Gebruiksaanwijzing RYOBI FPR210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI FPR210. Wij hopen dat dit RYOBI FPR210 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI FPR210 te teleladen.


RYOBI FPR210 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2470 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI FPR210

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik altijd originele vervangingsonderdelen wanneer u onderhoudswerken uitvoert. ELEKTRISCHE VERBINDING Dit product wordt aangedreven door een precisie gebouwde elektrische motor en dient derhalve te worden verbonden met een stroombron van 230 V, uitsluitend AC (normale huishoudstroom), 50 Hz. Een belangrijke spanningsval mogelijk leiden tot vermogensverlies en de motor zal oververhitten. Als het product niet werkt wanneer het met een wandcontactdoos is verbonden, controleer dan de stroomvoorziening opnieuw. [. . . ] OPMERKING: Sommige verven overstijgen de bereiken die hierboven zijn opgesomd. Plaats de machine op een dekzeil of een ander beschermd In de stand "vooruit" trekt de machine verf uit het verfblik in de verfroller, pad met uitsparing of hoekpad. Wanneer de schakelaar in de stand "achteruit" staat, trekt de machine de verf via de leidingen terug in de verfbus/verfcontainer, waardoor er minder verf moet worden opgeruimd. Om de verftoeover te stoppen, zet u de schakelaar in de stand "uit". Pas de dubbele besturingshendel niet aan wanneer de machine is ingeschakeld. Wanneer de dubbele besturingshendel naar links is geduwd, stroomt de verf alleen naar de hoofduitlaat. Wanneer de hendel naar rechts is geduwd, stroomt de verf naar beide uitlaten, waardoor twee mensen met slechts één machine kunnen verven. De variabele verfdebietregelaar op het handvat zorgt ervoor dat het aanpassen van het debiet aan de verfroller, pad met uitsparing of hoekpad snel en gemakkelijk kan gebeuren. Draai de regelaar gewoon naar links of rechts tot het gewenste debiet is bereikt. Wanneer u de verfroller of verfkussens gebruikt: Installeer de roller of verfkussens, zoals beschreven in het hoofdstuk Montage. Pas als de verf via de verfleiding in de roller of in het pad stroomt, past u de variabele verfdebietregelaar voor de gewenste verfdekking toe. SMERING Alle lagers in dit gereedschap zijn gesmeerd met een voldoende hoeveelheid smeermiddel van hoge kwaliteit, hetgeen moet volstaan voor de levensduur van de machine onder normale gebruiksomstandigheden. Voor het onderhoud, gebruikt u uitsluitend originele vervangingsonderdelen. Het gebruik van niet-originele onderdelen kan een gevaar betekenen of schade aan het product veroorzaken. Voorkom het gebruik van oplosmiddelen wanneer u kunststof onderdelen reinigt. De meeste kunststoffen zijn gevoelig voor schade van verschillende typen commerciële schoonmaakproducten en kunnen door het gebruik daarvan worden beschadigd. Chemicaliën kunnen kunststof beschadigen, verzwakken of vernietigen, hetgeen kan leiden tot ernstig letsel. Forceer kan zowel schade toebrengen aan het gereedschap als aan het werkstuk. [. . . ] Hz W No min-1 Hertz Wisselstroom Watt Toerental bij nullast Aantal toeren of omwentelingen per minuut EU-conformiteit Draag gehoorbescherming Draag gezichtsbescherming Dubbele isolatie Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen voordat u de machine in gebruik neemt. Zet daarom een afgedankte elektrische machine niet bij het huishoudafval. Om het milieu te beschermen moeten de machine, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum worden aangeleverd. Majoritatea materialelor plastice pot ¿ deteriorate de diferite tipuri de solventi comerciali úi pot ¿ deteriorate de utilizarea acestora. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI FPR210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI FPR210 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag