Gebruiksaanwijzing RYOBI RAD1801M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RAD1801M. Wij hopen dat dit RYOBI RAD1801M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RAD1801M te teleladen.


RYOBI RAD1801M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3698 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RAD1801M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd het toestel aan de geïsoleerde handvaten vast wanneer u werken uitvoert op plaatsen waar het snijdaccessoire een verborgen snoer kan raken. Wanneer het snijdaccessoire een snoer op spanning raakt, kunnen de blootgestelde onderdelen van het gereedschap onder spanning komen waardoor de gebruiker geëlektrocuteerd wordt. [. . . ] Om ernstige letsels te vermijden, verwijdert u altijd het accupack uit het gereedschap wanneer u het reinigt of onderhoudt. Voorkom het gebruik van oplosmiddelen wanneer u kunststof onderdelen reinigt. De meeste kunststoffen zijn gevoelig voor schade van verschillende types commerciële schoonmaakproducten en kunnen door hun gebruik worden beschadigd. – ICONEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING Veiligheid ■ ■ Starten Informatie MILIEUBESCHERMING Zorg dat grondstoffen gerecycleerd worden in plaats van weggegooid als afval. Om het milieu te beschermen moeten de machine, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum worden aangeleverd. Majoritatea materialelor plastice pot fi deteriorate de diferite tipuri de solvenţi comerciali şi pot fi deteriorate de utilizarea acestora. Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu’s, lampen, bits, snijbladen, zakken enz. In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten. ET GARANTIIAVALDUS EL ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Käesoleva toote garantii katab kahekümne nelja (24) kuu jooksul materjali ja tootevalmistamise defektid, mis hakkab kehtima ning mis tõestatakse arve või saatelehe kuupäevast. Het trillingsemissieniveau dat op dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. [. . . ] Stel bijkomende veiligheidsmaatregelen op om de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen te beschermen: zoals onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, de organisatie van werkpatronen. 3 m/s2 (Uncertainty K = 1, 5 m/s2) NL CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RAD1801M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RAD1801M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag