Gebruiksaanwijzing RYOBI EPS80RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI EPS80RS. Wij hopen dat dit RYOBI EPS80RS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI EPS80RS te teleladen.


RYOBI EPS80RS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2042 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI EPS80RS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u het schuurpapier over de randen van de schuurvoet laat uitsteken, stelt u zich bloot aan het gevaar voor lichamelijk letsel. De stofzak moet op de machine zijn geïnstalleerd en regelmatig worden geleegd. U plaatst de stofzak door deze over de steunring van de zak te schuiven en deze op het afvoermondstuk aan de achterkant van de schuurmachine te draaien (rechtsom) totdat de zak goed vastzit. Gooi geen schuurstof in een open vuur, want materiaal in de vorm van fijne deeltjes kan explosief zijn. [. . . ] Bescherm uw haar zodat het niet wordt meegetrokken in de schuurmachine aangezien dit ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. Plaats de schuurmachine zodanig op het werkstuk dat het gehele zooloppervlak in contact is met het werkstuk. Voor detailschuren, zoals hoeken en spleten, gebruikt u de tip van het schuurpad met kleine heen en weer bewegingen. Voor een efficiënte stofafzuiging dient u de zak te legen als deze halfvol is. Maak de stofdoos altijd leeg en maak deze grondig schoon wanneer u een schuuropdracht heeft voltooid en voor u de schuurmachine opbergt. Zorg dat u met uw handen de ventilatiegleuven niet afdekt, want dat zou kunnen leiden tot een oververhitting van de motor. OPMERKING: Houd de schuurmachine op een redelijke afstand voor u uit zodat u het werkstuk goed kunt zien. Zet de schuurmachine aan en wacht tot de motor de maximumsnelheid bereikt. Zodra de zool in contact met het werkstuk is gekomen, verplaatst u de schuurmachine over het oppervlak met kleine cirkelbewegingen. Als u zelf ook op de schuurmachine drukt, zou de motor langzamer kunnen gaan draaien, het schuurpapier sneller kunnen versleten en de schuursnelheid aanzienlijk lager kunnen worden. Bovendien kan door overmatige druk de motor overbelast raken en door oververhitting beschadigd worden, wat schadelijk is voor de goede werking van het apparaat. door de wrijvingswarmte kan het vernis of de lak zacht worden waarmee het hout bedekt is. Zorg ervoor dat u niet te lang op hetzelfde deel van het werkstuk blijft schuren, omdat de schurende werking van de schuurmachine binnen korte tijd diep in het materiaal kan inslijten en onregelmatige plekken in het oppervlak veroorzaakt. Als u de schuurmachine lang achter elkaar gebruikt, kan de motor oververhit raken. Als dit voorkomt, schakelt u de schuurmachine uit tot de schuurschijf volledig stilvalt en verwijdert u het dan van het werkstuk. Haal uw hand weg van de ventilatiegleuven, verwijder het schuurpapier en zet vervolgens de schuurmachine aan en laat hem zo onbelast draaien om de motor af te koelen. De ophoping van kleine deeltjes na het schuren van oppervlakken die bedekt zijn met zeer ontvlambare producten zoals polyurethaan, lijnolie, enz. Om het risico p brand te vermijden, maakt u de stofdoos regelmatig leeg (10-15 minuten) terwijl u schuurt en laat u een schuurmachine nooit staan of bergt u ze nooit op zonder de stofdoos helemaal leeg te maken. Als u de stekker van de schuurmachine niet uit het stopcontact trekt, kan de machine ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. OPMERKING: Voor een grondiger schoonmaak van de stofdoos, haalt u de stofdoos uit het kader en schudt u het stof uit. [. . . ] Aantal toeren of omwentelingen per minuut Diameter cirkelbeweging EU-conformiteit Dubbele isolatie Draag gehoorbescherming Draag gezichtsbescherming Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen voordat u de machine in gebruik neemt. Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Neem contact op met uw lokale autoriteiten of handelaar om advies te krijgen over recyclage. Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren dat de machine wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI EPS80RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI EPS80RS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag