Gebruiksaanwijzing RYOBI RLT 1038

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RLT 1038. Wij hopen dat dit RYOBI RLT 1038 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RLT 1038 te teleladen.


RYOBI RLT 1038 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14585 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RLT 1038

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de trimmer uitsluitend voor het maaien van gras en licht onkruid. Hou er rekening mee dat de bediener of gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen of gevaren t. een naamplaatje op het product duidt de spanning van het toestel aan. Verbind het product nooit met een AC-spanning die verschilt van deze spanning. [. . . ] Als er tekenen van schade zijn, moet deze door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden vervangen. Gebruik de trimmer niet als de elektrische kabels beschadigd of versleten zijn. Als het stroom- of verlengsnoer tijdens het gebruik beschadigd raakt, dient u het onmiddellijk van de stroomtoevoer te ontkoppelen. Raak de elektrische kabels niet aan tot de stroomtoevoer werd ontkoppeld. BEDIENING ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Vermijd dat de machine bij slecht weer wordt gebruikt, vooral als er een risico op bliksem bestaat. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm. Gebruik de trimmer nooit wanneer de beschermers beschadigd of niet gemonteerd zijn. Hou handen en voeten steeds helemaal weg bij het ■ ■ ■ ■ 16 Nederlands inschakelen van de motor en tijdens het snijden. – ■ ■ Til de trimmer nooit op aan de elektrische kabel of draag het nooit aan de elektrische kabel. Schakel de machine uit en ontkoppel deze van de stroombron voor: – onderhoud – trimmer onbeheerd achterlaten – trimmer reinigen – accessoires vervangen – controleer op schade nadat u een voorwerp hebt geraakt – controleer op schade als de trimmer abnormaal begint te trillen – onderhoud uitvoeren Draag gezichtsbescherming of een veiligheidsbril. Wees voorzichtig voor verwondingen van een toestel voor het bepalen van de filamentlijnlengte. Ontkppel de machine van de stroomtoevoer voor u ze controleert, reinigt of aan de machine werkt of wanneer ze niet wordt gebruikt. Zorg er altijd voor dat de ventilatie-openingen vrij blijven van afval. eN FR DE ES MILIEUBESCHERMING Zorg dat grondstoffen gerecycleerd worden. Zet daarom een afgedankte elektrische machine niet bij het huishoudafval. Om het milieu te beschermen moeten de machine, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum worden aangeleverd. IT NL PT DA SV FI NO RU PL SYMBOOL Waarschuwing V Spanning Overeenstemming met technische reglementen Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen voordat u de machine in gebruik neemt. Verwijder onmiddellijk de stekker uit de contactdoos voor onderhoudswerken of wanneer het snoer is beschadigd of doorsneden. [. . . ] Deze garantie is slechts van toepassing waar het product voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt. Deze garantie erkent geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit oneigenlijk gebruik, misbruik, onbewuste of bewuste oneigenlijke handelingen door de gebruiker, onredelijk gebruik, nalatigheid, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing door de eindgebruiker, reparaties uitgevoerd door een niet erkende vakman, onbevoegd reparaties, het wijzigen of gebruiken van toebehoren en/of onderdelen die niet specifiek door een erkende partij worden geadviseerd. Deze garantie is niet van toepassing op riemen, borstels, zakken, lampjes of welk onderdeel dan ook dat aan gewone slijtage onderhevig is en binnen de garantieperiode vervangen dient te worden. Voor zover niet specifiek vermeld in de van toepassing zijnde wetgeving, dekt deze garantie geen vervoerskosten of consumptieproducten zoals ontstekingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RLT 1038

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RLT 1038 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag