Gebruiksaanwijzing RYOBI RLT430CES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RLT430CES. Wij hopen dat dit RYOBI RLT430CES handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RLT430CES te teleladen.


RYOBI RLT430CES : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2760 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI RLT430CES SCHEMA (4086 ko)
   RYOBI RLT430CES SCHEMA (4086 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RLT430CES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Einstellung bedeutet die Anpassung des Motors an die aktuellen Verhältnisse, wie z. Die Zertifikate haben die Nummern: SEC/09/2176, 01/164/062 - 555FX, 555FXT, SEC/ 09/2175, 01/164/060, 01/164/064 - 555RX, 555FRM Huskvarna, den 5. Si la machine est équipée d'un pot catalytique (voir Caractéristiques techniques), n'utiliser que de l'essence sans plomb de qualité mélangée à de l'huile. Slordig of onjuist gebruik kan resulteren in ernstig letsel of overlijden van de gebruiker of anderen. [. . . ] 2 Gras maaien Bij werken met de motorzeis moet de machine zo in het draagstel worden gedragen dat de snijuitrusting parallel met de aarde terechtkomt. 1 Vellen van kleine bomen De machine wordt gebalanceerd door het ophangoog op de machine naar voren of naar achteren te verplaatsen. Sommige modellen hebben een vast ophangoog, maar dit heeft dan meerdere gaten voor de ophanghaak. De machine heeft de juiste balans wanneer hij loodrecht aan de ophanghaak hangt. Zo kan het risico dat u in een steen zaagt minder worden, wanneer u het stuur moet loslaten. Als u brandstof op uzelf of op uw kleding gemorst heeft, trek schone kleding aan. Gebruik altijd met olie gemengde kwaliteitsbenzine van minimaal 90 octaan (RON). Indien uw machine is uitgerust met een katalysator (zie hoofdstuk Technische gegevens) moet altijd een loodvrije met olie gemengde kwaliteitsbenzine worden gebruikt. Bewaar en vervoer de machine en brandstof zo, dat eventuele lekkage en dampen niet in contact kunnen komen met vonken of open vuur, bijvoorbeeld van elektrische machines, elektrische motoren, stopcontacten/schakelaars, verwarmingsketels e. Bij opslag en vervoer van brandstof moeten altijd speciaal voor dat doel bestemde en goedgekeurde tanks worden gebruikt. Als de machine gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden, moet de brandstoftank leeggemaakt worden. Zorg ervoor dat de brandstof goed gemengd is door de jerrycan te schudden voor u de tank vult. De katalysatorgeluiddemper wordt erg heet, zowel tijdens het gebruik als na het stoppen. Verlies het brandgevaar niet uit het oog vooral wanneer u in de buurt bent van brandgevaarlijke stoffen en/of gassen. Controle voor het starten Starten en stoppen Controleer het blad op barsten bij het centergat en bij de tandbodems. De barsten ontstaan meestal doordat er tijdens het vijlen scherpe hoeken ontstaan zijn in de tandbodems of doordat men het blad gebruikt heeft met botte tanden. Als het blad barsten vertoont, moet het onmiddellijk vervangen worden. Start de machine nooit voor het complete koppelingdeksel met steel gemonteerd zijn, anders kan de koppeling losraken en persoonlijke verwondingen veroorzaken. Verwijder de machine steeds van de tankplaats, voor u de motorzaag start. Zorg ervoor dat zich geen onbevoegden binnen het werkgebied bevinden, anders bestaat er risico voor ernstige verwondingen. Controleer de steunflens op barsten die het gevolg kunnen zijn van materiaalmoeheid of te hard aanhalen. Brandstofpomp: Druk een aantal malen op de rubberen balg (B) van de brandstofpomp totdat er brandstof in de balg komt. [. . . ] De gebruiker mag alleen die onderhouds- en servicewerkzaamheden uitvoeren die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven. Meer ingrijpende maatregelen moeten door een erkende servicewerkplaats worden uitgevoerd. Controleer of de gashendelvergrendeling en de gashendel goed werken uit veiligheidsoogpunt. Controleer of de beschermkap niet beschadigd is en geen barsten vertoont. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RLT430CES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RLT430CES zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag