Gebruiksaanwijzing RYOBI LSC-180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI LSC-180. Wij hopen dat dit RYOBI LSC-180 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI LSC-180 te teleladen.


RYOBI LSC-180 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7406 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI LSC-180

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het toestel biedt een uitstekende spraakkwaliteit tijdens handsfree-telefoneren en beschikt dankzij zijndiverse interfaces (Bluetooth, USB) over een grote flexibiliteit. Dankzij het grote TFT-display, de gebruikersvriendelijke toetsen en de overzichtelijke menustructuur is het toestel zeer eenvoudig te bedienen. draadloos met andere apparaten (bijvoorbeeld headsets) die ook over deze techniek beschikken. u Synchroniseer met Gigaset QuickSync de telefoonboeken van uw telefoon, mobiele telefoon en PC via de BluetoothTM of USB-interface ( pagina 58). [. . . ] U opent de lijst door OK in te drukken. Druk op de toets Q of om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen: Q De berichtentoets knippert (gaat uit als u de toets indrukt) of Berichtentoets knippert niet U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1): Systeem 975 SET: [0] Version 4. 1, 21. 11. 2007 Druk op de displaytoets OK. [1] 35 Gigaset S800H / nl / A31008-M2156-R101-1-7S19 / direct_charges. fm / 04. 04. 2011 Telefoonboek en lijsten gebruiken Lijst met gemiste afspraken Niet bevestigde afspraken in de kalender ( pagina 38) en feestdagen ( pagina 32) worden in de volgende gevallen opgeslagen in de lijst Gemiste alarms: u U bevestigt een afspraak/verjaardag niet. u De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld. u Op het moment van de afspraak/verjaardag was de automatische nummerherhaling ingeschakeld ( pagina 33). u U opent de lijst door de berichtentoets f in te drukken ( pagina 34). Elke vermelding wordt met u Nummer of naam, u Datum en tijd weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst Druk de displaytoets Wissen om de gemarkeerde vermelding te wissen. Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist. Version 4. 1, 21. 11. 2007 36 Gigaset S800H / nl / A31008-M2156-R101-1-7S19 / T-NetBox_SAG. fm / 04. 04. 2011 Voicemail gebruiken Voicemail gebruiken Voicemail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk aanbiedt. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij de netwerkaanbieder aanvragen. Voicemail bellen d Lang indrukken. De meldtekst van de voicemail wordt over de luidspreker weergegeven. voicemail ?Snelkiezen instellen voor Voicemailmelding bekijken Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voicemail. In het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. u De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld. u Op het moment van de afspraak/verjaardag was de automatische nummerherhaling ingeschakeld ( pagina 33). Op het display wordt het symbool en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst U opent de lijst door het indrukken van de Berichtentoets f ( pagina 34) of via het menu: v Gemiste alarms Afspraak/verjaardag selecteren. een gemiste afspraak wordt weergegeven met de afspraaknaam, een gemiste verjaardag wordt met naam en voornaam weergegeven. Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist. v Wekker Gegevens in meerdere regels wijzigen: Inschakelen: Aan of Uit selecteren. Een wekoproep wordt in het display ( pagina 3) en met het ingestelde belsignaal gesignaleerd. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld. Tijdens het weksignaal kunt u het volume met de toetsen aan de zijkant (harder) of (zachter) instellen. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd. Wekker in-/uitschakelen en instellen Wekker instellen Version 4. 1, 21. 11. 2007 Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld ( pagina 14). 40 Gigaset S800H / nl / A31008-M2156-R101-1-7S19 / registr_sett. fm / 04. 04. 2011 Handset gebruiken voor ruimtebewaking (Babyphone) Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus) Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld. Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. [. . . ] u Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters. Algemene technische gegevens DECT DECT-standaard GAP-standaard Aantal kanalen Radiofrequentie Duplexmethode wordt ondersteund wordt ondersteund 60 duplexkanalen 1880?1900 MHz Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur Herhaalfrequentie van 100 Hz de zendimpuls Lengte van de zendim- 370 ?s puls Kanaalraster Bitrate Modulatie Spraakcodering Zendvermogen 1728 kHz 1152 kbit/s GFSK 32 kbit/s 10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis +5 C tot +45 C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid Toonkiezen (TDK)/ pulskiezen (IDK; niet voor Nederland) Bereik Omgevingseisen tijdens gebruik Kiesmethode Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven De modus voor tekstinvoer wijzigt u door herhaaldelijk op de hekjestoets # te drukken. 123 Abc abc Cijfers Hoofdletters* Kleine letters Bluetooth Radiofrequentie Zendvermogen 2402?2480 MHz 4 mW pulsvermogen * Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein De ingeschakelde modus wordt rechts beneden in het display weergegeven. Version 4. 1, 21. 11. 2007 57 Gigaset S800H / nl / A31008-M2156-R101-1-7S19 / appendix. fm / 04. 04. 2011 Extra functies via de PC -interface SMS/Namen schrijven horende toets in te drukken. De tekens die aan de toets zijn toegewezen, worden in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Druk de toets meerdere keren kort achter elkaar in om naar de gewenste letter/ teken te springen. Voer het de letter/teken in door de bijbe- Als u gebruik wilt maken van de Bluetoothverbinding, dient uw PC voorzien te zijn van de bijbehorende dongle. u Als de USB-kabel is aangesloten, kan Opmerkingen Standaardtekens 2 3 4 5 L M N O Q 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI LSC-180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI LSC-180 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag