Gebruiksaanwijzing RYOBI LRS-180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI LRS-180. Wij hopen dat dit RYOBI LRS-180 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI LRS-180 te teleladen.


RYOBI LRS-180 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1229 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI LRS-180

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kreisschnitte (siehe Bild J): Setzen Sie die Feststellschraube 27 auf die andere Seite des Parallelanschlags. Schieben Sie die Skala des Parallelanschlags durch die Führung 26 in der Fußplatte. Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prender2 609 003 718 | (14. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. [. . . ] De laserbril dient voor het beter herkennen van de laserstraal, maar biedt geen bescherming tegen de laserstralen. De laserbril biedt geen volledige bescherming tegen ultravioletstralen en vermindert de waarneming van kleuren. Laat kinderen het elektrische gereedschap niet zonder toezicht gebruiken. Verwijder de lasermodule van het elektrische gereedschap wanneer u het elektrische gereedschap stationair gebruikt of een werkstuk van onderen zaagt. Bij deze werkzaamheden kunt u gemakkelijk door de laserstraal verblind worden. De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 Blokkering van de aan/uit-schakelaar 2 Aan/uit-schakelaar 3 Afzuigslang* 4 Afzuigaansluiting 5 Voetplaat 6 Instelhendel pendelbeweging (LRS-180/LRS-180L) 7 Schakelaar voor spanenblaasvoorziening 8 Zaagbladopname 9 Steunwiel 10 Zaagblad* 11 Beschermkap voor afzuiging* 12 Bescherming tegen aanraken 13 Aan/uit-schakelaar laserlijn (PST 670 L/LRS-180L) 14 Lasermodule (PST 670 L/LRS-180L) 15 Batterijen (PST 670 L/LRS-180L) 16 Deksel van batterijvak (PST 670 L/LRS-180L) 17 Vergrendeling van het batterijvakdeksel (PST 670 L/LRS-180L) 18 Laser-waarschuwingsplaatje (PST 670 L/LRS-180L) Nederlands | 81 19 Opening voor laserstraal (PST 670 L/LRS-180L) 20 Laserbril* 21 Antisplinterplaatje* 22 Houder van het steunwiel (PST 670 L) 23 Schroef 24 Voetplaathouder (LRS-180/LRS-180L) 25 Schaalverdeling verstekhoek 26 Geleiding voor de parallelgeleider 27 Vastzetschroef van de parallelgeleider* 28 Parallelgeleider met cirkelsnijder* 29 Centreerpunt van de parallelgeleider* * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Informatie over geluid en trillingen Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745: Zagen van hout: Trillingsemissiewaarde ah Onzekerheid K Zagen van metaalplaat: Trillingsemissiewaarde ah Onzekerheid K LRS-180 LRS-180L Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact. Pendelbeweging instellen (LRS-180/LRS-180L) Dankzij de in vier standen instelbare pendelbeweging kunnen zaagsnelheid, zaagcapaciteit en zaagbeeld optimaal worden aangepast aan het te bewerken materiaal. Met de instelhendel 6 kunt u de pendelbeweging ook terwijl het elektrische gereedschap loopt instellen. Geen pendelbeweging kleine pendelbeweging gemiddelde pendelbeweging grote pendelbeweging Batterijen lasermodule inzetten of vervangen Plaats voor de eerste ingebruikneming de meegeleverde batterijen 15 in de lasermodule 14. Als u het batterijvakdeksel 16 wilt openen, trekt u aan de vergrendeling 17 en verwijdert u het batterijvakdeksel. Gebruik alleen batterijen van het type LR44 van dezelfde fabrikant en met dezelfde capaciteit. Lasermodule aanbrengen of verwijderen Steek de lasermodule 14 met de nokken van de binnenkant in de uitsparingen op het machinehuis van het elektrische gereedschap en schuif de module tot aan de aanslag naar onderen. Als u de lasermodule wilt verwijderen, duwt u de module naar boven en neemt u deze van het machinehuis. Verwijder de lasermodule van het elektrische gereedschap wanneer u het elektrische gereedschap stationair gebruikt of een werkstuk van onderen zaagt. Bij deze werkzaamheden kunt u gemakkelijk door de laserstraal verblind worden. Nederlands | 85 De optimale pendelbeweging voor de gewenste toepassing kunt u proefondervindelijk bepalen. [. . . ] parallel zagen (zie afbeelding I): Draai de vastzetschroef 27 los en duw de schaalverdeling van de parallelgeleider door de geleiding 26 in de voetplaat. Stel de gewenste zaagbreedte als schaalverdelingswaarde aan de binnenkant van de voetplaat in. Cirkels zagen (zie afbeelding J): Plaats de vastzetschroef 27 aan de andere zijde van de parallelgeleider. duw de schaalverdeling van de parallelgeleider door de geleiding 26 in de voetplaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI LRS-180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI LRS-180 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag