Gebruiksaanwijzing RYOBI RCS18352C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RCS18352C. Wij hopen dat dit RYOBI RCS18352C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RCS18352C te teleladen.


RYOBI RCS18352C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3824 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RCS18352C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die hauptsächlichen Zubehörteile sind die folgenden (Kette & Schiene). Gelieve de informatie in deze instructies en de bijhorende documentatie op te volgen. Hoe voorzichtiger u uw Ryobigereedschap behandelt, hoe langer het betrouwbare diensten zal leveren. Wanneer er water in elektrisch gereedschap binnendringt, verhoogt dit het risico voor elektrocutie. [. . . ] Wijst op een mogelijks gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, dodelijk kan zijn of ernstige verwondingen kan veroorzaken. Wijst op een mogelijks gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, kleine of middelmatige verwondingen kan veroorzaken. (Zonder veiligheidssymbool) Wijst op een situatie die kan resulteren in schade aan voorwerpen. ONDERHOUD Het onderhoud vereist extreme zorg en kennis en dient te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudstechnicus. Wij raden aan het toestel voor herstellingen en onderhoud naar uw dichtstbijzijnde ERKENDE ONDERHOUDSDIENST te brengen. Wanneer u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, gebruik dan uitsluitend identieke vervangonderdelen. :$$56&+8:, 1* Probeer dit product niet te gebruiken vooraleer u de gebruiksaanwijzing goed heeft gelezen en helemaal heeft begrepen om ernstige verwondingen te voorkomen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en herlees regelmatig voor een veilige bediening en om anderen die dit product mogelijks gebruiken, te instrueren. Hou het werk van de bodem weg en laat steuntakken tot de stam is gesneden. 2e snede van bovenaf (2/3 diameter) naar de 1e snede toe (om te voorkomen dat de ketting vastraakt) Fig. 2e snede van bovenaf (2/3 diameter) naar de 1e snede toe (om te voorkomen dat de ketting vastraakt) Fig. Sta heuvelopwaarts wanneer u zaagt omdat de stam kan rollen TECHNISCHE GEGEVENS E en h ei d Sp a n n ing Ve r m o gen Sn e lh e id z onder l ad in g Z a a g le ngte Ke t t in grem Ke t t in g s top C a p a citei t ol i etank Ge w icht (met z waar d , k e tt in g e n le g e ta nk ) G e lu id s druk L p A On ze ker L p A Ge lu id s ni v eau LWA O n ze ker KWA G e g a r andeerd gel u id s n iv e a u LWA ( G) Trillin g total e waa r d e a h ( g e e n la d in g we r k m odus ) O n ze ker K Opmerking bij de specificaties: „ R C S 1835 220- 240/ 50 1800 13 350 < 0, 15 < 0, 15 200 5, 1 95 3 104 3 107 5, 7 1, 5 R CS2040 220- 240/ 50 2000 13 400 < 0, 15 < 0, 15 200 5, 2 95 3 104 3 107 5, 7 1, 5 V~/Hz W m/s mm s s ml kg dB ( A ) dB ( A ) dB ( A ) dB ( A ) dB ( A ) m / s² m / s² De opgegeven trillingswaarde is gemeten volgens een standaardtestmethode en wordt gebruikt om de ene 68 Nederlands (Vertaling van de originele instructies) machine met de andere te vergelijken. De opgegeven trillingswaarde wordt gebruikt als voorlopige evaluatie van de trillingsblootstelling. :DDUVFKXZLQJ De eigenlijke trillingswaarden tijdens het gebruik van het gereedschap kunnen van bovenstaande waarden verschillen en hangen af van het gebruik van de machine; en van de noodzaak om veiligheidsmaatregelen te identificeren om de gebruiker te beschermen die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling in de huidige gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle delen van de bedieningscyclus, zoals de momenten waarop de machine wordt uitgeschakeld en wanneer het stationair draait aanvullend op de acceleratietijd). Informatie zaagblad & ketting Model Ketting Carlton Chain N1C-BL-52E SK B Oregon Chain 91PJ052X RCS1835 Oregon Chain 91PJ052X Tri-link Chain JL9d-3*52 Carlton Chain N1C-BL-56E SK B RCS2040 Oregon Chain 91PJ056X Tri-link Chain JL9d-3 x 56 Carlton Bar 14-10W-MHC UNB Y Tri-link Bar DCR14B-050-3/8LP-52-B Carlton Bar 16-10W-N156-MHC Oregon Bar 160SDEA041 Tri-link Bar DCR16C-050-Y56LD Zwaard Carlton Bar 14-10W-MHC UNB Y Oregon Bar 140SDEA041 2SPHUNLQJ de ketting moet in overeenstemming met de bovenstaande combinatie op het zwaard worden aangebracht. „ De zaagketting moet in de richting van de kettingrotatie SPECIALE PRODUCTEIGENSCHAPPEN „ Speciale veiligheids omhulveer kettingrem. Ingeval van „ „ „ „ terugslag of wanneer de hendel wordt losgelaten, komt de kettingzaag binnen 1/10 (!Zaagketting met veiligheidsaandrijfschakels om het risico op terugslag te verkleinen. Ingeval van terugslag, wordt de kettingrem vooruit geduwd door de achterkant van de bedieners hand en valt de snelle rem van de kettingzaag. Schakelaar met vergrendeling als bescherming tegen ongewild starten van de kettingzaag. 5) Plaats de ketting zo dat er een lus is aan de achterzijde van het zaagblad. Hou de ketting op zijn plaats op het zaagblad en plaats de lus rond het aandrijfwiel en zorg dat deze correct wordt geplaatst. [. . . ] „ Vijl uitsluitend met voorwaartse bewegingen tot alle versleten delen van de snijrand zijn verwijderd. „ Tel het aantal bewegingen dat u aan de snijschakel toebracht als referentie en vijl alle andere snijschakels eenzelfde aantal keren. „ Indien, na een aantal keer slijpen, de tanddiepte uit de mal tevoorschijn komt, dient u het opnieuw vlak te maken met een platte vijl. , 1* We raden u aan om het belangrijke slijpen over te laten aan een onderhoudsagent die met een elektrische slijper is uitgerust. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RCS18352C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RCS18352C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag