Gebruiksaanwijzing RYOBI EPN 7582NHG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI EPN 7582NHG. Wij hopen dat dit RYOBI EPN 7582NHG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI EPN 7582NHG te teleladen.


RYOBI EPN 7582NHG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3289 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI EPN 7582NHG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een blootgestelde roterende maaier kan het oppervlak raken, waardoor u de controle kunt verliezen en ernstig verwond kunt raken. Houd het werktuig uitsluitend aan de geïsoleerde handvatten vast omdat de maaier anders het stroomsnoer kan raken. Wanneer een spanningvoerende leiding wordt doorgeknipt, kunnen metalen delen van het gereedschap onder stroom komen te staan en de gebruiker derhalve een elektrische schok geven. [. . . ] schaaf uitsluitend met scherpe maaibladen , vermijd metalen voorwerpen (nagels , schroeven). Reik niet in het gevarenbereik van het werktuig als het met de stroom is verbonden. SYMBOLEN Veiligheidswaarschuwing V Hz W n0 Volt Hertz Wisselstroom Watt Onbelast toerental Aantal toeren of omwentelingen per minuut Lees de instructies zorgvuldig voordat u de machine in gebruik neemt. Klasse II, dubbelgeïsoleerd Maximale schaafcapaciteit EU-conformiteit BEOOGD GEBRUIK ■ ■ Hout schaven (een laag verwijderen om een gladde, vlakke afwerking te bekomen) Hout renoveren Het product is niet geschikt om stationair te schaven. ONDERHOUD ■ De stekker van de schuurmachine mag niet in het stopcontact zitten als u onderdelen monteert, afstellingen wijzigt, de machine schoonmaakt of de klaar bent met u werk. Wanneer u het werktuig ontkoppelt, voorkomt dit accidenteel starten, wat ernstige letsels kan veroorzaken. gebruik voor vervanging uitsluitend originele Ryobi reserveonderdelen. Gebruik van niet originele onderdelen kan gevaar opleveren of schade aan de machine veroorzaken. Voorkom het gebruik van oplosmiddelen wanneer u kunststof onderdelen reinigt. De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd door de in de handel zijnde oplosmiddelen. Deze chemicaliën bevatten namelijk stoffen die kunststof kunnen beschadigen, ■ GOST-R-conformiteit Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Neem contact op met uw gemeente of handelaar om advies te krijgen over recyclage. Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu’s, lampen, bits, snijbladen, zakken. In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten. [. . . ] dit kan het niveau van blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verlagen. Stel bijkomende veiligheidsmaatregelen op om de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen te beschermen: zoals onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, de organisatie van werkpatronen. 0dB(C) Kpc 3, 0dB(C) Kpc 3, 0dB(C) NL CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI EPN 7582NHG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI EPN 7582NHG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag