Gebruiksaanwijzing RYOBI ERO2412VHG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI ERO2412VHG. Wij hopen dat dit RYOBI ERO2412VHG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI ERO2412VHG te teleladen.


RYOBI ERO2412VHG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (835 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI ERO2412VHG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 000 omw/min 2, 4 mm 125 mm 1, 7 kg TOEPASSING Gebruik uw machine uitsluitend voor de hieronder vermelde toepassingen: Ŷ Schuren van hout. SYMBOLEN De volgende symbolen kunnen op de machine of in deze handleiding zijn afgebeeld. Afmetingen van de schuurvoet Uw schuurmachine kan met schuurpapier met verschillende korrelgrootte (grof, medium of fijn) worden gebruikt. Op hout geeft schuren met de schuurmachine in de richting van de vezels een gladde afwerking, zonder strepen. [. . . ] 5) Controleer de goede staat van het schuurpapier voordat u het bevestigt. 13 8:49:31 AM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands BEDIENING WAARSCHUWING Draag geen wijde kleding of sieraden die in de bewegende delen beklemd kunnen raken, aangezien dit ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. Houd uw hoofd op redelijke afstand van de schuurmachine en de werkzone om te voorkomen dat uw haar wordt meegetrokken in de schuurmachine, aangezien dit ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. 2) De excentrische beweging is ideaal voor snelle schuuracties (oude deklagen verwijderen, ruw hout polijsten, afschuren tot een bepaalde dikte) en voor afwerken (een oppervlak voorbereiden voor schilderen). Het schuurpapier beweegt met hoge snelheid in kleine cirkels, waardoor de schuurmachine zeer mobiel is. WAARSCHUWING De ophoping van stof na het schuren van oppervlakken die bedekt zijn met zeer ontvlambare producten zoals polyurethaan, lijnolie, enz. Kan de stofzak of andere delen van de schuurmachine doen ontvlammen en op die manier brand veroorzaken. Maak de stofzak regelmatig leeg om het gevaar van brand te verkleinen. Leeg de zak als u de schuurmachine opbergt of voor enige tijd niet gebruikt. lees zorgvuldig de aanbevelingen van de producenten van verf en coatings. STOFOPVANGSYSTEEM GEBRUIKEN Met behulp van de stofzak kunt u het stof opvangen dat ontstaat bij het schuren. Het stof wordt aangezogen door de gaten in de schuurvoet en verzameld in de stofzak tijdens het schuren. 3) Ga als volgt te werk om de stofzak te monteren: Ŷ Trek de stekker van de schuurmachine uit het stopcontact. WAARSCHUWING Als u de stekker van de schuurmachine niet uit het stopcontact trekt, kan de machine ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. 4) Voor een efficiënte stofafzuiging dient u de zak te legen als deze halfvol is. Leeg de stofzak na elke schuurklus en voordat u de machine opbergt en maak de zak daarbij zorgvuldig schoon. Ga als volgt te werk om de stofzak te legen: Ŷ Trek de stekker van de schuurmachine uit het stopcontact. WAARSCHUWING Als u de stekker van de schuurmachine niet uit het stopcontact trekt, kan de machine ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. SPANNINGSVERKLIKKER De machine is voorzien van een spanningsverklikker (7) die gaat branden zodra de machine is aangesloten. Dit controlelampje dient om u te waarschuwen dat de machine onder spanning staat en dat de machine gaat werken zodra u op de schakelaar drukt. ONDERHOUD WAARSCHUWING De stekker van de schuurmachine mag niet in het stopcontact zitten als u onderdelen monteert, afstellingen wijzigt, de machine schoonmaakt of klaar bent met u werk. Trek de stekker van uw machine uit het stopcontact om te voorkomen dat het ongewild in werking treedt, wat ernstig letsel tot gevolg kan hebben. [. . . ] niet-naleving van dit voorschrift kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. MILIEUBESCHERMING Zorg dat gronstoffen gerecycleerd en niet vernietigd worden. U dient uw afvalstoffen gescheiden aan te bieden en oude machines, accessoires en verpakkingen in speciale bakken te deponeren of naar instanties te brengen die belast zijn met de recyclering ervan. AVERTISMENT Elementele din plastic nu trebuie sß intre niciodatß în contact cu lichid de frânß, benzinß, produse petroliere, uleiuri, etc Aceste produse chimice conáin substanáe care pot distruge, fragiliza sau deteriora plasticul. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI ERO2412VHG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI ERO2412VHG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag