Gebruiksaanwijzing RYOBI ERS80VHG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI ERS80VHG. Wij hopen dat dit RYOBI ERS80VHG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI ERS80VHG te teleladen.


RYOBI ERS80VHG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (589 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI ERS80VHG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Door aanraking met onder stroom staande draden kunnen de metalen delen stroom gaan voeren en een elektrische schok veroorzaken. Q Om de snelheid te verhogen snelheidsregelaar naar rechts om te bereiken. Om de snelheid te verlagen snelheidsregelaar naar links om te bereiken. (H) draait u de een hogere stand (L) draait u de een lagere stand EEN ZAAGBLAD KIEZEN De keuze van een geschikt zaagblad is buitengewoon belangrijk voor de goede werking van uw zaag. [. . . ] Houd de zaag stevig vast: voor u uit en op voldoende afstand van uw lichaam. Plaats de voetplaat tegen het werkstuk en breng het zaagblad omlaag in het werkstuk dat u wilt zagen. Q Q Kantel de zaagmachine verder naar beneden tot het uiteinde van het zaagblad in het werkstuk begint te zagen. Kantel daarna de zaagmachine geleidelijk zo ver tot het zaagblad loodrecht op het werkstuk staat. WAARSCHUWING Zaagbladen die langer zijn dan 15, 2 cm kunnen gaan trillen en mogen dus niet als steekzaag worden gebruikt. Niet naleving van deze waarschuwing kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. WAARSCHUWING Als u per ongeluk in elektrische leidingen zaagt, kunnen het zaagblad, de bevestigingshendel en de zaagbladhouder onder stroom komen te staan. Zorg dat u geen metalen delen aanraakt als u in muren zaagt; houd het apparaat alleen vast aan geïsoleerde delen. Vergewis u ervan, wanneer u in een muur of een vloer zaagt, dat er zich geen verborgen elektrische kabels, waterleidingen of andere obstakels op de baan van het zaagblad bevinden. Oefen net genoeg druk uit op de zaag om te zorgen dat deze regelmatig blijft zagen. Oefen een gelijkmatige druk uit op de voetplaat die tegen het werkstuk is geplaatst. 6) Volg onderstaande aanwijzingen om uw zaag als steekzaag te gebruiken: Q Q Q Q Q Q Q Bevestig het werkstuk aan een werkbank of een tafel met behulp van klemmen of een bankschroef. Zorg dat er zich niets vreemds in de buurt van het zaagblad bevindt en dat het aansluitsnoer en het verlengsnoer niet in het verlengde van het zaagblad kunnen komen. Houd de zaag stevig vast: voor u uit en op voldoende afstand van uw lichaam. Kies een praktisch beginpunt op de zaaglijn en houd het uiteinde van het zaagblad boven dit punt. Plaats de voorkant van de voetplaat tegen het werkstuk en houd de zaagmachine in deze stand gedurende het zagen. Druk op de aan/uit-schakelaar en wacht totdat het zaagblad op volle toeren is. WAARSCHUWING Laat het zaagblad niet in het werkstuk indalen zolang de motor niet op maximale snelheid is gekomen. Bij niet naleving van dit voorschrift kunt u de macht over de zaagmachine verliezen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. 7) U kunt met uw zaag in de volgende metalen of metalen voorwerpen zagen: dun staalplaat en buizen en staven van staal, aluminium, messing en koper. [. . . ] Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz. In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI ERS80VHG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI ERS80VHG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag