Gebruiksaanwijzing RYOBI LSDT1202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI LSDT1202. Wij hopen dat dit RYOBI LSDT1202 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI LSDT1202 te teleladen.


RYOBI LSDT1202 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2226 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI LSDT1202 SCHEMA (724 ko)
   RYOBI LSDT1202 SCHEMA (724 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI LSDT1202

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok. 3) VEILIGHEID VAN PERSONEN a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. [. . . ] g) Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen en zoals voor dit speciale gereedschapstype voorgeschreven. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. 5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ACCUGEREEDSCHAPPEN a) Controleer dat het gereedschap uitgeschakeld is voordat u de accu in het gereedschap zet. Het inzetten van een accu in elektrisch gereedschap dat ingeschakeld is, kan tot ongevallen leiden. b) Laad accu's alleen op in oplaadapparaten die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer het met andere accu's wordt gebruikt. c) Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden. d) Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben. GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 50 260 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine < 70 dB(A) en de vibratie < 2, 5 m/s2 (hand-arm methode). CE KONFORMITETSFRKLARING Vi intygar och ansvarar fr, att denna produkt verensstmmer med fljande norm och dokument: EN 60 335, EN 50 260, EN 55 014, enl. LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivn som uppmtts enligt EN 50 260 r p denna maskin < 70 dB(A) och vibration < 2, 5 m/s2 (hand-arm metod). CE KONFORMITETSERKLRING Vi erklrer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med flgende normer eller normative dokumenter: EN 60 335, EN 50 260, EN 55 014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 73/23/EF, 89/336/EF, 98/37/EF. STJ/VIBRATION Mles efter EN 50 260 er lydtrykniveau af dette vrktj < 70 dB(A) og vibrationsniveauet < 2, 5 m/s2 (hnd-arm metoden). CE SAMSVARSERKLRING Vi erklrer at det er under vrt ansvar at dette produkt er i samsvar med flgende standarder eller standard- dokumenter: EN 60 335, EN 50 260, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 73/23/EF, 89/336/EF, 98/37/EF. STY/VIBRASJON Mlt iflge EN 50 260 er lydtrykknivet av dette verktyet < 70 dB(A) og vibrasjonsnivet < 2, 5 m/s2 (hnd-arm metode). CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA Todistamme tten ja vastaamme yksin siit, ett tm tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60 335, EN 50 260, EN 55 014, seuraavien sntjen mukaisesti 73/23/ETY, 89/336/ETY, 98/37/ETY. MELU/TRIN Mitattuna EN 50 260 mukaan tykalun melutaso on < 70 dB(A) ja trinn voimakkuus < 2, 5 m/s2 (ksi-ksivarsi metodi). CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto est en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60 335, EN 50 260, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 73/23/CE, 89/336/CE, 98/37/CE. RUIDOS/VIBRACIONES Medido segn EN 50 260 el nivel de la presin acstica de esta herramienta se eleva a < 70 dB(A) y la vibracin a < 2, 5 m/s2 (mtodo brazo-mano). [. . . ] HLUKU/VIBRCICH Meran poda EN 50 260 je rove akustickho tlaku tohto nstroja < 70 dB(A) a vibrcie s < 2, 5 m/s2 (metda ruka - paa). CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 335, EN 50 260, EN 55 014, prema odredbama smjernica 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. BUCI/VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 50 260, prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi < 70 dB(A) a vibracija < 2, 5 m/s2 (postupkom na aci-ruci). CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 335, EN 50 260, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI LSDT1202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI LSDT1202 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag