Gebruiksaanwijzing SAGEM D70V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM D70V. Wij hopen dat dit SAGEM D70V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM D70V te teleladen.


SAGEM D70V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9779 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM D70V (4861 ko)
   SAGEM D70V DATASHEET (513 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM D70V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Im Falle einer fehlerhaften Eingabe drücken Sie die Taste C der Navigationstasten , um die fehlerhafte Ziffer zu löschen. Die Basis: Bringen Sie die Basis, an der Sie das Handgerät anmelden möchten, in Registrierungs-Modus: · Wählen Sie die Aktion, die Sie ausführen möchten mit den Tasten . Um den Namen zu korrigieren drücken Sie die Taste C des Navigators um die Buchstaben zu löschen. Um die Nummer zu korrigieren drücken Sie die Taste C des Navigators um die Ziffern zu löschen. [. . . ] Als u een basisstation zonder antwoordapparaat bezit: druk gedurende een aantal seconden op de knop van het basisstation. Het groene lampje van het basisstation knippert snel, het basisstation staat in de modus Registratie. Nadat de handset is aangemeld, wordt de handset automatisch uit de modus registratie gehaald en wordt aangegeven dat het aanmelden is beëindigd. U kunt tevens uw basisstation in de modus registratie zetten via een reeds aangemelde handset door de functie Registratie te selecteren in het menu Instellingen/ Geav. Iedere record kan de naam van de persoon die 16 tekens bestaat (inclusief spaties), het telefoonnummer van 24 cijfers en een pictogram dat het soort nummer aangeeft (thuis, mobiel, werk. U kunt aan elke record een verschillend belsignaal toekennen en op deze manier uw eigen oproepgroepen creëren (hiertoe dient u de nummerweergave op uw handset te activeren, neem contact op met uw provider voor de voorwaarden van deze dienst). In het telefoonboek wordt de eerste naam die met die letter begint bovenaan geplaatst. Druk op of om de record te selecteren die u wilt raadplegen of bellen en bevestig met OK. Voer met het toetsenblok de eerste twee letters van de persoon in die u zoekt. In het telefoonboek ziet u de naam die beide tekens het beste benadert. Druk op of om de record te selecteren die u wilt raadplegen of bellen en bevestig met OK. Wanneer de record op het scherm wordt weergegeven, drukt u op Opties dUPONT Bellen OK Wijzigen Zoek naam Maak de correctie met de toetsen van het toetsenblok door achtereenvolgens op de gewenste toetsen te drukken en druk op Bevestigen . U kunt nu het pictogram gaan selecteren dat bij het nummer hoort, Selecteer het pictogram op basis van het type nummer met behulp van de Als u het menu wilt verlaten, drukt u op de rode toets Nieuwe naam OK Verwijder naam Raadplegen Op het informatiescherm wordt u gevraagd om de verwijdering te bevestigen. Als u het menu wilt verlaten, drukt u op de rode toets In dit menu kunt u het overzicht van de gesprekken of de gebeurtenissen van uw telefoon volgen. In de lijst met uitgaande oproepen vindt u de gesprekken die u hebt opgezet. In de lijst met ingekomen oproepen vindt u de gesprekken die u hebt ontvangen. In de lijst met gebeurtenissen staan alle nieuwe dingen die zich tijdens uw afwezigheid hebben afgespeeld: · Druk in de navigator op of totdat het scherm Oproepen wordt Het scherm met de laatste ontvangen of geplaatste oproep verschijnt. Op dit scherm ziet u de volgende gegevens (naar gelang provider en abonnement): · de volledige naam van de persoon; · Het telefoonnummer, de datum, de tijd en de duur van het gesprek. de gesprekken zijn op chronologische volgorde gerangschikt , van nieuwste tot oudste gesprek. Wanneer u op de toets Opties drukt, krijgt u toegang tot de verschillende handelingen die u kunt uitvoeren: - Bellen: bel het nummer. Als u terug wilt gaan naar het scherm waarop u de oproep raadpleegt, drukt u op Terug Als u het menu wilt verlaten, drukt u op de rode toets Laatst ingetoetste nummer bellen (herhaling) Uw telefoon heeft een toets waarmee u automatisch het laatst gekozen nummer kunt bellen. Druk op het sluimerscherm op de groene toets en houd deze ingedrukt los, het laatst . [. . . ] Of de voedingskabels op de juiste wijze zijn aangesloten op een wandcontactdoos. Plaats de handset op het basisstation en laad de batterijen volledig op. Om de levensduur van de batterijen te verlengen, kunt u deze bewerking ongeveer elke twee maanden uitvoeren. Indien ondanks deze voorzorgsmaatregelen het probleem niet is opgelost, kunt u bij uw wederverkoper de batterijen laten vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM D70V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM D70V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag