Gebruiksaanwijzing RYOBI RBC1020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RBC1020. Wij hopen dat dit RYOBI RBC1020 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RBC1020 te teleladen.


RYOBI RBC1020 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (17613 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RBC1020

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de trimmer uitsluitend voor het maaien van gras en licht onkruid. Hou er rekening mee dat de bediener of gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen of gevaren t. een naamplaatje op het product duidt de spanning van het toestel aan. Verbind het product nooit met een AC-spanning die verschilt van deze spanning. [. . . ] Als er tekenen van schade zijn, moet deze door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden vervangen. Gebruik de trimmer niet als de elektrische kabels beschadigd of versleten zijn. Als het stroom- of verlengsnoer tijdens het gebruik beschadigd raakt, dient u het onmiddellijk van de stroomtoevoer te ontkoppelen. Raak de elektrische kabels niet aan tot de stroomtoevoer werd ontkoppeld. – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 16 Nederlands BEDIENING ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Houd kinderen, omstanders en dieren op minimaal 15 m afstand van de plaats waar u werkt. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm. Gebruik de trimmer nooit wanneer de beschermers beschadigd of niet gemonteerd zijn. Hou handen en voeten steeds helemaal weg bij het inschakelen van de motor en tijdens het snijden. Til de trimmer nooit op aan de elektrische kabel of draag het nooit aan de elektrische kabel. Wees uiterst voorzichtig als u dit apparaat gebruikt als slagmes is geïnstalleerd. Er kan terugslag optreden wanneer het mes met iets in aanraking komt dat het mes niet kan doorsnijden. Deze aanraking kan een plotselinge en kortstondige blokkering van het mes veroorzaken en het apparaat opeens ver van het aangeraakte voorwerp doen wegschieten. Deze reactie kan behoorlijk gewelddadig zijn en de gebruiker de macht over het apparaat doen verliezen. Er kan een terugslag optreden als het slagmes een obstakel tegenkomt, zich blokkeert of zich verbuigt. De kans op terugstuiten bestaat vooral daar waar u moeilijk kunt zien wat u aan het maaien bent. Om onder de goede en veilige omstandigheden te werken moet u het onkruid maaien door een beweging van rechts naar links te maken. Als zich er iets op het traject van het slagmes bevindt, bijvoorbeeld een stuk hout, wordt door deze zijdelingse beweging het effect van een eventuele terugslag minder. Schakel de machine uit en ontkoppel deze van de stroombron voor: ● onderhoud ● trimmer onbeheerd achterlaten ● trimmer reinigen ● accessoires vervangen ● controleer op schade nadat u een voorwerp hebt geraakt ● controleer op schade als de trimmer abnormaal begint te trillen ● onderhoud uitvoeren Gebruik uitsluitend vervangonderdelen en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. – ■ Nadat u een nieuwe maailijn heeft geplaatst, dient u de machine altijd terug in de normale bedrijfspositie te plaatsen voor u ze inschakelt. Controleer regelmatig of alle moeren, bouten en vijzen goed zijn vastgemaakt om zeker te zijn dat het toestel veilig kan worden gebruikt. Een beschadigd onderdeel moet door een geautoriseerd onderhoudscentrum goed worden gerepareerd of vervangen. Wanneer de machine niet wordt gebruikt, dient deze op een koele, droge plaats, buiten het bereik van kinderen, te worden bewaard. [. . . ] Deze garantie is slechts van toepassing waar het product voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt. Deze garantie erkent geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit oneigenlijk gebruik, misbruik, onbewuste of bewuste oneigenlijke handelingen door de gebruiker, onredelijk gebruik, nalatigheid, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing door de eindgebruiker, reparaties uitgevoerd door een niet erkende vakman, onbevoegd reparaties, het wijzigen of gebruiken van toebehoren en/of onderdelen die niet specifiek door een erkende partij worden geadviseerd. Deze garantie is niet van toepassing op riemen, borstels, zakken, lampjes of welk onderdeel dan ook dat aan gewone slijtage onderhevig is en binnen de garantieperiode vervangen dient te worden. Voor zover niet specifiek vermeld in de van toepassing zijnde wetgeving, dekt deze garantie geen vervoerskosten of consumptieproducten zoals ontstekingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RBC1020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RBC1020 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag