Gebruiksaanwijzing RYOBI EWS-1366

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI EWS-1366. Wij hopen dat dit RYOBI EWS-1366 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI EWS-1366 te teleladen.


RYOBI EWS-1366 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3321 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI EWS-1366

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zaagbladen die niet geschikt zijn voor de as waarop ze moeten worden gemonteerd zullen niet op de juiste manier ronddraaien en kunnen u de macht over het apparaat doen verliezen. Gebruik nooit schroeven of flenzen afkomstig van defecte of verkeerde zaagbladen. De flenzen en de zaagbladschroeven zijn speciaal bedoeld voor uw type zaagmachine en verschaffen optimale zekerheid en prestaties. Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor alle typen zagen De oorzaken van terugslagen en het voorkomen ervan: Een terugslag is een plotselinge reactie die optreedt wanneer het zaagblad zich vastklemt of verbuigt of als het blad verkeerd is uitgelijnd: de zaagmachine komt plotseling los uit het werkstuk en slaat met geweld terug in de richting van de gebruiker. [. . . ] Daarna dient u de onderste zaagbladbeschermkap meteen los te laten zodra het zaagblad in het werkstuk dringt. Voor alle andere typen zaagsneden regelt de onderste zaagbladbeschermkap zich zelf automatisch. opmerking: een andere term dan «hendel» kan worden gebruikt. Controleer of de onderste zaagbladbeschermkap wel goed over het zaagblad zit voordat u de zaagmachine op een werkbank of op de grond neerzet. Als het zaagblad niet goed is afgedekt, kan het door inertie nog draaien en dat wat zich in zijn baan bevindt doorzagen. Wees erop bedacht dat het zaagblad nog enige tijd blijft doordraaien nadat u de motor hebt uitgezet. Controleer steeds of de onderste zaagbladbeschermkap wel goed het zaagblad bedekt voordat u het apparaat gebruikt. Gebruik de zaagmachine niet als de onderste 28 Gebruik een spouwmes dat geschikt is voor het gebruikte zaagblad. Het spouwmes moet dikker zijn dan de dikte van het zaagblad maar dunner dan de vertanding van het zaagblad. Als het spouwmes niet goed geplaatst of uitgelijnd is, kunnen terugslagen niet op doelmatige wijze worden voorkomen. Voeding Opgenomen vermogen Toerental bij nullast Asgat 16 mm Diameter van het zaagblad Zaagcapaciteit bij 0° bij 45° Afschuinschaal EWS-1266 230V 1. Gebruik altijd het spouwmes, behalve wanneer u de zaag als steekzaag gebruikt. Het spouwmes kan een obstakel zijn als u de zaag langzaam wilt laten indalen en de oorzaak zijn van een terugslag. Monteer het spouwmes terug op zijn plaats nadat u de zaag als steekzaag hebt gebruikt. Het spouwmes is goed geplaatst als het in aanraking komt met het werkstuk. Zelfs als het zaagblad maar licht tegen de onderste beschermkap aanloopt zou dit het automatisch omlaag klappen van de kap kunnen verhinderen. De toelaatbare maximumimpedantie van het systeemis als volgt: - Zmax = 0, 245 x Zref voor het model EWS-1266 - Zmax = 0, 252 x Zref voor de modellen EWS-1366 Neem bij twijfel contact op met het plaatselijkeelektriciteitsbedrijf om na te gaan of de impedantievan het stroomnet de bovengenoemde waarden nietoverschrijdt. In dat geval moet de gebruiker de nodige voorzieningen treffen op het gebied van geluidsisolatie en gehoorbescherming. Druk op de asvergrendeling (1) en verdraai de zaagbladschroef (2) met behulp van de bijgeleverde moersleutel (3) zover totdat de as zich blokkeert. Draai nu de zaagbladschoef linksom helemaal los, terwijl u de asvergrendeling steeds ingedrukt houdt. Klap de onderste beschermkap (5) helemaal omhoog met behulp van de bijbehorende hendel (6) onder de bovenste beschermkap (7). Plaats vervolgens het zaagblad (8) tegen de binnenflens (9) op de zaagas. [. . . ] WAARSCHUWING Het trillingsemissieniveau dat op dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. het verklaarde trillingsemissieniveau geeft de hoofdtoepassing van het gereeschap weer. Als de machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. dit kan de blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verhogen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI EWS-1366

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI EWS-1366 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag