Gebruiksaanwijzing RYOBI WS-6615X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI WS-6615X. Wij hopen dat dit RYOBI WS-6615X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI WS-6615X te teleladen.


RYOBI WS-6615X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (639 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI WS-6615X DATASHEET (119 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI WS-6615X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd de zaagmachine stevig vast als u de machine aanzet: door de grote inertie loopt u de kans de machine ongewild los te laten. Houd de zaagmachine altijd stevig met beide handen vast tijdens het zagen. Het is uiterst gevaarlijk om de zaag maar met één hand vast te houden. Wacht tot het zaagblad op volle toeren is gekomen voordat u begint met zagen. [. . . ] Zorg ervoor dat het zaagblad geschikt is voor de snelheid van de zaagas. Zorg ervoor dat de diameter, de dikte en de andere kenmerken van het zaagblad geschikt zijn voor uw machine. Gebruik elektrisch gereedschap nooit op plekken waar gevaar bestaat voor brand of elektrische schokken. Gereedschap dat niet in gebruik is, moet op een droge plaats worden opgeborgen, hoog boven de grond of achter slot en grendel, buiten bereik van kinderen. Uw gereedschap zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het berekend is. Draag geen wijde kleding of sieraden die in de bewegende delen beklemd kunnen raken. Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen met antislipzolen. Draag altijd een gelaatsmasker of een stofmasker bij werkzaamheden waarbij stofdeeltjes vrijkomen. Als uw machine is geleverd met een stofzuiger/stofvanger, let er dan op dat deze goed is geïnstalleerd en ook wordt gebruikt. Til uw machine nooit op aan het netsnoer en probeer niet de stekker uit het stopcontact te halen door aan de machine of aan het snoer te trekken. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen. Dat is veiliger dan het met één hand vast te houden: bovendien kunt u de machine dan met twee handen vastpakken. Maak er een gewoonte van te controleren of alle stelsleutels van de machine verwijderd zijn voordat u deze in werking stelt. Verplaats uw machine nooit, terwijl u uw vinger op de schakelaar hebt. Controleer of de schakelaar op "uit" staat voordat u de machine op de stroom aansluit. Als u uw machine buitenshuis gebruikt, moeten de verlengsnoeren geschikt zijn voor een dergelijk gebruik. Zaagdiepte onder 0° 66 mm onder 45° 50 mm Frequentie 50Hz Spanning 110 V, 230 V AC Opgenomen vermogen WS-6613 1300 W WS-6615 / WS-6615X 1500 W Aantal toeren bij nullast WS-6613 4 600 tpm WS-6615 / WS-6615X 5 500 tpm Nettogewicht WS-6613 / WS-6615X 5, 1 kg WS-6615 5, 3 kg Druk opnieuw de asvergrendeling in, draai de zaagbladschroef vast door rechtsom draaien met de sleutel en houd daarbij de vergrendeling ingedrukt. Nadat u de zaagbladschroef hebt vastgezet, kunt u de asvergrendeling loslaten. Druk op de asvergrendeling en verdraai de zaagbladschroef met behulp van de bijgeleverde moersleutel zover totdat de as zich blokkeert. Draai nu de zaagbladschoef linksom helemaal los, terwijl u de asvergrendeling steeds ingedrukt houdt. [. . . ] Controleer regelmatig de goede staat van het zaagblad en maak het zaagblad weer scherp als het bot geworden is om overbelasting van de motor te voorkomen. Als u met het zaagblad in de verticale stand zaagt, gebruikt u het punt "A" van de geleider-inkeping (20) in de voetplaat en volgt u daarmee de lijn die u met potlood op het werkstuk hebt afgetekend. Als u zaagt onder een hoek van 45°, gebruikt u punt "B". Deze geleider-inkeping geeft bij benadering de toekomstige zaagsnede aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI WS-6615X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI WS-6615X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag