Gebruiksaanwijzing SAECO POEMIA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAECO POEMIA. Wij hopen dat dit SAECO POEMIA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAECO POEMIA te teleladen.


SAECO POEMIA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2191 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAECO POEMIA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Vorgehensweise für die Entlüftung des Systems, die im Abschn. € 38 • Panne Causes possibles Solution La machine ne se met pas en La machine n'est pas branchée sur le réBrancher la machine sur le réseau électrique. Las figuras que remiten al texto se encuentran en las primeras páginas del manual. 1 ALGEMEEN 2 TECHNISCHE GEGEVENS De koffiemachine is geschikt voor het zetten van 1 of 2 kopjes espresso en is voorzien van een zwenkbaar stoom- en heetwaterpijpje. [. . . ] Controleer voor gebruik of de heetwater-/stoomknop (3) dicht gedraaid is en of het waterreservoir van het apparaat voldoende water bevat. Druk op de schakelaar ON/OFF (11) en zet het in de stand "I". Wacht tot de led (20) "klaar voor gebruik" aangaat, nu is de machine klaar voor de koffieafgifte. € • • De accessoires voor de koffieafgifte zijn in een speciaal ontworpen ruimte opgeborgen om deze handelingen eenvoudig en snel te maken. Til de deksel (2) op voor de maatlepel voor gemalen koffie en/of de benodigde filters en neem het benodigde eruit (Afb. Opmerking: in de filterhouder blijft er een kleine hoeveelheid water over; dit is normaal en is te wijten aan de eigenschappen van de filterhouder zelf. Belangrijke Opmerking: De filter (14) dient schoon gehouden te worden om een perfect resultaat te garanderen. Verstrek de gehele inhoud van het waterreservoir door het stoom/heet waterpijpje (Pannarello); om de afgifte te stoppen, zet de selectieknop (17) in de stand " " en draai de kraan (3) rechtsom dicht. 13-14) - Plaats de filterhouder van onderen in de centrale unit (8) en draai deze van links naar rechts totdat deze geblokkeerd is. Vul opnieuw het reservoir en wacht tot de led "klaar voor gebruik" (20) aangaat. 19) - Verwijder de filterhouder uit de centrale unit door deze van rechts naar links te draaien en spoel het met vers drinkwater. 7) - Plaats de filter (14) in de onder druk staande filterhouder (12); bij het eerste gebruik is de filter al geplaatst. 14) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de onder druk staande filterhouder los, het handvat draait lichtjes naar links. 16) - Verwarm de onder druk staande filterhouder voor door de selectieknop (17) in de stand " " te zetten; het water zal beginnen uit de onder druk staande filterhouder te stromen (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). 17) -Nadat men 150cc water uit het apparaat heeft laten stromen, dient men de selectieknop (17) in de stand " " te zetten om de afgifte te stoppen. 19) - Haal de filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. 14) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Neem 1 voorverwarmd kopje en zet het onder de filterhouder; controleer of het correct onder de gaten is geplaatst waar de koffie uitstroomt. 17) - Wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt, draai de selectieknop (17) in de stand " " om de koffieafgifte te stoppen; neem het kopje met de koffie weg. 19) - Wacht na de afgifte enkele seconden, neem de filterhouder weg en gooi de gebruikte koffiepad weg. 6 KEUZE VAN DE KOFFIE - ADVIEZEN In principe kunnen alle in de handel verkrijgbare koffiesoorten worden gebruikt. [. . . ] 13-14) - Plaats de filterhouder van onderen in de centrale unit (8) en draai deze van links naar rechts totdat deze geblokkeerd is. 2) - Giet de HELFT van de inhoud van de fles met geconcentreerd ontkalkingsmiddel van Saeco in het waterreservoir van het apparaat en vul het met vers drinkwater tot het MAX niveau. 21) - Neem (zoals beschreven in hoofdstuk 7 van de handleiding) 2 kopjes water (circa 150 ml per kopje) uit het stoom/ heet waterpijpje; schakel vervolgens de machine uit met de schakelaar ON/OFF (11) en het in de stand "0" te zetten. 5 Laat het ontkalkingsmiddel voor circa 15-20 minuten inwerken terwijl de machine uitgeschakeld is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAECO POEMIA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAECO POEMIA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag