-toets. + Breng het veld SAMENSTELLING in beeld door de OK-toets in te drukken. Vervolgens kunt u, zoals beschreven in onderstaand tabel, een persoon toevoegen of verwijderen: 9RRU KHW +DQGHOVZLM]H + Toets het snelkiesnummer in van de persoon die toegevoegd moet Toevoegen worden en bevestig met de OK-toets. + Herhaal de bovenstaande stap voor elke volgende persoon die toegevoegd moet worden. + Zet de cursor met de toetsen 6of 5 op het snelkiesnummers dat verwijderd moet worden. Wissen + Druk op de C-toets om het snelkiesnummer uit de lijst te verwijderen. + Herhaal de 2 laatste stappen voor elke persoon die van de lijst moet worden verwijderd. + Druk op de toets in, om de nieuwe lijst met ontvangers te bevestigen. ((1 72(92(*, 1* 2) ((1 /, -67 &21752/( 5(1 + Druk op de toets . Het alfabetisch gesorteerde telefoonboek verschijnt in beeld. + Selecteer de gewenste toevoeging of de gewenste lijst met ontvangers (L). 4-4 Huidige datum : 25 Mrz 2003 MFL 251 260 917A LU LASER PRO 343 SMS_345 SMS_Sagem NL. book Page 5 Mardi, 25. mars 2003 8:39 08 Telefoonboek ((1 72(92(*, 1* 2) ((1 /, -67 :, -=, *(1 M 13 OK - TELEFOONBOEK / WIJZIGEN Het alfabetisch gesorteerde telefoonboek verschijnt in beeld. + Kies met de pijltoetsen 5 of 6 de gewenste gegevens of de gewenste lijst met ontvangers (L) en bevestig met de OK-toets. ontvangers en bevestig elke wijziging met de OK-toets. Opmerking : U kunt de wijzigingen ook met de toets bevestigen; in dit geval verlaat u het menu en hebt u geen toegang meer tot de de overige invoervelden. '(5(1 M 14 OK - TELEFOONBOEK / WISSEN Het alfabetisch gesorteerde telefoonboek verschijnt in beeld. ontvangers (G) en bevestig met de OK-toets. + Druk nogmaals op de OK-toets om het verwijderen te bevestigen. De gegevens of de lijst met ontvangers wordt/worden uit het telefoonboek verwijderd. +(7 7(/()221%2(. $)'58. . (1 U kunt alle nummers die in het telefoonboek zijn opgeslagen afdrukken, d. w. z. de gegevens van alle zakenrelaties en alle aanwezige lijsten met ontvangers. Om het telefoonboek uit te afdrukken: Het alfabetisch gesorteerde telefoonboek wordt afgedrukt. , 03257(5(1 U kunt op uw faxapparaat een telefoonboek importeren waarvan u een PC-bestand heeft. U moet er echter rekening mee houden, dat het bestand op speciale wijze moet worden bewerkt en dat het niet meer dan 250 nummers mag bevatten. 4-5 Date en cours : 25 Mrz 2003 Veiligheid Onderhoud Bediening Telefoonboek + Selecteer met de pijltoetsen 5 of 6 de gewenste gegevens of de gewenste lijst met Apparaat instellen ((1 72(92(*, 1* 2) ((1 /, -67 9(5:, - Korte handleiding + Verander het/de betreffende veld(en) van de gegevens in het telefoonboek of de lijst met Ingebruikname Inhoud MFL 251 260 917A LU LASER PRO 343 SMS_345 SMS_Sagem NL. book Page 6 Mardi, 25. mars 2003 8:39 08 Telefoonboek Dit bewerkte bestand wordt als bijlage van een e-mail ontvangen en moet ook als zodanig verder verwerkt worden. De bron voor het importeren van het telefoonboek is dus het netwerk. Let op - Bij het importeren van van een telefoonboek wordt het aanwezige telefoonboek volledig verwijderd. , 192(59(/'(1 9$1 +(7 %(67$1' Het bewerkte gegevensbestand dat de telefoonboekinformatie bevat, moet per regel in vijf velden onderverdeeld zijn, die doorlopend in het gehele bestand door een speciaal scheidingsteken van elkaar gescheiden zijn (bijv. [. . . ] Het faxapparaat ontvangt geen faxberichten Controleer de aansluiting van de telefoonkabel en de kiestoon op de telefoonlijn door op de toets te drukken. U heeft een wit vel papier ontvangen Maak een kopie van een document; als de kopie perfect is, werkt uw faxapparaat naar behoren. Neem contact op met de afzender van het faxbericht, misschien heeft de afzender het te verzenden document verkeerd geplaatst. Controleer de instelling en kijk of het juiste buitenlijnnummer (kengetal) is ingesteld. 9(53$. . , 1* (1 75$163257 9$1 +(7 $33$5$$7 Gebruik voor het transport van het apparaat altijd de originele verpakking. Wanneer u het apparaat niet goed verpakt, kunnen uw aanspraken op garantie komen te vervallen. + 1 - Trek de stekker uit het stopcontact en verbreek de verbinding met het telefoonnet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM FAX LASER PRO 343 SMS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM FAX LASER PRO 343 SMS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag