Gebruiksaanwijzing RYOBI RPD500GC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RPD500GC. Wij hopen dat dit RYOBI RPD500GC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RPD500GC te teleladen.


RYOBI RPD500GC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2101 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RPD500GC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] wAARSCHUWING Voorkom steeds dat remvloeistoffen , benzine , petroleumproducten , kruipolie enz. Deze chemicaliën bevatten namelijk stoffen die kunststof kunnen beschadigen, verzwakken of aantasten. – Gereedschap dat voor bewerking van glasvezeldelen, gipsplaten of bekledingsplaten wordt gebruikt, loopt meer risico om voortijdig te slijten of defect te raken. [. . . ] ONDERHOUD WAARSCHUWING Het product mag nooit met de stroomtoevoer worden verbonden als u onderdelen monteert, de machine afstelt, reinigt, onderhoudswerken uitvoert of als het product niet wordt gebruikt. Wanneer u het werktuig ontkoppelt, voorkomt dit accidenteel starten, wat ernstige letsels kan veroorzaken. SMERING Alle lagers in dit product zijn gesmeerd met een voldoende hoeveelheid smeermiddel van hoge kwaliteit, wat moet volstaan voor de levensduur van de machine onder normale gebruiksomstandigheden. MILIEUBESCHERMING Zorg dat grondstoffen worden gerecycleerd in plaats van weggegooid als afval. Om het milieu te beschermen dient de machine, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum te worden aangeleverd. wAARSCHUWING Gebruik voor vervanging uitsluitend originele Ryobi reserveonderdelen. Gebruik van niet originele onderdelen kan gevaar opleveren of schade aan de machine veroorzaken. – Voorkom het gebruik van oplosmiddelen wanneer u kunststof onderdelen reinigt. De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd door de in de handel zijnde oplosmiddelen. SYMBOLEN Veiligheidswaarschuwing Klasse II, dubbelgeïsoleerd 11 Nederlands Hout Metaal Metselwerk Slag Boorhouder EU-conformiteit GOST-R-conformiteit Lees de instructies zorgvuldig voordat u de machine in gebruik neemt. Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Neem contact op met uw gemeente of handelaar om advies te krijgen over recyclage. Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu’s, lampen, bits, snijbladen, zakken. [. . . ] dit kan de blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verhogen. Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren dat de machine wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt gebruikt. dit kan het niveau van blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verlagen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RPD500GC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RPD500GC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag