Gebruiksaanwijzing RYOBI EJ500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI EJ500. Wij hopen dat dit RYOBI EJ500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI EJ500 te teleladen.


RYOBI EJ500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1747 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI EJ500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het stroomsnoer beschadigd is, mag deze uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of door een geautoriseerd onderhoudscentrum om risico te voorkomen. Vergeet niet dat zelfs één seconde onoplettendheid ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. Uw zaagmachine is uitgerust met een vergrendelfunctie, die handig is wanneer u gedurende langere periodes ononderbroken moet zagen. Om de vergrendelen, drukt u de aan-/uitschakelaar in en houdt u de vergrendelknop die zich aan de zijkant van het handvast bevindt, ingedrukt en laat u dan de aan-/uitschakelaar los. [. . . ] Rust de voorkant van de zaagbasis op het werkstuk en lijn de zaagrand van het zaagblad af met de lijn op uw werkstuk. Zorg ervoor dat het stroomsnoer weg van het Sleutel om de voet vast te maken. Hardhout of multiplexhout en klemt u de lagen vast om trillingen te vermijden en te voorkomen dat het materiaal scheurt. Om controleverlies, gebroken zaagbladen of schade aan het materiaal dat wordt gezaagd, te vermijden, moet u altijd uiterst voorzichtig zijn wanneer u insteekzaagsnedes maakt. Kantel de zaagmachine naar voor zodat deze rust op de voorste rand van de voet en het zaagblad zal niet in contact komen met het werkstuk wanneer de zaagmachine wordt ingeschakeld. Zorg ervoor dat het zaagblad zich binnen de plaats waar moet worden gezaagd, bevindt. Start uw zaagmachine aan hoge snelheid en laat het zaagblad langzaam naar beneden in het werkstuk tot het zaagblad door het hout zaagt. Breng het zaagblad verder naar beneden in het werkstuk tot de basis vlak op het werkoppervlak rust en beweeg de zaagmachine dan naar voor om de insnede te voltooien. Gebruik uitsluitend het 7 tanden per inch zaagblad voor dit type van insnede. zAGEN VAN METAAL Veel metaalsoorten kunnen met uw zaagmachine worden gezaagd. Als het zaagblad klappert of overdreven trilt, gebruikt u een zaagblad met ¿jnere tanden of een hogere snelheid. Als het zaagblad overdreven warm wordt, gebruikt u een lagere snelheid. Als de zaagtanden vol of verstopt raken bij het zagen van zacht metaal, zoals aluminium, gebruikt u een zaagblad met grovere tanden of een lagere snelheid. We raden het gebruik van olie aan wanneer u metaal zaagt om de zaagbladen koel te houden, het zagen te versnellen en de leeftijd van uw zaagblad te verlengen. Klem het werkstuk stevig vast en zaag dicht bij het klempunt om trillingen aan het werkstuk dat wordt gezaagd, te vermijden. Wanneer u een leiding, pijp of hoekijzer zaagt, klem dan, indien nodig, het werkstuk vast in een bankschroef en zaag dicht bij de bankschroef. Om dun bladmateriaal effen te zagen, "sandwicht" u het materiaal tussen 27 Wanneer u metaal zaagt, houdt u het blootgestelde deel van het zwaard schoon en vrij van metalen chips door dit regelmatig met een vettige doek af te vegen. Wees uiterst voorzichtig wanneer u het vettige doeken weggooit nadat u een opdracht heeft voltooid om een mogelijk brandgevaar te voorkomen. Zaagselblaastoestel inschakelen: Voor insnedes in materialen met een hoge verspaningscapaciteit, zoals bij hout, kunststof, etc. zaagselblaastoestel uitschakelen: Voor insnedes in metaal en wanneer een stofextractiesysteem (niet inbegrepen) is verbonden. [. . . ] Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen voordat u de machine in gebruik neemt. Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Neem contact op met uw lokale autoriteiten of handelaar om advies te krijgen over recyclage. Griezot met lu, z a sliedes ietekm to da u uzturiet t ru un bez met la skaidi m, biezi noslaukot ar e ainu dr ni u. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI EJ500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI EJ500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag