Gebruiksaanwijzing RYOBI ERH710RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI ERH710RS. Wij hopen dat dit RYOBI ERH710RS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI ERH710RS te teleladen.


RYOBI ERH710RS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1457 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI ERH710RS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer het snijdaccessoire een snoer op spanning raakt, kunnen de blootgestelde onderdelen van het gereedschap onder spanning komen waardoor de gebruiker geëlektrocuteerd wordt. Het is absoluut noodzakelijk om alle landelijk geldende veiligheidsvoorschriften na te leven wat betreft de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Beitelhamers en boren kunnen ongewild uit het apparaat worden uitgeworpen als ze verkeerd bevestigd zijn en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. [. . . ] Uit veiligheidsoverwegingen mag u de hamerboor alleen gebruiken als u de hulphandgreep hebt geïnstalleerd. Om de hulphandgreep los te maken en in een andere stand te zetten draait u de handgreep linksom totdat de basis van de handgreep los is. Plaats vervolgens de handgreep in de gewenste stand en blokkeer deze dan door de handgreep rechtsom te draaien. De diepte van het gat wordt gelijk aan de afstand tussen het uiteinde van het booraccessoire en het uiteinde van de diepteaanslag. Werkstandkiezer op Met de werkstandkiezer kunt u de boorstand tijdens het boren wijzigen (mits het toerental niet te hoog is). De geselecteerde stand wordt pas ingeschakeld wanneer u op de drukschakelaar drukt om het apparaat opnieuw aan te zetten. OPMERKING: Als u de werkstandkiezer linksom draait terwijl aan het boren bent in de hamerstand, bestaat de kans dat u de boor beschadigt. VOORDAT U BEGINT TE BOREN Onderzoek het werkoppervlak en kijk met een detector waar er eventueel stroomdraden of water- of andere leidingen lopen. Controleer eerst of de netspanning overeenkomt met de aanduidingen op het kenplaatje van het apparaat voordat u de stekker in het stopcontact stopt. Maak de beitelhamer of de boor schoon en breng een dun laagje smeervet aan voordat u de schacht in de boorhouder steekt. Trek de ring van de boorhouder naar achteren en houd de ring in die stand. Steek het niet-bevuilde accessoire zo ver mogelijk in de SDS-plus boorhouder terwijl u het verdraait. Controleer of het accessoire goed geblokkeerd is door er aan te trekken. ACCESSOIRE UIT HET SDS-PLUS SYSTEEM NEMEN Trek de ring van de boorhouder naar achteren en verwijder het accessoire door eraan te trekken. DRAAISTOP De werkstandkiezer van het model ERH710RS heeft nog een derde stand:de draaistop , waarmee u het draaien van de SDS-plus boorhouder kunt stoppen terwijl de hamerstand aan blijft staan. Dankzij deze functie kunt u de boorhamer als hakhamer gebruiken, op voorwaarde dat het daarvoor geschikte accessoire is geïnstalleerd. DRAAIRICHTING OMSCHAKELEN Met de draairichtingkeuzeschakelaar, die net boven de drukschakelaar zit, kunt u de draairichting van de boorhouder omdraaien. Deze keuzeschakelaar kunt u alleen bedienen als de boorhamer stil staat. [. . . ] Als de machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. dit kan de blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verhogen. Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren dat de machine wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI ERH710RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI ERH710RS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag