Gebruiksaanwijzing RYOBI RBC36X26B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RBC36X26B. Wij hopen dat dit RYOBI RBC36X26B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RBC36X26B te teleladen.


RYOBI RBC36X26B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6156 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RBC36X26B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een ogenblik van Bewaar deze waarschuwingen en voorschriften zorgvuldig om ze ook later te kunnen inzien. De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verbonden (met snoer) of accu-aangedreven (snoerloos) WERKOMGEVING Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Vervuilde Gebruik elektrische werktuigen niet in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap kan vonken veroorzaken die het stof of de Houd kinderen en omstanders weg terwijl u elektrisch gereedschap gebruikt. [. . . ] Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm. Dit maakt een betere controle van het werktuig in onverwachte Draag geen wijde kleding, dassen of sieraden die klem kunnen raken en u naar de bewegende delen toe kunnen trekken. Als er apparaten worden geleverd voor de verbinding met een stofextractie en verzamelfaciliteiten, zorgt u ervoor dat deze zijn verbonden en goed worden gebruikt. Het gebruik van een stofverzamelaar GEBRUIK VAN EN ZORG VOOR UW ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Forceer het product niet. Zal de taak beter en veiliger uitvoeren aan het tempo Gebruik het elektrisch werktuig niet als de schakelaar het niet kan in- of uitschakelen. Een elektrisch werktuig dat niet met behulp van de Trek de stekker uit de contactdoos en/of ontkoppel het accupack van het werktuig voor u de machine 20 Nederlands afstelt, accessoires vervangt of het werktuig opbergt. Zulke preventieve veiligheidsmaatregelen kunnen het risico op ongewenst starten van de machine Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen en niet-opgeleide personen die het gereedschap of deze gebruiksaanwijzingen niet kennen. Controleer op verkeerde aflijning of verstrikt raken van bewegende delen, defecten van onderdelen en alle andere situaties die de werking van het werktuig kunnen beïnvloeden. Indien beschadigd, laat u het elektrisch gereedschap repareren voor gebruik. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht Houd de zaagwerktuigen scherp en schoon. Correct onderhouden zaagwerktuigen met scherpe randen zal ervoor zorgen dat de veiligheid van het werktuig EN FR DE ES IT NL SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN WAARSCHUWING Wanneer u het product gebruikt, moeten de PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO veiligheid en deze van omstanders, dient u deze WAARSCHUWING Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, LV LT ET HR SL Gebruik het werktuig, de accessoires en werktuigonderdelen, etc. In overeenstemming met deze instructies en houd rekening met de bedrijfsomstandigheden en het uit te voeren werk. Het gebruik van een elektrisch werktuig voor zaken die of voldoende instructie ontvingen omtrent het gebruik SK BG Gebruik de machine nooit wanneer zich mensen, in het GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET ACCUAANGEDREVEN WERKTUIG Herlaad enkel met de oplader die door de fabrikant is gespecificeerd. Een oplader die voor een type accupack is geschikt kan een brandgevaar betekenen Gebruik elektrisch gereedschap uitsluitend met de specifiek toegewezen accupacks. Het gebruik van andere accupacks kan leiden tot risico's op letsels en Wanneer het accupack niet wordt gebruikt, moet u het weg houden van andere metalen objecten, zoals papierclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kan maken van een terminal naar een andere. In oneigenlijke omstandigheden, kan een vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact hiermee. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, dient u bijkomend medische hulp te raadplegen. Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of brandwonden ONDERHOUD Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerd onderhoudspersoon en gebruik hierbij uitsluitend identieke vervangonderdelen. Dit Gebruik het product nooit wanneer de beschermers Inspecteer de plaats waar de machine zal worden metaal, draad, beenderen, speelgoed en andere Schakel de machine uit en ontkoppel deze van de stroombron voor: – onderhoud – het product onbeheerd achterlaten – het product reinigen 21 Nederlands – – – – accessoires vervangen controleer op schade nadat u een voorwerp hebt geraakt controleer op schade als de trimmer abnormaal begint te trillen onderhoud uitvoeren OVERBELASTINGSBESCHERMING Het product beschikt overbelastingsbeschermingsvoorziening over die een wordt Wees voorzichtig voor verwondingen van een toestel gebruik te hernemen, ontkoppelt u het product van de stroomtoevoer, wacht u ongeveer 15 minuten en verbindt u ONDERHOUD Gebruik uitsluitend originele vervangonderdelen en RESTRISICO’S Het maaiblad kan plots terugslaan wanneer het zorgen dat de maaibladen een ogenblik stilvallen en dan plots de machine weg van het geraakte voorwerp moet door een geautoriseerd onderhoudscentrum goed Wanneer het product niet wordt gebruikt, dient deze op een koele, droge plaats, buiten het bereik van kinderen, Controleer het apparaat nadat u het hebt laten vallen of bij impact Controleer het apparaat grondig en ga alle defecten een geautoriseerd onderhoudscentrum goed worden te beschermen op basis van een inschatting van de blootstelling in de huidige gebruiksomstandigheden, rekening houdend met alle onderdelen van de uitgeschakeld en het stationair draait, bovenop de MILIEUBESCHERMING VOORGESCHREVEN GEBRUIK In enkele streken gelden regels die het gebruik van het informatie in verband met beschikbare Om het milieu te beschermen moeten het product, de accessoires en de verpakking Bosmaaier Het product is geschikt voor het maaien van lang gras, SYMBOLEN Het product mag niet worden gebruikt voor het maaien of Grastrimmer Het product is uitsluitend ontworpen voor het maaien van Het product mag niet worden gebruikt in publieke tuinen, parken, sportcentra of op wegbermen en is evenmin Draag anti-slipschoeisel wanneer u het Het product mag niet worden gebruikt voor het maaien of Waarschuwing Voor een veilig gebruik, dient u alle Draag oog-, gehoor- en 22 Nederlands EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI Het product is niet geschikt voor gebruik NO RU PL CS omstanders op een afstand van HU RO LV LT ET Draairichting en maximumsnelheid van Houd rekening met weggeslingerde of Hou omstanders op een veilige afstand HR SL SK BG Bosmaaier Grastrimmer Dit apparaat werkt als bosmaaier met een slagmes met 3 tanden, dat bestemd is om onkruid en zachte planten te Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden op met uw lokaal bestuur of handelaar EU-conformiteit GOST-R-conformiteit 23 Português AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA ADVERTÊNCIA Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. Bovenop de statutaire rechten als gevolg van de aankoop, wordt dit product gedekt door een garantie, zoals deze hieronder wordt beschreven. [. . . ] De garantie is niet geldig als het product werd misbruikt, in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing werd gebruikt of foutief werd verbonden. Deze garantie geldt niet voor: – schade aan het product als gevolg van foutief onderhoud – als het product op enigerlei wijze werd gewijzigd – als originele markeringen ter identificatie (handelsmerk, serienummer) van het product werden verwijderd of gewijzigd – voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing – een niet EC-product – een product, waaraan een niet-gekwalificeerde vakman reparaties uitvoerde of waaraan reparaties werden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van Techtronic Industries – een product dat werd aangesloten aan een foutieve krachtbron (amps, spanning, frequentie) – een product dat met een ongeschikt brandstofmengsel (brandstof, olie, oliepercentage) werd gebruikt – schade veroorzaakt door externe invloeden (chemische, fysieke schokken) of vreemde stoffen – normale slijtage van reserve-onderdelen – foutief gebruik, overbelasting van het werktuig – gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of onderdelen – de carburator na 6 maanden, carburatorafstellingen na 6 maanden – componenten (onderdelen en accessoires) die onderworpen zijn aan slijtage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stootknoppen, aandrijfriemen, koppeling, snijbladen van heggentrimmers of grasmaaimachines, harnassen, versnellingskabels, koolborstels, stroomsnoeren, tanden, viltringen, trekpennen, ventilatoren, blazer- en vacuümbuizen, stofzuigzakken en –riemen, geleiders, zaagkettingen, slangen, connectoren, sproeimonden, wielen, sproeiers, inwendige spoelen, uitwendige spoelen, maailijnen, bougies, luchtfilters, gasfilters, struikruimbladen, etc. Voor onderhoud moet het product naar een geautoriseerd RYOBIonderhoudsstation worden gestuurd of gebracht. Een lijst met de adressen van deze stations per land is hier opgenomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RBC36X26B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RBC36X26B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag