Gebruiksaanwijzing RYOBI ONE CAG180M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI ONE CAG180M. Wij hopen dat dit RYOBI ONE CAG180M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI ONE CAG180M te teleladen.


RYOBI ONE CAG180M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2035 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI ONE CAG180M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel in gebruik neemt. Indd Sec1:18 1/19/10 9:10:56 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Deutsch VERWENDUNG Q Q Q Q Q Q Setzen Sie die Schleifscheibe auf die Spindel. Lea atentamente todas las advertencias, instrucciones y especificaciones suministradas con la herramienta, y consulte las ilustraciones. Observación: cerciórese de que las nervaduras del cárter de protección se acoplen correctamente en las ranuras de la tapa del cojinete. [. . . ] Zorg dat de vonken die tijdens het gebruik van uw slijper ontstaan geen enkel gevaar kunnen opleveren en dat ze bijvoorbeeld niet naar personen of 38 Q ontvlambare stoffen worden wegspatten. Zorg ervoor dat u altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming draagt. Gebruik zonodig ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een schort of een helm. Leg het apparaat nooit op de grond of ergens anders als het nog draait. Pas op: door inertie draait de schijf na uitschakeling van het apparaat nog een tijdje door. U mag de schijf nooit zelf aanraken of de grond of een ander oppervlak laten aanraken als hij nog draait. de flens van de schijf en de buitenflens moeten dezelfde uitwendige diameter hebben. Bij niet naleving van dit voorschrift kan de machine ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Opmerking: u kunt zelf kiezen of u de zijhandgreep op het bovenste deel of aan de rechter- of linkerkant van de slijper installeert. De zijhandgreep moet altijd gemonteerd zijn wanneer u de slijpmachine gebruikt. Zo voorkomt u dat u de macht over het apparaat verliest of ernstig lichamelijk letsel riskeert. ACCUBEVEILIGINGSSYSTEEM (lithium-ion accu) Ryobi 18 V lithium-ion accupakken zijn voorzien van een ingebouwd beveiligingsysteem dat de levensduur van het accupak verlengt. Dit systeem kan er echter toe leiden dat de accu en het apparaat abrupt helemaal stoppen, wat niet het geval is bij nikkelcadmium accu’s. Onder bepaalde gebruiksomstandigheden schakelt het elektronische systeem van het accupak de accu namelijk uit, wat dus ook het gereedschap stop zet. Om het accupak en het apparaat weer in te schakelen, laat u de drukschakelaar even los en gaat u normaal verder met uw werk. OpmerkinG: om te voorkomen dat het accupak zichzelf uitschakelt moet u vermijden dat u het apparaat verkeerd gebruikt. Als het accupak en het apparaat zich niet vanzelf weer inschakelen nadat u de drukschakelaar even hebt losgelaten, betekent dit dat het accupak volledig ontladen is. Om het accupak weer op te laden steekt u het in een laadapparaat voor lithium-ion accu’s. 39 BEDIENING WAARSCHUWING Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u eenmaal vertrouwd bent geraakt met het apparaat. Vergeet niet dat één seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. Indd Sec1:39 1/19/10 9:11:02 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands BEDIENING Q WAARSCHUWING Vergeet niet dat gereedschap met een accupak eigenlijk altijd startklaar is. 4) De slijper is uitgerust met een ontgrendelknop voor de drukschakelaar. [. . . ] Indd Sec1:41 1/19/10 9:11:03 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands ONDERHOUD Q SYMBOOL Veiligheidswaarschuwing V min-1 Volt Toeren of omwentelingen per minuut Gelijkstroom EU-conformiteit Draag gehoorbescherming Draag gezichtsbescherming Q Q Q Q Q Q Q Druk de asvergrendelingsknop in en verdraai de onderflens totdat de as blokkeert. Draai de onderflens los met behulp van de bijgeleverde sleutel en verwijder deze. Opmerking: zorg dat de ribben van de beschermkap goed in de gleuven van de lagerblokkap passen. Draai de onderflens stevig aan met behulp van de meegeleverde sleutel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI ONE CAG180M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI ONE CAG180M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag