Gebruiksaanwijzing RYOBI SANS FIL SANS BATTERIE CJS180LM 18 V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI SANS FIL SANS BATTERIE CJS180LM 18 V. Wij hopen dat dit RYOBI SANS FIL SANS BATTERIE CJS180LM 18 V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI SANS FIL SANS BATTERIE CJS180LM 18 V te teleladen.


RYOBI SANS FIL SANS BATTERIE CJS180LM 18 V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7436 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI SANS FIL SANS BATTERIE CJS180LM 18 V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aanvullende veiligheidswaarschuwingen a) Laat de zaagmachine niet aan een lage snelheid draaien voor een langere periode. Wanneer u de zaagmachine constant aan lage snelheid laat draaien kan deze oververhit raken. In dit geval kunt u de zaag afkoelen door deze onbelast op maximumsnelheid te laten draaien. ONDERHOUD WAARSCHUWING Het product mag nooit worden aangesloten op de netvoeding bij het aansluiten van onderdelen, maken van afstellingen, schoonmaken, uitvoeren van onderhoud of als het product niet wordt gebruikt. [. . . ] 11 Nederlands g) Alle lagers in het product zijn gesmeerd met voldoende kwalitatief smeermiddel voor de gehele levensduur van het product bij normale gebruiksomstandigheden. Snelheid verlagen Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Neem contact op met uw gemeente of handelaar om advies te krijgen over recyclage. MILIEUBESCHERMING Zorg dat grondstoffen worden gerecycleerd in plaats van weggegooid als afval. Om het milieu te beschermen dient de machine, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum te worden aangeleverd. SYMBOLEN Veiligheidswaarschuwing Lees de instructies zorgvuldig voordat u de machine in gebruik neemt. Onbelast toerental EG conformiteit GOST-R-conformiteit Zaagcapaciteit in hout Slaglengte Breedte van het bladinzetstuk Metaal zagen Zagen van kunststof Recht en gebogen zagen in hout Recht zagen in hout Orbitale beweging Snelheid verhogen 12 Português AVISO Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. Het trillingsemissieniveau dat op dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. het verklaarde trillingsemissieniveau geeft de hoofdtoepassing van het gereeschap weer. Als de machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. dit kan de blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verhogen. Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren dat de machine wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt gebruikt. dit kan het niveau van blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verlagen. Stel bijkomende veiligheidsmaatregelen op om de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen te beschermen: zoals onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, de organisatie van werktijden. Bovenop de statutaire rechten als gevolg van de aankoop, wordt dit product gedekt door een garantie, zoals deze hieronder wordt beschreven. De garantieperiode bedraagt 24 maanden voor consumenten en begint vanaf de datum waarop het product werd aangekocht. Deze datum moet worden gedocumenteerd door een factuur of ander aankoopbewijs. Promotie, gereedschapsaanbod) bestaat er een mogelijkheid om de garantieperiode te verlengen met dezelfde periode als deze hierboven beschreven met behulp van de registratie op de website www. [. . . ] Een lijst met de adressen van deze stations per land is hier opgenomen. In bepaalde landen verzendt uw plaatselijke RYOBI-verdeler het product naar de RYOBI-onderhoudsorganisatie. Als een product naar een RYOBIonderhoudsstation wordt gezonden, moet het product veilig zijn verpakt zonder gevaarlijke inhoud, zoals benzine, met aanduiding van het adres van de verzender en met inbegrip van een korte beschrijving van de fout. Dit heeft geen gevolgen voor de duur van deze garantie of betekent niet dat de garantie wordt verlengd of opnieuw begint. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI SANS FIL SANS BATTERIE CJS180LM 18 V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI SANS FIL SANS BATTERIE CJS180LM 18 V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag