Gebruiksaanwijzing RYOBI EMS180RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI EMS180RV. Wij hopen dat dit RYOBI EMS180RV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI EMS180RV te teleladen.


RYOBI EMS180RV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2670 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI EMS180RV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ORBITALE SCHUURACTIE Door de orbitale beweging van uw schuurmachine maakt de voet heen en weer bewegingen tijdens het schuren. 230 V - 240 V 180 W 30 50 Hz SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR SCHUURMACHINES Ŷ Draag altijd een veiligheidsbril en een stofmasker tijdens het schuren, vooral wanneer u de schuurmachine boven uw hoofd houdt. Als u het schuurpapier over de randen van de schuurvoet laat uitsteken, stelt u zich bloot aan het gevaar voor lichamelijk letsel. De stofzak moet op de machine zijn geïnstalleerd en regelmatig worden geleegd. [. . . ] Als u zelf ook op de schuurmachine drukt, zou de motor langzamer kunnen gaan draaien, het schuurpapier sneller kunnen versleten en de schuursnelheid aanzienlijk lager kunnen worden. Bovendien kan door overmatige druk de motor overbelast raken en door oververhitting beschadigd worden, wat schadelijk is voor de goede werking van het apparaat. door de wrijvingswarmte kan het vernis of de lak zacht worden waarmee het hout bedekt is. Zorg ervoor dat u niet te lang op hetzelfde deel van het werkstuk blijft schuren, omdat de schurende werking van de schuurmachine binnen korte tijd diep in het materiaal kan inslijten en onregelmatige plekken in het oppervlak veroorzaakt. Als u de schuurmachine lang achter elkaar gebruikt, kan de motor oververhit raken. Als dit voorkomt, schakelt u de schuurmachine uit tot de schuurschijf volledig stilvalt en verwijdert u het dan van het werkstuk. Haal uw hand weg van de ventilatiegleuven, verwijder het schuurpapier en zet vervolgens de schuurmachine aan en laat hem zo onbelast draaien om de motor af te koelen. Ŷ Voor detailschuren, zoals hoeken en spleten, gebruikt u de tip van het schuurpad met kleine heen en weer bewegingen. LET OP Houd het snoer uit de buurt van de schuurzone en leg het zo dat het tijdens het schuren niet beklemd kan raken tussen de houtstukken, gereedschappen of andere voorwerpen. WAARSCHUWING Draag altijd een veiligheidsbril of een beschermbril met zijschotjes wanneer u met gereedschap werkt. Als u zich hier niet aan houdt, kunnen wegspattende deeltjes, stof en spanen in uw ogen komen en ernstig oogletsel veroorzaken. Ŷ Om de schuurmachine AAN: Om de schuurmachine AAN te zetten duwt u de AAN/UIT-schakelaar naar links. Om de schuurmachine UIT: Om de schuurmachine UIT te zetten duwt u de AAN/UIT-schakelaar naar rechts. Zet het werkstuk zodanig vast dat het niet onder de schuurmachine kan wegglijden. WAARSCHUWING Als u het werkstuk niet vastzet, bestaat de kans dat het naar u toe wordt geslingerd en ernstig letsel veroorzaakt. WAARSCHUWING Blijf met uw gezicht uit de buurt van de schuurmachine en de schuurzone. Bescherm uw haar zodat het niet wordt meegetrokken in de schuurmachine aangezien dit ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voor een ef¿ciënte stofafzuiging dient u de zak te legen 32 GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands als deze halfvol is. Maak de stofdoos altijd leeg en maak deze grondig schoon wanneer u een schuuropdracht heeft voltooid en voor u de schuurmachine opbergt. LET OP WAARSCHUWING De ophoping van kleine deeltjes na het schuren van oppervlakken die bedekt zijn met zeer ontvlambare producten zoals polyurethaan, lijnolie, enz. Om het risico p brand te vermijden, maakt u de stofdoos regelmatig leeg (10-15 minuten) terwijl u schuurt en laat u een schuurmachine nooit staan of bergt u ze nooit op zonder de stofdoos helemaal leeg te maken. Verwijder het schuurpapier wanneer u de machine niet gebruikt om te voorkomen dat het kromtrekt. [. . . ] EE GR GARANTIIAVALDUS ȅȇȅǿ ǼīīȊǾȈǾ Käesoleva toote garantii katab kahekümne nelja (24) kuu jooksul materjali ja tootevalmistamise defektid, mis hakkab kehtima ning mis tõestatakse arve või saatelehe kuupäevast. NL WAARSCHUWING Het trillingsemissieniveau dat op dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. het verklaarde trillingsemissieniveau geeft de hoofdtoepassing van het gereeschap weer. Als de machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI EMS180RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI EMS180RV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag