Gebruiksaanwijzing RYOBI W6602 SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI W6602. Wij hopen dat dit RYOBI W6602 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI W6602 te teleladen.


RYOBI W6602 SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (59 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI W6602 SCHEMA ELECTRIC (26 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI W6602SCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijder voor het reinigen van de apparatuur de kabelverbinding naar de computer. het snoerloos desktop en andere componenten met een vochtige doek reinigen. Gebruik in geen geval oplosmiddelen, bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen. Plaats en werk met het snoerloos Desktop op een stabiele, vlakke en trilvrije ondergrond. [. . . ] Dit wordt zowel op de verpakking als op een sticker op het apparaat aangegeven. Houd u in dit geval aan de volgende veiligheidsinstructies: LET OP De muis is een apparaat van laserklasse 1 conform DIN EN 60825-1. Nederlands 9 Veiligheidsvoorschriften bij de batterijenfunctie Batterijen kunnen brandbare stoffen bevatten. Bij een onrechtmatig gebruik kunnen batterijen uitlopen, zeer sterk opwarmen, in brand schieten of zelfs ontploffen, wat uw gezondheid schaden en uw apparatuur beschadigen kan. Wij vragen u dan ook dringend de onderstaande richtlijnen op te volgen: • Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Indien batterijen toch zouden worden ingeslikt, dient u dit uw arts onmiddellijk te melden. € • • 10 Laad nooit batterijen op (Behalve als het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld). € Stel de batterijen nooit bloot aan overdreven warmte, zoals door zonneschijn, een verwarming of dergelijke!U kunt uw handen of vingers verwonden of er kan batterijvloeistof in uw ogen of op uw huid komen. Gebeurt dit, dan moet u die plaatsen waar u de vloeistof hebt op/in gekregen met overvloedig klaar water uitspoelen. Controleer voor het aanbrengen van de batterijen of de contacten in het apparaat en op de batterijen zuiver zijn en reinig ze indien nodig. Deïnstallatie van de besturingssoftware Om de besturingssoftware van uw PC te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 5. Draai de muis met de onderkant naar boven en verwijder de deksel van het batterijvak indien U met de vingernagel in de gleuf gaat en de deksel voorzichtig naar boven drukt. Let er op, dat de polariteit van de batterijen met de tekens „+“ en „-“ overeenkomen. Zet de aan/uit-schakelaar op OFF als u de muis gedurende langere tijd niet wilt gebruiken. Stroombesparingsfunctie Als u de muis gedurende langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld omdat u veel typwerk doet, wordt de muis automatisch uitgeschakeld en beweegt de cursor niet meer op het beeldscherm. U kunt de stroombesparingsfucntie weer uitschakelen door met een van de muisknoppen te klikken. U kunt de frequentie van muis en ontvanger op elkaar afstemmen door als volgt te werk te gaan: 1. Druk nu op de frequentieafstemmingstoets [G] aan de onderkant van de muis. De automatische instelling zal in de meeste gevallen meteen naar behoren werken. Configuratie van de muisfuncties U kunt in de systeembesturing van Windows® de muisfuncties aanpassen aan uw behoeften. Als u de Advanced Wheel Mouse Driver hebt geïnstalleerd, wordt onder "Alle programma's" de map "Advanced Wheel Mouse Driver" gegenereerd. [. . . ] Als de muis niet vloeiend uw bewegingen volgt, gebruikt u eventueel een andere onderlegger. 32 Technische ondersteuning Het is echter gebruikelijk dat de stuurprogrammas van tijd tot tijd worden geactualiseerd. Eventuele comptabiliteitsproblemen met andere nog niet geteste componenten (programma's, apparaten) optreden. Op het Internet vindt u op onze websites zowel nieuwe stuurprogrammas alsook de nieuwste informaties m. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI W6602

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI W6602 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag