Gebruiksaanwijzing SAGEM F@ST 900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM F@ST 900. Wij hopen dat dit SAGEM F@ST 900 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM F@ST 900 te teleladen.


SAGEM F@ST 900 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1788 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM F@ST 900 (1756 ko)
   SAGEM F@ST 900 (1756 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM F@ST 900

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SAGEM F@stTM 900 / 940 ADSL Ethernet Modem Gebruiksaanwijzing Referentie: 251 372 725 ed. 6 Uitgave: December 2003 S SAGEM F@st TM 900 / 940 Gebruiksaanwijzing E volgt nauwgezet alle technische veranderingen op en streeft constant naar de verbetering van haar producten. Daarom behoudt zij zich het recht de documentatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle in deze handleiding vermelde handelsmerken werden door hun respectieve eigenaars gedeponeerd: · · · SAGEM F@stTM is een geregistreerd handelsmerk van E, WindowsTM and Internet ExplorerTM zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation, Apple and MacOS zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer Incorporation. Waarschuwing ! In deze handleiding gebruikt waarschuwingssymbool In deze handleiding gebruikt informatiesymbool Alvorens aan te sluiten, raadpleeg de Veiligheidsinstructies veiligheidsinstructies, beschreven in Appendix A van deze gebruiksaanwijzing. 2 SAGEM F@st TM 900 / 940 Gebruiksaanwijzing Inhoudstafel 1 Overzicht van de SAGEM F@stTM 900 / 940 modems 1. 1 Beschrijving 1. 2 Inhoud van uw ADSL pack 1. 3 Eerste voorwaarden 4 4 5 6 2 3 Hardware installatie "BridgeMon" diagnosetoepassing 3. 1 BridgeMon toepassing, informatie inzake compatibiliteit 3. 2 Installatie onder Windows XP 3. 3 Installatie onder Mac OS X 3. 4 De BridgeMon toepassing starten 3. 5 Functies van de BridgeMon toepassing 7 9 9 10 11 12 13 4 Verbindingen met Internet 4. 1 PPPoE mode 4. 2 DHCP verbindingsmode 17 17 23 5 De BridgeMon toepassing verwijderen 5. 1 In Windows XP verwijderen 5. 2 In MacOS X verwijderen 26 26 27 6 Problemen en oplossingen 6. 1 De aanduidingen van de LED's interpreteren 6. 2 De modem wordt niet van stroom voorzien 6. 3 De modem wordt niet gedetecteerd 6. 4 Afwezigheid van ADSL synchronisatie 6. 5 De internet verbinding is niet mogelijk 6. 6 Instelling van de Firewall bijgeleverd met Windows XP 28 28 28 29 29 30 31 35 APPENDIX 3 SAGEM F@st TM 900 / 940 Gebruiksaanwijzing 1 1. 1 Overzicht van de SAGEM F@stTM 900 / 940 modems Beschrijving De SAGEM F@stTM 900 / 9401 modems zijn ADSL modems met Ethernet interface die gebruikt worden om het aan een hoge snelheid internet te browsen, met een ADSL compatibele telefoonlijn. [. . . ] Klik vervolgens op Next (Volgende). 5 Het volgend scherm verschijnt. Selecteer "Connect using a broadband connection that requires a user name and password" (Verbinden met een broadband verbinding die een gebruikersnaam en een wachtwoord eist). In het volgend scherm kan u informatie over uw internetaccount opslaan. Klik vervolgens op Next (Volgende). 7 8 Het laatste scherm verschijnt. Selecteer het vakje als u op het bureaublad een snelkoppeling naar de ADSL internet wil maken. U kan zich nu op internet aanmelden. 19 SAGEM F@st TM 900 / 940 Gebruiksaanwijzing 4. 1. 2 1 Internet verbinding onder Windows XP Als u het juiste vakje heeft aangevinkt, werd het pictogram op aangemaakt. het bureaublad het Dubbelklik op dit pictogram; volgend scherm verschijnt. 2 3 4 Klik vervolgens op . Open uw browser. Als de verbinding ingesteld is, verschijnt een driehoekig pictogram onderaan rechts in de taakbalk. 20 SAGEM F@st TM 900 / 940 Gebruiksaanwijzing 4. 1. 3 1 De PPPoE client onder MacOS X configureren (apple) menu in de Klik op het menubalk, selecteer System Preferences (Systeem voorkeuren), en klik op het Network (Netwerk) pictogram. Het Show (Tonen): veld moet Built-in Ethernet (Ingebouwd) bevatten. 2 3 4 5 Selecteer het PPPoE tabblad en het overeenstemmend onderdeel verschijnt. Vink het vakje Connect using PPPoE (Verbinden met PPPoE) aan om de verbinding in PPPoE mode te plaatsen en het mogelijk te maken de grijze velden te vervolledigen. Nota: Deze informatie "Gebruikersnaam" en "Wachtwoord" zullen u door uw IAP meegedeeld worden. Het past het vakje Show PPPoE status (Toon PPPoE status) in de menubalk aan te vinken. Klik op Apply now (Nu toepassen) om de invoer op te slaan. 6 7 21 SAGEM F@st TM 900 / 940 Gebruiksaanwijzing 4. 1. 4 Internet verbinding onder MacOS X 1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram dat de harde schijf van uw Mac OS X voorstelt. Open de Applications (Toepassingen) map en dubbelklik op het pictogram: Het volgend scherm verschijnt. 2 Controleer of de informatie in de velden Configuration, Name en Password (Configuratie, Gebruikersnaam, Wachtwoord) correct is. U kan nu op internet surfen. 3 4. 1. 5 Niet bij het besturingssysteem bijgeleverde PPPoE client software U kan deze software vinden op een aparte installatie cd-rom. U kan deze software eveneens aantreffen op de installatie cd-rom van uw IAP kit. Deze client software kan in de onderstaande lijst verschijnen: ! · · · · · Friendly PPPoE MacPoet RasPPPoE Tango Access WinPoet Neem contact op met uw IAP voor meer informatie. Bepaalde software is als freeware op internet beschikbaar. 22 SAGEM F@st TM 900 / 940 Gebruiksaanwijzing 4. 2 DHCP verbindingsmode Om uw computer (PC of Mac), werkende in de DHCP client mode via zijn Ethernet interface, op de SAGEM F@stTM 900 / 940 te verbinden, dient u de computer correct te configureren. Dit kan ongeacht het besturingssysteem van uw computer worden uitgevoerd. De configuratie kan de toekenning van een openbaar IP-adres op uw computer (PC of Mac) veroorzaken, op DHCP verzoek. 4. 2. 1 DHCP verbinding met PC Bijvoorbeeld, ga onder Windows XP als volgt te werk: 1 · Selecteer Start / Connections / Show all connections (Start / Verbindingen / Toon alle verbindingen), en het volgend scherm verschijnt. Selecteer de lokale verbinding TM die u met de SAGEM F@st 900 / 940 wenst te gebruiken, klik rechts en selecteer Properties (Eigenschappen). · 2 Het volgend scherm verschijnt. · Selecteer het General tabblad en (Algemeen) vervolgens het TCP/IP protocol, en klik op de Properties (Eigenschappen) knop. 23 SAGEM F@st TM 900 / 940 Gebruiksaanwijzing 3 Het volgend scherm verschijnt. · Selecteer het General tabblad en (Algemeen) vervolgens de opdracht Obtain an IP address automatically (Automatisch een IP-adres verkrijgen) en de opdracht Obtain DNS server address automatically (Automatisch een DNS-serveradres verkrijgen). Klik op OK om uw keuzes te bevestigen. · 24 SAGEM F@st TM 900 / 940 Gebruiksaanwijzing 4. 2. 2 DHCP verbinding met Mac Bijvoorbeeld, ga onder MacOS X als volgt te werk: 1 (apple) menu in de Klik op het menubalk, selecteer "System Preferences (Systeem voorkeuren)", en klik vervolgens op het pictogram "Network (Netwerk)" en het volgend scherm verschijnt. Het Show (Toon): veld moet Built-in Ethernet (Ingebouwd) bevatten. 2 3 Selecteer het TCP/IP tabblad en het overeenstemmend onderdeel verschijnt. [. . . ] Ten slotte, in de eigenschappen van uw Web browser, controleer of er geen externe netwerk verbinding standaard is geselecteerd. Voor Microsoft Explorer: Menu: Tools/Internet options/ (Hulpprogramma's/Internetopties) Selecteer: "Never dial a connection" (Nooit inbellen) ADSL aan PWR aan Lock ADSL instelling Modem vergrendeld. Raadpleeg sectie 3. 5. 4 om uw modem te ontgrendelen. ADSL instelling. ADSL aan PWR aan Modem geïnitialiseerd Groen Verbinding onmogelijk 30 SAGEM F@st TM 900 / 940 Gebruiksaanwijzing 6. 6 1 Instelling van de Firewall bijgeleverd met Windows XP In het Start menu, selecteer Control panel, Network en Internet connections (Configuratiescherm / Netwerk- en internetverbindingen); het volgend scherm verschijnt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM F@ST 900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM F@ST 900 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag