Gebruiksaanwijzing RYOBI RSH2400R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RSH2400R. Wij hopen dat dit RYOBI RSH2400R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RSH2400R te teleladen.


RYOBI RSH2400R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5402 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI RSH2400R SCHEMA (1894 ko)
   RYOBI RSH2400R SCHEMA (1894 ko)
   RYOBI RSH2400R CUTTING DISC FIXATION V1 (2879 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RSH2400R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 8) Zorg ervoor dat verwerkt afval niet in de uitlaattrechter achterblijft; het kan voorkomen dat verwerkt materiaal 49 WAARSCHUWING - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met beperkt begrip, tenzij ze onder toezicht van een verantwoordelijke werken die ervoor zorgt dat ze het toestel veilig kunnen gebruiken. - Kinderen moeten worden begeleid om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen. Onderstaande voorschriften, in acht te worden genomen om het risico op brand, elektrocutie en persoonlijk letsel te verkleinen. Lees alle veiligheidsvoorschriften zorgvuldig vooraleer u deze hakselaar gebruikt. [. . . ] Wanneer de hakselaar te snel wordt uitgeschakeld, kan achterblijvend afval in de snoeimessen vastraken en kan de motor stilvallen wanneer u toestel opnieuw wil opstarten. U hebt mogelijks hulp nodig om het toestel uit de doos te heffen en te monteren. OPMERKING: De benen moeten aan de onderkant worden uitgeklapt om het toestel stabiliteit te geven. Schuif de as door het gat in een van de benen, vervolgens door de asbuis en door het gat van het ander been. Plaats de overblijvende sluitringen en sluitingsmoeren op elk uiteinde van de as en span de twee wielmoeren aan met sleutel I en II. (zie figuur 5) OPMERKING: De wielen moeten op de juiste manier worden gemonteerd om toe te laten dat de moeren zich vastzetten aan elk einde van de as. Draai de hakselaar naar voor en zodat de gaten voor de wielsteunen aan de onderkant van het toestel vrijkomen (Figuur 6) 2. Pas op wanneer u het toestel op zijn wielen zet, aangezien de gewichtsverdeling van het toestel ongelijk is tijdens het verrijden en wanneer het wordt getild. Zorg ervoor dat de ronde bouten en sluitringen goed vast zitten om de stabiliteit van de hakselaar te verzekeren. GEBRUIKSAANWIJZINGEN De hakselaar is geschikt voor het hakselen van de meeste soorten organisch tuinafval, waaronder snoeiafval, takken en ander organische tuinafval met een maximum diameter van 40mm. Volg de richtlijnen in de onderstaande tabel voor optimale resultaten. HAKSELMETHODE Stop het afval in het toestel op een zodanig tempo dat de hakselaar niet overladen raakt. Gebruik indien nodig de aanstamper om het materiaal in de voedkamer te duwen. Knip alle zijtakken met een snoeischaar af vooraleer u ze met de aanstamper in de voedkamer stopt. Verwijder alle aarde en stenen van de wortels om schade aan de snijbladen te voorkomen. We raden u aan om regelmatig droger materiaal in het toestel te stoppen wanneer u afval met een hoge vochtigheidsgraad hakselt om te helpen het materiaal door het snijmechanisme te duwen en te voorkomen dat het verstopt raakt. Stop geen stenen die met aarde zijn bedekt in het toestel aangezien dit de snijbladen zal beschadigen. Zet een opvangbak onder de afvoerklep om het verhakselde afval op te vangen. OPMERKING: Zorg ervoor dat de Aan/Uit schakelaar in de UIT-positie staat vooraleer u het toestel met de stroombron verbindt. Eens de hakselaar met de stroombron is verbonden, zal de live tool indicatorTM blauw oplichten. Om het toestel uit te schakelen, drukt u gewoon op de UIT-toets van de Aan/Uit schakelaar. Stop het afval voorzichtig in de voedkamer en draag daarbij zware handschoenen. [. . . ] Deze garantie is slechts van toepassing waar het product voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt. Deze garantie erkent geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit oneigenlijk gebruik, misbruik, onbewuste of bewuste oneigenlijke handelingen door de gebruiker, onredelijk gebruik, nalatigheid, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing door de eindgebruiker, reparaties uitgevoerd door een niet erkende vakman, onbevoegd reparaties, het wijzigen of gebruiken van toebehoren en/of onderdelen die niet specifiek door een erkende partij worden geadviseerd. Deze garantie is niet van toepassing op riemen, borstels, zakken, lampjes of welk onderdeel dan ook dat aan gewone slijtage onderhevig is en binnen de garantieperiode vervangen dient te worden. Voor zover niet specifiek vermeld in de van toepassing zijnde wetgeving, dekt deze garantie geen vervoerskosten of consumptieproducten zoals ontstekingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RSH2400R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RSH2400R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag