Gebruiksaanwijzing RYOBI EWS1150RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI EWS1150RS. Wij hopen dat dit RYOBI EWS1150RS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI EWS1150RS te teleladen.


RYOBI EWS1150RS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4377 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI EWS1150RS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ρ Gebruik nooit schroeven of flenzen afkomstig van defecte of verkeerde zaagbladen. De flenzen en de zaagbladschroeven zijn speciaal bedoeld voor uw type zaagmachine en verschaffen optimale zekerheid en prestaties. AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ALLE TYPEN ZAGENAFBRAAMSCHIJF De oorzaken van terugslagen en het voorkomen ervan:  Een terugslag is een plotselinge reactie die optreedt wanneer het zaagblad zich vastklemt of verbuigt of als het blad verkeerd is uitgelijnd; de zaagmachine komt plotseling los uit het werkstuk en slaat met geweld terug in de richting van de gebruiker. ς Wanneer het zaagblad zich in het hout vastklemt, komt het blad plotseling tot stilstand en de motor, die door blijft draaien, werpt de zaagmachine in de tegenovergestelde richting van de draairichting van het zaagblad, dat wil zeggen naar de gebruiker toe. [. . . ] Het zaagblad zou 22 in aanraking kunnen komen met verborgen elementen met kans op een terugslag. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE ZAAGBLADBESCHERMKAP  Controleer steeds of de onderste zaagbladbeschermkap wel goed het zaagblad bedekt voordat u het apparaat gebruikt. Gebruik de zaagmachine niet als de onderste zaagbladbeschermkap niet vrij kan worden bewogen en als het niet onmiddellijk over het zaagblad terugklapt. blokkeer of bevestig de onderste zaagbladbeschermkap nooit in de geopende stand. Als de zaagmachine per ongeluk valt, zou de onderste zaagbladbeschermkap verbogen kunnen worden. Zet de onderste zaagbladbeschermkap met behulp van de knop omhoog en controleer of de kap zonder moeite kan worden bewogen en nooit met het zaagblad of enig ander onderdeel in aanraking komt, ongeacht de zaaghoek of de zaagdiepte. ρ Controleer of de veer van onderste zaagbladbeschermkap in goede staat verkeert en naar behoren werkt. Als de zaagbladbeschermkap of de veer niet goed werken, dient u deze te laten repareren of te vervangen voordat u de zaagmachine gaat gebruiken. de vrije beweging van de onderste zaagbladbeschermkap kan worden gehinderd door beschadigde onderdelen , afgezette hars of opgehoopt zaagsel. ρ De beschermkap mag alleen voor bijzondere zaagsneden handmatig worden bediend, zoals bij het laten indalen van het zaagblad of bij schuinverstekzagen. Daarna dient u de onderste zaagbladbeschermkap meteen los te laten zodra het zaagblad in het werkstuk dringt. Voor alle andere typen zaagsneden regelt de onderste zaagbladbeschermkap zich zelf automatisch. ρ Controleer of de onderste zaagbladbeschermkap wel goed over het zaagblad zit voordat u de zaagmachine op een werkbank of op de grond neerzet. Als het zaagblad niet goed is afgedekt, kan het door inertie nog draaien en dat wat zich in zijn baan bevindt doorzagen. Wees erop bedacht dat het zaagblad nog enige tijd blijft doordraaien nadat u de motor hebt uitgezet. Nadat u de zaagbladschroef hebt vastgezet, kunt u de asvergrendeling loslaten. OPMERKING: Als het blad is geïnstalleerd, controleert u of de spilvergrendeling vrij is vrijgegeven door het draaien van het blad. Maak de inbuskopbout los door de sleutel tegen de richting van de wijzers van de klok te draaien. Trek de onderste beschermer zo ver mogelijk terug onder de bovenste beschermer. Verschuif de voetplaat met behulp van de instelbeugel tot de gewenste zaagdiepte en draai daarna de blokkeerknop stevig aan. OPMERKING: De zaagdiepte kan worden bepaald door aflezing op de diepteschaalverdeling of door op te meten hoeveel de het zaagblad onder de voetplaat uitsteekt. Zet de instelknop voor de afschuinhoek voorop de machine los et plaats de voetplaat onder de gewenste afschuinhoek met behulp van de afschuinschaalverdeling. [. . . ] Dit waarschuwt de gebruiker dat het werktuig onder spanning staat en gaat werken zodra u de schakelaar indrukt. EU-conformiteit Klasse II, dubbelgeïsoleerd Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen voordat u de machine in gebruik neemt. Draag gezichtsbescherming Draag gehoorbescherming ONDERHOUD Controleer na elk gebruik of uw machine in goede staat van werking verkeert. Aanbevolen wordt om uw machine minstens éénmaal per jaar door een erkend Ryobi servicecentrum volledig te laten doorsmeren en schoonmaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI EWS1150RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI EWS1150RS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag