Gebruiksaanwijzing RYOBI MM WS13-125SXEK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI MM WS13-125SXEK. Wij hopen dat dit RYOBI MM WS13-125SXEK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI MM WS13-125SXEK te teleladen.


RYOBI MM WS13-125SXEK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3837 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI MM WS13-125SXEK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WS 10-115 WS 10-125 WS 12-115 WS 12-125 WS 13-125 XE 1000 W 1000 W 1200 W 1200 W 1300 W 11500 min -1 11500 min -1 11500 min -1 11500 min -1 2800 - 11500 min -1 115 mm 125 mm 115 mm 125 mm 125 mm 22, 2 mm 22, 2 mm 22, 2 mm 22, 2 mm 22, 2 mm 1/3 mm 6 mm 115 mm 75 mm 1/3 mm 6 mm 125 mm 75 mm 1/3 mm 6 mm 115 mm 75 mm 1/3 mm 6 mm 125 mm 75 mm 1/3 mm 6 mm 125 mm 75 mm M 14 2, 4 kg 90, 1 dB (A) 101, 1 dB (A) Ned Asaansluiting M 14 M 14 M 14 M 14 Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003 2, 3 kg 2, 3 kg 2, 4 kg 2, 4 kg Geluidsinformatie Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60745. het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de machine bedraagt: Geluidsdrukniveau (Onzekerheid K=3dB(A)) 87 , 1 dB (A) 87 , 1 dB (A) 87 , 1 dB (A) 87 , 1 dB (A) Geluidsvermogenniveau (Onzekerheid K=3dB(A)) 98 , 1 dB (A) 98 , 1 dB (A) 98 , 1 dB (A) 98 , 1 dB (A) Draag oorbeschermers!Trillingsinformatie Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingebepaald volgens EN 60745. Schuren van oppervlakken: Trillingsemissiewaarde ah, SG 6, 2 m/s2 6, 2 m/s2 6, 2 m/s2 6, 2 m/s2 2 2 2 Onzekerheid K= 1, 5 m/s 1, 5 m/s 1, 5 m/s 1, 5 m/s2 Schuren met schuurblad: 6, 0 m/s2 6, 0 m/s2 6, 0 m/s2 6, 0 m/s2 Trillingsemissiewaarde ah, DS Onzekerheid K= 1, 5 m/s2 1, 5 m/s2 1, 5 m/s2 1, 5 m/s2 Bij andere toepassingen zoals bijv. [. . . ] Het gebruik van water of andere vloeibare koelmiddelen kan tot een elektrische schok leiden. Terugslag en bijbehorende waarschuwingen Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg van een vasthakend of geblokkeerd draaiend inzetgereedschap, zoals een slijpschijf, steunschijf, draadborstel, enz. vasthaken of blokkeren leidt tot abrupte stilstand van het ronddraaiende inzetgereedschap. Daardoor wordt een ongecontroleerd elektrisch gereedschap tegen de draairichting van het inzetgereedschap versneld op de plaats van de blokkering. Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk vasthaakt of blokkeert, kan de rand van de slijpschijf die in het werkstuk invalt, zich vastgrijpen. De slijpschijf beweegt zich vervolgens naar de bediener toe of van de bediener weg, afhankelijk van de draairichting van de schijf op de plaats van de blokkering. Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik of onjuiste gebruiksomstandigheden van het elektrische gereedschap. Terugslag kan worden voorkomen door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven. A) Houd het elektrische gereedschap goed vast en breng uw lichaam en uw armen in een positie waarin u de terugslagkrachten kunt opvangen. Gebruik altijd de extra handgreep, indien aanwezig, om de grootst mogelijke controle te hebben over terugslagkrachten of reactiemomenten bij het op toeren komen. de bediener kan door geschikte voorzorgsmaatregelen de terugslag- en reactiekrachten beheersen. C) Mijd met uw lichaam het gebied waarheen het elektrische gereedschap bij een terugslag wordt bewogen. De terugslag drijft het elektrische gereedschap in de richting die tegengesteld is aan de beweging van de slijpschijf op de plaats van de blokkering. D) Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken, scherpe randen, enz. voorkom dat inzetgereedschappen van het werkstuk terugspringen en vastklemmen. Het ronddraaiende inzetgereedschap neigt er bij hoeken, scherpe randen of wanneer het terugspringt toe om zich vast te klemmen. Dergelijke inzetstukken veroorzaken vaak een terugslag of verlies van controle over het elektrische gereedschap. Ned Nederlands 39 Bijzondere waarschuwingen voor slijp- en doorslijpwerkzaamheden a) Gebruik uitsluitend het voor het elektrische gereedschap toegestane slijptoebehoren en de voor dit slijptoebehoren voorziene beschermkap. Slijptoebehoren dat niet voor het elektrische gereedschap is voorzien, kan niet voldoende worden afgeschermd en is niet veilig. B) Gebruik altijd de beschermkap die voor het gebruikte soort slijpgereedschap is voorzien. De beschermkap moet stevig op het elektrische gereedschap zijn aangebracht en zodanig zijn ingesteld dat een maximum aan veiligheid wordt bereikt. Dat wil zeggen dat het kleinst mogelijke deel van het slijpgereedschap open naar de bediener wijst. [. . . ] neem in twijfelgevallen deaanwijzingen van de toebehorenfabrikant in acht. Voor doorslijpwerkzaamheden gesloten beschermkap uit het toebehorenprogramma gebruiken. neem in twijfelgevallen deaanwijzingen van de toebehorenfabrikant in acht. Het elektrische gereedschap is alleen geschikt voor de droge bewerking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI MM WS13-125SXEK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI MM WS13-125SXEK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag