Gebruiksaanwijzing RYOBI RHT36

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RHT36. Wij hopen dat dit RYOBI RHT36 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RHT36 te teleladen.


RYOBI RHT36 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2617 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RHT36

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De term “elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen verbonden (met snoer) of accu-aangedreven (snoerloos) WERKOMGEVING Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Vervuilde Gebruik elektrische werktuigen niet in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap kan vonken veroorzaken die het stof of de Houd kinderen en omstanders weg terwijl u elektrisch gereedschap gebruikt. Wanneer u wordt ELEKTRISCHE VEILIGHEID Stekkers van elektrisch gereedschap moeten overeenkomen met de contactdoos. [. . . ] Dit maakt een betere controle van het werktuig in onverwachte Draag geen wijde kleding, dassen of sieraden die klem kunnen raken en u naar de bewegende delen toe kunnen trekken. Als er apparaten worden geleverd voor de verbinding met een stofextractie en verzamelfaciliteiten, zorgt u ervoor dat deze zijn verbonden en goed worden gebruikt. Het gebruik van een stofverzamelaar GEBRUIK VAN EN ZORG VOOR UW ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Forceer het product niet. Zal de taak beter en veiliger uitvoeren aan het tempo Gebruik het elektrisch werktuig niet als de schakelaar het niet kan in- of uitschakelen. Een elektrisch werktuig dat niet met behulp van de Trek de stekker uit de contactdoos en/of ontkoppel het accupack van het werktuig voor u de machine afstelt, accessoires vervangt of het werktuig 16 Nederlands opbergt. Zulke preventieve veiligheidsmaatregelen kunnen het risico op ongewenst starten van de machine Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen en niet-opgeleide personen die het gereedschap of deze gebruiksaanwijzingen niet kennen. Controleer op verkeerde aflijning of verstrikt raken van bewegende delen, defecten van onderdelen en alle andere situaties die de werking van het werktuig kunnen beïnvloeden. Indien beschadigd, laat u het elektrisch gereedschap repareren voor gebruik. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht Houd de zaagwerktuigen scherp en schoon. Correct onderhouden zaagwerktuigen met scherpe randen EN FR DE ES IT SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN NL PT DA WAARSCHUWING Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, SV FI NO RU PL of voldoende instructie ontvingen omtrent het gebruik CS HU RO Gebruik het werktuig, de accessoires en werktuigonderdelen, etc. In overeenstemming met deze instructies en houd rekening met de bedrijfsomstandigheden en het uit te voeren werk. Het gebruik van een elektrisch werktuig voor zaken die Houd alle lichaamsdelen weg van het snijblad. Verwijder geen gesnoeid materiaal of houd geen materiaal dat moet worden gesnoeid vast wanneer de snijbladen bewegen. Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld wanneer u geblokkeerd materiaal vrijmaakt. Een ogenblik van onoplettendheid LV LT ET HR SL SK BG GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET ACCUAANGEDREVEN WERKTUIG Herlaad enkel met de oplader die door de fabrikant is gespecificeerd. Een oplader die voor een type accupack is geschikt kan een brandgevaar betekenen Gebruik elektrisch gereedschap uitsluitend met de specifiek toegewezen accupacks. Het gebruik van Houd de heggeschaar aan het handvat vast als het snijblad is stilgevallen. Wanneer u de heggeschaar transporteert of opbergt, dient u altijd de beschermhoes van de snijbladen te bevestigen. Gebruikt, vermindert de kans op verwondingen door de Houd het werktuig uitsluitend aan de geïsoleerde handvatten vast. Wanneer het zaagblad in contact komt met leidingen "onder spanning" kunnen metalen onderdelen van het werktuig "onder spanning" komen Houd de kabel weg uit het maaibereik. [. . . ] Neem veiligheidsmaatregelen om uzelf te beschermen op basis van een inschatting van de blootstelling in de huidige gebruiksomstandigheden, rekening houdend dat het werktuig wordt uitgeschakeld en het stationair 50' 15m Houd alle omstanders op een afstand van 94 Gegarandeerd geluidsniveau EU-conformiteit GOST-R-conformiteit Elektrisch afval mag niet samen met ander Neem contact op met uw lokaal bestuur VOORGESCHREVEN GEBRUIK Dit product is geschikt voor het maaien en snoeien van Ze is uitsluitend bedoeld voor gebruik op MILIEUBESCHERMING Recycleer grondstoffen en elektrische afvalproducten in de plaats van deze als afval moeten de machine, de accessoires en 18 Português AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA SEGURANÇA PESSOAL EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL ADVERTÊNCIA Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO NL BEPERKTE GARANTIE DA BEGRÆNSET GARANTI voor 24 maanden vanaf de aankoopdatum door de originele koper, behoudens de i 24 måneder efter købsdatoen fra den oprindelige køber, dog med nedenstående Deze garantie is slechts van toepassing waar het product voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt. Deze garantie erkent geen Denne garanti er kun gældende hvis produktet anvendes til personlig og ikkekommercielle formål. cENTRO SERVIZI AUTORIZZATO Esta garantia só é válida na União Europeia , Austrália e Nova Zelândia. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RHT36

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RHT36 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag