Gebruiksaanwijzing RYOBI RLM36X40H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RLM36X40H. Wij hopen dat dit RYOBI RLM36X40H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RLM36X40H te teleladen.


RYOBI RLM36X40H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9295 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RLM36X40H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen worden door het toestel en de maaiactiviteiten vaak aangetrokken. Hou kinderen uit het maaibereik en onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene die niet de bediener is. Wees alert en schakel de maaier uit indien een kind het bereik binnenkomt. Laat kinderen of mensen die niet vertrouwd zijn met de gebruiksaanwijzingen, de machine nooit gebruiken. [. . . ] Als de machine abnormaal begint te trillen, stopt u de motor en controleert u onmiddellijk de oorzaak. Als de machine een vreemd voorwerp raakt, volgt u deze stappen: Stop de machine door de aan/uit-hendel los te laten, wacht tot het maaiblad volledig tot stilstand komt en verwijder de isolatorsleutel. Gebruik de machine niet voor een andere opdracht dan deze waarvoor ze werd ontworpen. Wanneer de grasmaaier niet wordt gebruikt, wordt hij best in een goed geventileerde, droge, afgesloten ruimte bewaard – buiten het bereik van kinderen. Volg de instructies van de fabrikant inzake goed gebruik en installatie van toebehoren. oNDERHOUD Het onderhoud van het toestel mag enkel door erkend onderhoudspersoneel worden uitgevoerd. Service of onderhoud dat door niet-erkend personeel wordt uitgevoerd kan leiden tot verwondingen bij de bediener of schade aan het product. Gebruik uitsluitend identieke vervangonderdelen wanneer het product wordt onderhouden. Het gebruik van niet-erkende onderdelen kan het risico op ernstige verwondingen bij de gebruiker of schade aan het product veroorzaken. ACCUVOORSCHRIFTEN VOOR DE VEILIGHEID Accuaangedreven gereedschap hoeft niet met een stopcontact te zijn verbonden en bevindt zich daarom altijd in een gebruiksklare toestand. Houd rekening met mogelijke gevaren, zelfs wanneer de machine niet wordt gebruikt. Verwijder het accupack voor u de machine afstelt, reinigt of materiaal uit de machine verwijdert. Zorg ervoor dat de isolatorsleutel wordt verwijderd voor het accupack wordt ingebracht. Een accupack mag uitsluitend worden herladen met de lader die door de fabrikant wordt gespecificeerd. Wanneer u een lader met een niet-compatibel accupack gebruikt kan dit een risico op brand veroorzaken. Gebruik uitsluitend accupacks die specifiek voor de machine zijn bedoeld. Het gebruik van een ander accupack kan leiden tot risico op brand, elektrische 22 Nederlands schok of lichamelijke letsels. Wanneer het accupack niet wordt gebruikt, moet u het weg houden van andere metalen objecten, zoals papierclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kan maken van een terminal naar een andere. de batterijterminals kortsluiten kan leiden tot vonken , brandwonden of brand. Plaats geen accuproducten of hun accu’s in de buurt van vuur of hitte. Vrijgekomen elektrolyt is corrosief en kan schade aan ogen of huid veroorzaken. Als elektrolyt in contact komt met de huid, was dit onmiddellijk met water af. [. . . ] Als u deze machine aan iemand uitleent, leen hem dan ook deze instructies mee uit. Deze garantie erkent geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit oneigenlijk gebruik, misbruik, onbewuste of bewuste oneigenlijke handelingen door de gebruiker, onredelijk gebruik, nalatigheid, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing door de eindgebruiker, reparaties uitgevoerd door een niet erkende vakman, onbevoegd reparaties, het wijzigen of gebruiken van toebehoren en/of onderdelen die niet specifiek door een erkende partij worden geadviseerd. Deze garantie is niet van toepassing op riemen, borstels, zakken, lampjes of welk onderdeel dan ook dat aan gewone slijtage onderhevig is en binnen de garantieperiode vervangen dient te worden. Voor zover niet specifiek vermeld in de van toepassing zijnde wetgeving, dekt deze garantie geen vervoerskosten of consumptieproducten zoals ontstekingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RLM36X40H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RLM36X40H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag