Gebruiksaanwijzing RYOBI RHT4245

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RHT4245. Wij hopen dat dit RYOBI RHT4245 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RHT4245 te teleladen.


RYOBI RHT4245 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2983 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RHT4245

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De term “elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen verbonden (met snoer) of accu-aangedreven (snoerloos) WERKOMGEVING Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Vervuilde Gebruik elektrische werktuigen niet in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap kan vonken veroorzaken die het stof of de Houd kinderen en omstanders weg terwijl u elektrisch gereedschap gebruikt. [. . . ] Een sleutel die op een draaiend onderdeel van het elektrisch gereedschap werd Overrek u niet. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm. Dit maakt een betere controle van het werktuig in onverwachte Draag geen wijde kleding, dassen of sieraden die klem kunnen raken en u naar de bewegende delen toe kunnen trekken. Als er apparaten worden geleverd voor de verbinding met een stofextractie en verzamelfaciliteiten, zorgt u ervoor dat deze zijn verbonden en goed worden gebruikt. Het gebruik van een stofverzamelaar GEBRUIK VAN EN ZORG VOOR UW ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Forceer het product niet. Zal de taak beter en veiliger uitvoeren aan het tempo Gebruik het elektrisch werktuig niet als de schakelaar het niet kan in- of uitschakelen. Een elektrisch werktuig dat niet met behulp van de Trek de stekker uit de contactdoos en/of ontkoppel het accupack van het werktuig voor u de machine afstelt, accessoires vervangt of het werktuig 18 Nederlands opbergt. Zulke preventieve veiligheidsmaatregelen kunnen het risico op ongewenst starten van de machine Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen en niet-opgeleide personen die het gereedschap of deze gebruiksaanwijzingen niet kennen. Controleer op verkeerde aflijning of verstrikt raken van bewegende delen, defecten van onderdelen en alle andere situaties die de werking van het werktuig kunnen beïnvloeden. Indien beschadigd, laat u het elektrisch gereedschap repareren voor gebruik. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht Houd de zaagwerktuigen scherp en schoon. Correct onderhouden zaagwerktuigen met scherpe randen heggeschaar transporteert of opbergt, dient u altijd de beschermhoes van de snijbladen te bevestigen. Gebruikt, vermindert de kans op verwondingen door de Houd het werktuig uitsluitend aan de geïsoleerde handvatten vast. Het zaagblad kan in contact komen Wanneer het zaagblad in contact komt met leidingen "onder spanning" kunnen metalen onderdelen van het werktuig "onder spanning" komen en een elektrische Houd de kabel weg uit het maaibereik. Het gebruik kan de kabel door struiken worden verborgen en per ongeluk door de maaibladen worden Inspecteer de plaats waar de machine zal worden gebruikt grondig en verwijder alle stenen, stokken, metaal, draad, beenderen, speelgoed en andere vreemde voorwerpen. Als een aardlekschakelaar nodig is, gebruikt u een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom van 30 mA of minder. Houd beide handen op de Als het stroom- of verlengsnoer beschadigd raakt tijdens het gebruik, trekt u onmiddellijk de stekker uit de contactdoos. Ga naar een geautoriseerd onderhoudscentrum terug voor reparatie of vervanging. [. . . ] Wanneer u de Doe oefeningen om de bloeddoorstroming te 19 Nederlands contactdoos voor onderhoudswerken of wanneer het snoer is beschadigd of Wanneer u enige van de symptomen van deze aandoening ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het toestel en raadpleeg uw dokter Het trillingsniveau tijdens het actueel gebruik van het werktuig kan verschillen van de aangegeven totale waarde, afhankelijk van de manier waarop het werktuig wordt gebruikt. Neem veiligheidsmaatregelen om uzelf te beschermen op basis van een inschatting van de blootstelling in de huidige gebruiksomstandigheden, rekening houdend dat het werktuig wordt uitgeschakeld en het stationair 98 Gegarandeerd geluidsniveau Klasse II: Dubbele isolatie EU-conformiteit VOORGESCHREVEN GEBRUIK Dit product is geschikt voor het maaien en snoeien van Ze is uitsluitend bedoeld voor gebruik op GOST-R-conformiteit Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden contact op met uw lokaal bestuur of MILIEUBESCHERMING Recycleer grondstoffen en elektrische afvalproducten in de plaats van deze als afval moeten de machine, de accessoires en SYMBOOL Waarschuwing Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen voordat u de machine in gebruik Draag gehoorbescherming Draag gezichtsbescherming mesblad niet aan om ernstige letsels te 20 Português AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA SEGURANÇA PESSOAL EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL ADVERTÊNCIA Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. AUTORISERET SERVICECENTER Deze garantie is slechts geldig binnen de Europese Unie, Australië en Nieuw Zeeland. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RHT4245

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RHT4245 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag