Gebruiksaanwijzing RYOBI RCS3535CA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RCS3535CA. Wij hopen dat dit RYOBI RCS3535CA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RCS3535CA te teleladen.


RYOBI RCS3535CA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8958 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI RCS3535CA SCHEMA (3582 ko)
   RYOBI RCS3535CA SCHEMA (3582 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RCS3535CA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is van groot belang dat u de instructies in deze handleiding leest vóór u dit apparaat inschakelt en ermee gaat werken. Die Berührung der Schienenspitze mit HLQHP IHVWHQ 2EMHNW NDQQ LQ PDQFKHQ )lOOHQ HLQ EOLW]VFKQHOOHV =XUFNVFKODJHQ YHUXUVDFKHQ EHL dem die Führungsschiene in Richtung der Bediener gestoßen wird. Als zusätzliche Sicherheitsvorkehrung die Kettenbremse betätigen, bevor die Säge abgesetzt wird. )DOONHUE Eine Kerbe die in den Baum geschnitten wird die die Fallrichtung bestimmt. [. . . ] , 1* Laat de zaag in deze stand 15-30 seconden draaien, afhankelijk van de temperatuur. Laat de gashendelvergrendelknop los en knijp de gashendel in en laat weer los om de motor gedurende tenminste 30 seconden stationair te laten draaien. :$$56&+8:, 1* Wanneer u de gashendel niet loslaat terwijl de kettingremhendel zich in de remstand bevindt, zal dit ernstige schade aan het apparaat veroorzaken. Hou de gashendel nooit ingedrukt houden terwijl de kettingrem zich in de remstand bevindt. Q 7UHN DDQ KHW VWDUWNRRUG WRW GH PRWRU GUDDLW PDDU probeer dit niet meer dan 5 keer. Indien de motor na 5 keer nog niet draait, pas dan de procedure voor het starten van een koude motor toe. Q Knijp de gashendel in en laat weer los om de motor stationair te laten draaien. '( 02725 67233(1 Zie figuren 7 en 14 Laat de gashendel los en laat de motor stationair draaien. 2P GH PRWRU DI WH ]HWWHQ ]HW X GH FRQWDFWVFKDNHODDU LQ de stopVWDQG 2 /HJ GH NHWWLQJ]DDJ QLHW RS GH JURQG ZDQQHHU GH NHWWLQJ QRJ GUDDLW 9RRU H[WUD YHLOLJKHLG GLHQW u de kettingrem in te schakelen wanneer de zaag niet wordt gebruikt. Voor het geval dat de contactschakelaar de zaag niet stillegt, trekt u de chokehendel in de volledig uitgetrokken stand (9ROOHGLJH FKRNH) en schakelt u de kettingrem in om de motor stil te leggen. Als de contactschakelaar de zaag niet stopt wanneer deze in de stopstand wordt gezet, laat dan de contactschakelaar herstellen vooraleer u de kettingzaag opnieuw gebruikt om onveilige situaties of ernstige verwondingen te voorkomen. , 1* Als u klaar bent met de zaag, ontlast Plaats de kettingzaag op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat er geen voorwerpen of obstakels in de directe omgeving zijn die in contact kunnen komen met zaagblad en ketting. Houd de voorste handgreep stevig vast met de linkerhand en plaats uw rechtervoet op het onderste gedeelte van de achterste handgreep. Dan de druk in de tanks door de kettingolie- en brandstofdoppen los te draaien en terug vast te draaien. 67$7, 21$, 5 72(5(17$/ $$13$66(1 Zie figuur 15 Q Wanneer de motor start, draait en versnelt, maar niet stationair wil draaien, draai dan de stationair toerentalschroef "T" in wijzerzin om het stationair toerental te verhogen. Q Wanneer de ketting draait bij stationair toerental, draai dan de stationaire toerentalschroef "T" in tegenwijzerzin om het stationair toerental te verlagen en de kettingbeweging te stoppen. Als de kettingzaag nog steeds draait bij stationair toerental, neem dan contact op met een erkend Ryobi-onderhoudscetrum voor aanpassingen en stop het gebruik tot het apparaat is hersteld. (1 Zie figuur 16 De reactiekracht is altijd tegenovergesteld aan de richting waarin de ketting beweegt. NUDFKW WH behouden, wanneer met de onderkant van het zaagblad wordt gezaagd, en bedacht zijn om de controle over de DUWkracht te behouden, wanneer met de bovenkant van het zaagblad wordt gezaagd. 9225=25*60$$75(*(/(1 7(*(1 7(58*6/$* Zie figuren 17-18 Draaiende terugslag treedt op wanneer de bewegende ketting in contact komt met een voorwerp in de terugslaggevarenzone van het zaagblad. Het resultaat is een bliksemsnelle, achterwaartse reactie waardoor het zaagblad omhoog en achterwaarts in de richting van de gebruiker springt. Hou altijd uw linkerhand op de voorste handgreep en uw rechterhand op de achterste handgreep zodat uw lichaam zich links van de zaaglijn bevindt. [. . . ] Voor elk gebruik =DDJEODGVPHULQJ««««««««««9RRU HON JHEUXLN Kettingspanning. Voor elk gebruik 2S EHVFKDGLJGH RQGHUGHOHQ«««««9RRU HON JHEUXLN 2S ORVVH GRSSHQ««««««««««9RRU HON JHEUXLN 2S ORVVH ELQGHUV«««««««««« 9RRU HON JHEUXLN 2S ORVVH RQGHUGHOHQ««««««««9RRU HON JHEUXLN &RQWUROHHU HQ UHLQLJ =DDJEODG 9RRU HON JHEUXLN 9ROOHGLJH ]DDJ1D HON JHEUXLN Luchtfilter. Wij verwijzen naar %RXJLH YHUYDQJHQ eerder in deze gebruiksaanwijzing. =HW GH FKRNHKHQGHO LQ GH VWDQG draaien (volledig ingedrukt) en trek 15 tot 20 keer aan de starterkoord. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RCS3535CA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RCS3535CA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag