Gebruiksaanwijzing RYOBI RJS750A5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RJS750A5. Wij hopen dat dit RYOBI RJS750A5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RJS750A5 te teleladen.


RYOBI RJS750A5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5242 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RJS750A5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De gebruiker kan maatregelen nemen om de gevolgen van de trillingen te beperken: Houd bij koud weer uw lichaam warm. Draag handschoenen wanneer u de machine gebruikt om handen en handgewrichten warm te houden. Er wordt verondersteld dat koud weer een belangrijke factor is die bijdraagt tot het Syndroom van Raynaud. [. . . ] F) Als het stroomsnoer beschadigd of op een andere manier defect is, mag het uitsluitend door de fabrikant of een geautoriseerde reparatieagent worden vervangen. g) For greater safety and reliability , all repairs should be performed by an authorised service centre. H) Alle lagers in het product zijn gesmeerd met voldoende kwalitatief smeermiddel voor de gehele levensduur van het product bij normale gebruiksomstandigheden. MILIEUBESCHERMING Zorg dat grondstoffen worden gerecycleerd in plaats van weggegooid als afval. Om het milieu te beschermen dient de machine, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum te worden aangeleverd. SYMBOLEN Veiligheidswaarschuwing Lees de instructies zorgvuldig voordat u de machine in gebruik neemt. Onbelast toerental Klasse II, dubbelgeïsoleerd EG conformiteit GOST-R-conformiteit Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Neem contact op met uw gemeente of handelaar om advies te krijgen over recyclage. Zaagcapaciteit in hout in staal Gewicht Overeenkomstig de EPTA-procedure 01/2003 Gemeten geluidswaarden bepaald in overeenstemming met EN 60745: A-gewogen geluidsdrukniveau Onzekerheid K A-gewogen geluidsniveau Onzekerheid K Draag oorbeschermers. De totale trillingswaarden (triaxale verctorsom) vastgesteld in overeemstemming met EN60745: platen zagen Onzekerheid K metaalplaat zagen Onzekerheid K Valeurs du son mesuré déterminées selon EN 60745: Niveau de pression sonore pondéré-A Incertitude K Niveau de puissance sonore pondéré-A Incertitude K Portez une protection acoustique. Het trillingsemissieniveau dat op dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. het verklaarde trillingsemissieniveau geeft de hoofdtoepassing van het gereeschap weer. Als de machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. dit kan de blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verhogen. [. . . ] De eindgebruiker dient zijn/haar nieuw werktuig binnen de 8 dagen na de aankoopdatum online registreren. De eindgebruiker kan zich aanmelden voor de uitgebreide garantie in zijn verblijfsland als dit op het online registratieformulier is opgenomen wanneer deze optie geldig is. Bovendien moet de eindgebruiker zijn toestemming geven om informatie te gebruiken die nodig is om toegang te krijgen tot de website en dient de algemene voorwaarden te accepteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RJS750A5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RJS750A5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag