Gebruiksaanwijzing RYOBI ROS300A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI ROS300A. Wij hopen dat dit RYOBI ROS300A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI ROS300A te teleladen.


RYOBI ROS300A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4002 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI ROS300A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ICONE IN QUESTO MANUALE Sicurezza Rimozione dell'involucro Avvio Informazioni Scollegare Presa Indossare guanti di sicurezza 10 Nederlands BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Ŷ Draag altijd een veiligheidsbril en een stofmasker tijdens het schuren, vooral wanneer u de schuurmachine boven uw hoofd houdt. Draag een geschikt stofmasker tijdens het schuren van oppervlakken bedekt met verf op loodbasis en bij het schuren van bepaalde houtsoorten en metalen om te voorkomen dat u giftige stof of giftige dampen inademt. Als u dit soort materiaal toch moet schuren, is het uiterst belangrijk om de schuurmachine regelmatig met perslucht te reinigen. [. . . ] wAARSCHUWING Voor vervanging mogen uitsluitend originele Ryobi reserveonderdelen worden gebruikt. Het gebruik van niet-originele onderdelen kan gevaar opleveren of schade aan het product veroorzaken. ALGEMEEN Voorkom het gebruik van oplosmiddelen wanneer u kunststof onderdelen reinigt. De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd door de in de handel zijnde oplosmiddelen. V Hz W SYMBOOL Veiligheidswaarschuwing Volt Hertz Wisselstroom Watt Toerental bij nullast Aantal toeren of omwentelingen per minuut EU-conformiteit Overeenstemming met technische reglementen Afmetingen van de schuurvoet no minʚ¹ WAARSCHUWING Voorkom steeds dat remvloeistoffen, benzine, petroleumproducten, kruipolie enz. Deze chemicaliën bevatten namelijk stoffen die kunststof kunnen beschadigen, verzwakken of aantasten. Gereedschap dat voor bewerking van glasvezeldelen, gipsplaten of bekledingsplaten wordt gebruikt, loopt meer risico om voortijdig te slijten of defect te raken. Het zaagsel en slijpsel dat uit deze materialen ontstaat, heefteen zeer schurende werking op bepaalde onderdelen van elektrisch gereedschap, zoals overbrengingen, borstels, schakelaars, enz. Daarom raden wij het gebruik van deze machine af Diameter cirkelbeweging 11 Nederlands Dubbele isolatie Lees zorgvuldig de instructies voor u het product start. Draag gehoorbescherming Draag gezichtsbescherming Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Neem contact op met uw gemeente of handelaar om advies te krijgen over recyclage. Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu’s, lampen, bits, snijbladen, zakken enz. In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. [. . . ] dit kan het niveau van blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verlagen. Stel bijkomende veiligheidsmaatregelen op om de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen te beschermen: zoals onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, de organisatie van werkpatronen. 68 m/s2 CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI ROS300A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI ROS300A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag