Gebruiksaanwijzing RYOBI RWS1400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RWS1400. Wij hopen dat dit RYOBI RWS1400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RWS1400 te teleladen.


RYOBI RWS1400 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13147 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RWS1400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik altijd zaagbladen waarvan de grootte en de vorm geschikt zijn voor de dikte van de as. Zaagbladen die niet geschikt zijn voor de as waarop ze moeten worden gemonteerd zullen niet op de juiste manier ronddraaien en kunnen u de macht over de machine doen verliezen. Gebruik uitsluitend zaagbladen die in deze gebruiksaanwijzing worden gespecificeerd en die overeenstemmen met EN 847 - 1. Gebruik nooit schroeven of flenzen afkomstig van defecte of verkeerde zaagbladen. [. . . ] Het zaagblad zou in aanraking kunnen komen met verborgen elementen met kans op een terugslag. Gebruik geen zaagbladen met een grotere of kleinere diameter dan aangewezen. EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV ONDERSTE BESCHERMFUNCTIE ■ Controleer steeds of de onderste beschermkap het zaagblad wel goed bedekt voordat u de machine gebruikt. Gebruik de zaagmachine niet als de onderste beschermkap niet vrij kan worden bewogen en als het niet onmiddellijk over het zaagblad terugklapt. blokkeer of bevestig de onderste beschermkap nooit in de geopende stand. Als de zaagmachine per ongeluk valt, zou de onderste beschermkap verbogen kunnen worden. Zet de onderste beschermkap met behulp van de knop omhoog en controleer of de kap zonder moeite kan worden bewogen en nooit met het zaagblad of enig ander onderdeel in aanraking komt, ongeacht de zaaghoek of de zaagdiepte. Controleer of de veer van de onderste beschermkap in goede staat verkeert en naar behoren werkt. Als de beschermkap of de veer niet goed werkt, dient u deze te laten repareren of te vervangen voordat u de zaagmachine gaat gebruiken. De neergelaten beschermkap kan traag werken vanwege beschadigde onderdelen, plakkerige afzettingen of een opstapeling van vuil. De neergelaten beschermkap mag uitsluitend handmatig worden teruggetrokken voor speciale insneden, zoals "insteekzaagsneden" en "samengestelde zaagsneden". Zet de onderste beschermkap omhoog, daarna dient u de onderste kap meteen los te laten zodra het zaagblad in het werkstuk dringt. Voor alle andere typen zaagsneden regelt de onderste beschermkap zich zelf automatisch. Controleer of de onderste beschermkap wel goed over het zaagblad zit voordat u de zaagmachine op een werkbank of op de grond neerzet. Als het zaagblad niet goed is afgedekt, kan het door inertie nog draaien en alles wat zich in zijn baan bevindt doorzagen. Wees erop bedacht dat het zaagblad nog enige tijd blijft doordraaien nadat u de motor heeft uitgezet. – ■ LASERVEILIGHEID ■ ■ ■ Staar niet in de laserstraal tijdens de werking. Plaats de laser niet in een positie die ertoe kan leiden dat iemand per ongeluk of opzettelijk in de laserstraal kijkt. Gebruik de laser niet in de buurt van kinderen en laat kinderen de laser niet bedienen. Alle reparaties mogen uitsluitend door de laserfabrikant of een geautoriseerde onderhoudsagent worden uitgevoerd. ONDERHOUD WAARSCHUWING Het product mag nooit met de stroomtoevoer worden verbonden als u onderdelen monteert, de machine afstelt, reinigt, onderhoudswerken uitvoert of als het product niet wordt gebruikt. Wanneer u het werktuig ontkoppelt, voorkomt dit accidenteel starten, wat ernstige letsels kan veroorzaken. [. . . ] GEAUTORISEERD ONDERHOUDSCENTRUM Om een geautoriseerd onderhoudscentrum in uw buurt te vinden, surft u naar ryobitools. ET GARANTIIAVALDUS EL ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Käesoleva toote garantii katab kahekümne nelja (24) kuu jooksul materjali ja tootevalmistamise defektid, mis hakkab kehtima ning mis tõestatakse arve või saatelehe kuupäevast. Het trillingsemissieniveau dat op dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. het verklaarde trillingsemissieniveau geeft de hoofdtoepassing van het gereeschap weer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RWS1400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RWS1400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag