Gebruiksaanwijzing SAGEM F@ST 840

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM F@ST 840. Wij hopen dat dit SAGEM F@ST 840 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM F@ST 840 te teleladen.


SAGEM F@ST 840 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1267 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM F@ST 840 (2376 ko)
   SAGEM F@ST 840 (1438 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM F@ST 840

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SAGEM F@st (PPP) TM 800 Gebruikershandleiding 288025891-06 Editie November 2002 S E volgt nauwgezet de technische vooruitgang en streeft voortdurend naar de verbetering van haar producten ten gunste van haar klanten. Zij verstrekt zich bijgevolg het recht de documentatie in overeenstemming daarmee te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De in deze handleiding genoemde merken zijn door hun respectieve eigenaar gedeponeerde handelsmerken: - SAGEM F@stTM is een gedeponeerd handelsmerk van E, - Windows Corporation, TM en Internet Explorer TM zijn gedeponeerde handelsmerken van de Microsoft - Apple en MacOS zijn gedeponeerde handelsmerken van de Apple Computer Incorporation, Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 0-1 en 0-2 1. Aansluiting van de SAGEM F@stTM 800 2. 1 Aansluiting van de modem 2. 1. 1 Aansluiting van de analoge terminals 2-1 2-2 2-3 3. [. . . ] Klik op Open Teletoegang. 2 Klik op het menu Remote access van de menubalk bovenaan het bureaublad om de lijst van de inherente opdrachten van dit menu te doen verschijnen. In de zone Configuratie, moet het veld "Modem" de naam van uw modem weergeven: ADSL USB Modem Als dit niet het geval is, gaat u als volgt te werk om deze grijze velden (niet wijzigbaar) te wijzigen: - Selecteer in de menubalk Teletoegang / Modem; een venster verschijnt en de menubalk is gewijzigd. - Selecteer in de nieuwe menubalk Bestand / Configuratie; een venster verschijnt. - Selecteer in de afrollijst "Standaard" en klik vervolgens op de knop "Selecteren". U kunt nu ADSL USB Modem uit de afrollijst van de velden Verbind via en Modem selecteren. . Gebruikershandleiding van de SAGEM F@stTM 800 (PPP) - 288025891-06 Pagina 4-6 Reproductie en communicatie verboden zonder schriftelijke toestemming van E 4 - Installatie onder Mac OS 8. 6 of Mac OS 9. x 3 Klik op het menu Teletoegang van de menubalk bovenaan het bureaublad om de lijst van de inherente opdrachten van dit menu te doen verschijnen. In de zone" Configuratie" moet Via PPP-server verschijnen. Als dit niet het geval is, gaat u als volgt te werk om deze grijze velden (niet wijzigbaar) te wijzigen: - Selecteer in de menubalk Teletoegang / TCP/IP; een venster verschijnt en de menubalk is gewijzigd. - Selecteer in de nieuwe menubalk Bestand / Configuratie; een venster verschijnt. - Selecteer in de afrollijst "Standaard" en klik vervolgens op de knop "Selecteren". U kunt nu PPP uit de afrollijst van het veld Verbind via en Via PPP-server in deze van het veld Configuratie selecteren. Reproductie en communicatie verboden zonder schriftelijke toestemming van E Gebruikershandleiding van de SAGEM F@stTM 800 (PPP) - 288025891-06 Pagina 4-7 4 - Installatie onder Mac OS 8. 6 of Mac OS 9. x 4. 3. 2 Hulpmiddelen "Diagnose" Dankzij deze toepassing kan de gebruiker de status van de ADSL-lijn controleren en TM de modem SAGEM F@st 800 configureren. Deze toepassing is aanwezig op alle besturingssystemen, opgesomd in § 1. 2 - vereisten. 1 Nadat u de modem geïnstalleerd en aangesloten heeft op de Macintosh met de USB-kabel, verschijnt het pictogram diagnose op uw bureaublad. Dubbelkik op het pictogram van het hulpmiddel diagnose of Klik op het driehoekig pictogram in de werkbalk 2 Het diagnosescherm verschijnt. Dit scherm bestaat uit drie tabbladen: Operatie, Statistieken, Configuratie. Onderaan rechts van deze drie tabbladen verschijnt een rechthoekig pictogram waarvan de grondkleur de huidige status van de modem aangeeft (zie § 4. 3. 3). Als u een wijziging uitvoert, dan wordt deze knop knop "actief". Klik op deze knop om de wijzigingen in acht te nemen; u wordt uitgenodigd uw computer opnieuw te starten. Klik op OK en start vervolgens opnieuw uw computer. Gebruikershandleiding van de SAGEM F@stTM 800 (PPP) - 288025891-06 Pagina 4-8 Reproductie en communicatie verboden zonder schriftelijke toestemming van E 4 - Installatie onder Mac OS 8. 6 of Mac OS 9. x 4. 3. 2. 1 Tabblad "Operatie" Zone "ADSL Status" Veld Status van de modem Modem niet gedetecteerd op de USBpoort De computer heeft de aanwezigheid van de modem op één van zijn USB-poorten niet gedetecteerd Beschrijving De modem wacht op het antwoord van ADSL-verbinding niet de driver gesynchroniseerd. ADSL- synchronisatie bezig De computer heeft de aanwezigheid van de modem op één van zijn USB-poorten gedetecteerd en is bezig met de ADSL-synchronisatie ADSL-verbinding is gesynchroniseerd. Het is mogelijk een internetverbinding tot stand te brengen. De modem is operationeel Type lijn G. DMT G. LITE ANSI T1. 413 Klik op deze knop om de modem te resetten. Reproductie en communicatie verboden zonder schriftelijke toestemming van E Gebruikershandleiding van de SAGEM F@stTM 800 (PPP) - 288025891-06 Pagina 4-9 4 - Installatie onder Mac OS 8. 6 of Mac OS 9. x Zone " ADSL Performance" Veld Lijnsnelheid Verzend Datasnelheid Lijnsnelheid Ontvang Datasnelheid Ogenblikkelijke snelheid ontvangst gebruiker (in kbit/s) Ogenblikkelijke snelheid verzending gebruiker (in kbit/s) Snelheid van het ontvangen of dalende snelheid (van het internetnetwerk afkomstige data) van de ADSL-verbinding (in kbit/s) Beschrijving Snelheid van het verzenden of stijgende snelheid (naar het internetnetwerk uitgezonden data) van de ADSL-verbinding (in kbit/s) Gebruikershandleiding van de SAGEM F@stTM 800 (PPP) - 288025891-06 Pagina 4-10 Reproductie en communicatie verboden zonder schriftelijke toestemming van E 4 - Installatie onder Mac OS 8. 6 of Mac OS 9. x 4. 3. 2. 2 Tabblad "Statistieken" Zone "ADSL" Veld Tx snelheid Beschrijving Geeft de snelheid aan van de verzending of stijgende snelheid weer (naar het Internetnetwerk verzonden data) van de ADSL-verbinding (in kbit/s) Geeft het aantal FEC-fouten aan sinds de tot stand gebrachte verbinding Geeft de VID aan (identificatie) van de ADSL-uitrusting bij de netwerkoperator (ATU-C) Geeft de snelheid aan van de ontvangst of de dalende snelheid (van het netwerk afkomstige data) van de ADSL-verbinding (in kbit/s) Geeft de huidige margin aan (in dB)) Geeft de VID aan van de ADSL-uitrusting bij de geabonneerde (ATU-R) Geeft het aantal CRC-fouten aan sinds de tot stand gebrachte transmissie Geeft de huidige verzwakking aan (in dB) Dankzij deze knop kunnen alle huidige waarden van deze tellers gereset worden. FEC VID - CPE Rx snelheid Margin VID - CO CRC Verzwakking Zone "ATM" Veld Rx cellen VPI Tx cellen VCI HEC Ontwerp Beschrijving Geeft het aantal ontvangen cellen aan sinds de verbinding Geeft de VPI aan die gebruikt wordt in de koplijst van de ATM cel Geeft het aantal verzonden cellen aan sinds de verbinding Geeft de VCI aan die gebruikt wordt in de koplijst van de ATM cel Geeft het aantal HEC-fouten aan sinds de verbinding tot stand werd gebracht Geeft de status van het ATM-Ontwerp aan (Goed of Slecht) Reproductie en communicatie verboden zonder schriftelijke toestemming van E Gebruikershandleiding van de SAGEM F@stTM 800 (PPP) - 288025891-06 Pagina 4-11 4 - Installatie onder Mac OS 8. 6 of Mac OS 9. x Zone "Pakt in" Veld Pakt Rx in Pakt Tx in Gestopt Beschrijving Geeft het aantal AAL5 pakken aan, sinds de verbinding ontvangen Geeft het aantal AAL5 pakken aan, sinds de verbinding ontvangen overgedragen Geeft het aantal AAL5 pakken aan, sinds de verbinding gestopt 4. 3. 2. 3 Tabblad "Configuratie" Zone "Configuratie" Veld ATM kanaal VPI ATM kanaal VCI Ingesloten type Beschrijving Geeft standaard de waarde 8 aan. Geeft standaard de waarde 35 aan Dankzij dit veld kan men een VCI-waarde tussen 0 en 65535 invoeren. PPPoA LLC PPPoA VCMUX PPPoE LLC PPPoE VCMUX ADSL Standaard ANSI TI. 413 G. DMT G. LITE Multistandaard (Standaardwaarde) (Standaardwaarde) Gebruikershandleiding van de SAGEM F@stTM 800 (PPP) - 288025891-06 Pagina 4-12 Reproductie en communicatie verboden zonder schriftelijke toestemming van E 4 - Installatie onder Mac OS 8. 6 of Mac OS 9. x Zone "Versie-informatie" Versie-informatie (Vx. y. z) Veld Drijver Sagem Monitor Firmware Hardware Versie van het product (V1. 1. 0 bijvoorbeeld) Beschrijving Geeft de versie van de drijver van de modem weer Geeft de versie van de diagnosetoepassing weer Geeft de versie van de productcode aan Geeft de versie van het chipset aan Reproductie en communicatie verboden zonder schriftelijke toestemming van E Gebruikershandleiding van de SAGEM F@stTM 800 (PPP) - 288025891-06 Pagina 4-13 4 - Installatie onder Mac OS 8. 6 of Mac OS 9. x 4. 3. 3 Pictogram voor de status van de modem Dit pictogram is aanwezig op alle besturingssystemen, opgesomd in § 1. 2 - vereisten. De onderstaande tabel vat de statussen van de modem samen, in functie van de grondkleur van dit pictogram. Pictogram op scherm "SAGEM monitor" Pictogram in de werkbalk Verklaring (Status van de modem) Modem niet gedetecteerd op de USB-poort De modem wacht op het antwoord van de drijver ADSL-synchronisatie bezig De modem is operationeel Gebruikershandleiding van de SAGEM F@stTM 800 (PPP) - 288025891-06 Pagina 4-14 Reproductie en communicatie verboden zonder schriftelijke toestemming van E 4 - Installatie onder Mac OS 8. 6 of Mac OS 9. x 4. 4 De installatie van de SAGEM F@stTM 800 ongedaan maken 1 Plaats de Cd-rom in de gepaste leeseenheid van uw computer; een pictogram verschijnt op uw bureaublad. [. . . ] Opmerking : Als uw computer op een HUB aangesloten is, ontkoppel dan alle aangesloten randapparatuur om op deze manier uw modem te isoleren. Als geen enkele beschreven advies uw probleem kan oplossen: !Voer de installatie onder Windows (zie § 3. 1) of onder Mac (zie § 4. 1) opnieuw uit. A. 1. 3 !! Controlelampjes "ADSL" uit en "PWR" aan Controleer of het lijnsnoer juist is aangesloten, én aan de modem, én aan de telefoonlijn. Contacteer uw Internet Provider of de ADSL-dienst op uw lijn is aangesloten. A. 1. 4 Controlelampjes "ADSL" ononderbroken aan en "PWR" aan De modem is gesynchroniseerd, maar de PPP-verbinding met uw Internet Provider komt niet tot stand, controleer of: - de PPP-"user" en het "password" die u ingevoerd heeft juist door uw Internet Provider werden meegedeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM F@ST 840

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM F@ST 840 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag