Gebruiksaanwijzing RYOBI RBC430SBS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RBC430SBS. Wij hopen dat dit RYOBI RBC430SBS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RBC430SBS te teleladen.


RYOBI RBC430SBS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3365 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI RBC430SBS SCHEMA (6326 ko)
   RYOBI RBC430SBS SCHEMA (6326 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RBC430SBS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Waschen Sie die Körperteile, die mit dem Kraftstoff in Berührung gekommen sind. Anschließend die Stümpfe auf die gewünschte Länge sägen. Die Einstellung bedeutet die Anpassung des Motors an die aktuellen Verhältnisse, wie z. Die Zertifikate haben die Nummern: SEC/06/1137, 01/164/057 - BC2236, CC2236. [. . . ] Brandstof en brandstofdampen zijn zeer brandgevaarlijk en kunnen leiden tot ernstig letsel bij inademing en contact met de huid. Wees daarom voorzichtig wanneer u met brandstof werkt en zorg voor goede luchtventilatie bij de brandstofhantering. Bewaar en vervoer de machine en brandstof zo, dat eventuele lekkage en dampen niet in contact kunnen komen met vonken of open vuur, bijvoorbeeld van elektrische machines, elektrische motoren, stopcontacten/schakelaars, verwarmingsketels e. Bij opslag en vervoer van brandstof moeten altijd speciaal voor dat doel bestemde en goedgekeurde tanks worden gebruikt. Als de machine gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden, moet de brandstoftank leeggemaakt worden. Vraag bij uw tankstation of bij de gemeente waar u de afgetapte brandstof kwijt kan. Zorg ervoor dat de machine goed is schoongemaakt en dat een volledige servicebeurt is gegeven voor een lange periode van stalling. De transportbescherming van de snijuitrusting moet tijdens vervoer of opslag van de machine altijd aangebracht zijn. Om een ongewenste start van de motor te voorkomen, moet de bougiekap altijd worden verwijderd wanner de machine voor lange tijd wordt opgeborgen, wanneer de machine niet onder toezicht staat en bij alle voorkomende servicemaatregelen. Gebruik altijd met olie gemengde kwaliteitsbenzine van minimaal 90 octaan (RON). Indien uw machine is uitgerust met een katalysator (zie hoofdstuk Technische gegevens) moet altijd een loodvrije met olie gemengde kwaliteitsbenzine worden gebruikt. Gebruik de machine nooit zonder beschermkap of een defecte beschermkap. Alle kappen moeten juist gemonteerd zijn en zonder gebreken voor de machine wordt gestart. Controleer de steunflens op barsten die het gevolg kunnen zijn van materiaalmoeheid of te hard aanhalen. Start de machine nooit voor het complete koppelingdeksel met steel gemonteerd zijn, anders kan de koppeling losraken en persoonlijke verwondingen veroorzaken. Verwijder de machine steeds van de tankplaats, voor u de motorzaag start. Zorg ervoor dat zich geen onbevoegden binnen het werkgebied bevinden, anders bestaat er risico voor ernstige verwondingen. Vervang de bladbeschermkap indien deze terugslag te verduren heeft gehad of barsten vertoont. Brandstofpomp: Druk een aantal malen op de rubberen balg van de brandstofpomp totdat er brandstof in de balg komt. Voor een gashendel met startgasvergrendeling geldt: Startgasstand krijgt u door eerst de gashendelvergrendeling en de gashendel in te drukken en dan de startgasknop (A) in te drukken. Om de motor weer terug te brengen naar stationair lopen drukt u de gashendelvergrendeling en de gashendel in. Wanneer de motor wordt gestart met de chokehendel in de choke- of startgasstand begint de snijuitrusting direct te draaien. [. . . ] Maak de bougie schoon als ze verstopt is en controleer of de afstand tussen de elektroden 0, 5 mm bedraagt. De bougie moet na een maand gebruik, of eerder indien nodig, vervangen worden. Maak het filter na 25 werkuren schoon of vaker wanneer u in abnormaal stoffige omstandigheden werkt. Na een lange gebruiksperiode kan het luchtfilter niet meer worden gereinigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RBC430SBS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RBC430SBS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag