Gebruiksaanwijzing RYOBI HTK2360MT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI HTK2360MT. Wij hopen dat dit RYOBI HTK2360MT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI HTK2360MT te teleladen.


RYOBI HTK2360MT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6289 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI HTK2360MT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Transporte el cortasetos sosteniéndolo por las empuñaduras y mantenga las manos alejadas de la hoja. No utilice las mezclas de gasolina y aceite que se venden en las gasolineras, especialmente las mezclas para motos, velomotores, etc. Coloque la tapa del filtro insertando las lengüetas en las ranuras de la base del filtro de aire. Als u deze symbolen op de juiste manier interpreteert, kunt u het apparaat veiliger en doeltreffende gebruiken. [. . . ] Loop minstens 9 m weg van de plek waar u de brandstoftank hebt bijgevuld voordat u de motor start. ALS U BRANDSTOF HEBT GEMORST, probeer dan niet om de motor te starten maar loop weg met het apparaat uit de vervuilde locatie. Wacht met het starten van de motor totdat de brandstofdampen geheel zijn opgetrokken. BERG DE BRANDSTOF WEG OP EEN KOELE EN GOED VENTILERENDE PLEK, uit de buurt van eventuele vonken of vlammen. BEWAAR DE BRANDSTOF IN EEN JERRYCAN die speciaal bedoeld is voor benzine. Voordat u het apparaat in een auto gaat vervoeren, MOET U DE BRANDSTOFTANK LEEGMAKEN EN HET APPARAAT GOED VASTZETTEN ZODAT HET Gebruik dit apparaat niet in de buurt van droog kreupelhout, twijgjes, poetslappen of ander ontvlambaar materiaal. ZET DE HEGGENSCHAAR NOOIT AAN als er zich ergens rijp heeft gevormd op het apparaat. GEBRUIK NOOIT ZURE OF BASISCHE OPLOSSINGEN, OPLOSMIDDELEN, ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN OF KANTEN-KLARE REINIGINGSMIDDELEN om deze heggenschaar schoon te maken. Deze producten kunnen de gebruiker verwonden of onherstelbare schade veroorzaken aan de heggenschaar. PROBEER NOOIT OM INSTELLINGEN TE WIJZIGEN ALS DE MOTOR AANSTAAT (behalve als dat specifiek door de fabrikant wordt aangegeven). dE BEVEILIGINGSVOORZIENINGEN DIE BEWEGENDE ONDERDELEN AFSCHERMEN MOETEN ALTIJD OP HUN PLAATS ZITTEN ALS DE MOTOR AANSTAAT. Gebruik het apparaat nooit als er onderdelen ontbreken of als er niet-originele onderdelen of accessoires zijn geïnstalleerd. Draag de heggenschaar aan de handgrepen en houd uw handen weg bij het snoeiblad. WAARSCHUWING Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u eenmaal vertrouwd bent geraakt met het apparaat. Vergeet niet dat één seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. WAARSCHUWING Draag altijd een veiligheidsbril of een beschermbril met zijschotjes wanneer u met een elektrisch aangedreven apparaat of met een apparaat met benzinemotor werkt. Er kunnen wegspattende deeltjes in uw ogen komen en ernstig oogletsel veroorzaken als u zich hier niet aan houdt. WAARSCHUWING Gebruik geen andere onderdelen of accessoires dan die door de fabrikant voor dit apparaat zijn aanbevolen en bijgeleverd. Bij gebruik van niet aanbevolen onderdelen of accessoires bestaat gevaar voor ernstig lichamelijk letsel. WAARSCHUWING Mocht er een onderdeel ontbreken, gebruik het apparaat dan niet voordat u het betreffende onderdeel heeft ontvangen. niet-naleving van dit voorschrift kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. WAARSCHUWING Probeer niet om veranderingen aan uw apparaat aan te brengen of om accessoires toe te voegen die niet zijn aanbevolen. [. . . ] Raak het mes NOOIT aan en voer geen onderhoudswerk uit als de bougiekabel is aangesloten. 8) Haal het deksel van het luchtfilter door met uw duim op de lip te drukken terwijl u voorzichtig aan het deksel trekt. Breng het deksel van het filter terug op zijn plaats waarbij u de lippen in de inkepingen steekt van de onderkant van het luchtfilter. Zet de kap terug op de bougie en plaats de bougie op de metalen cilinder. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI HTK2360MT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI HTK2360MT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag