Gebruiksaanwijzing RYOBI EJ 600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI EJ 600. Wij hopen dat dit RYOBI EJ 600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI EJ 600 te teleladen.


RYOBI EJ 600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1590 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI EJ 600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel in gebruik neemt. „ Kantel de zaagmachine naar voor zodat deze rust op de voorste rand van de voet en het zaagblad zal niet in contact komen met het werkstuk wanneer de zaagmachine wordt ingeschakeld. „ Zorg ervoor dat het zaagblad zich binnen de plaats waar moet worden gezaagd, bevindt. [. . . ] Dunne metaalplaten moeten tussen twee hout- oftriplexplaten worden vastgeklemd en vervolgens samenworden doorgezaagd om te voorkomen dat het materiaalgaat trillen of inscheurt. Een randgeleider is beschikbaar voor gebruik met uw zaagmachine en kan worden gebruikt om af te korten en te schulpen. WAARSCHUWING Als u de stekker van de schuurmachine niet uit het stopcontact trekt, kan de machine ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. „ Breng de arm van de randgeleider door de twee openingen in de voet van uw zaagmachine. „ Stel de randgeleider in de gewenste breedte af en vergrendel deze op zijn plaats aan de hand van de randgeleiderschroef. WAARSCHUWING Gebruik voor het onderhoud enkel identieke vervangonderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaarlijk zijn of schade aan het product veroorzaken. oM HET STOFEXTRACTIESYSTEEM (NIET INBEGREPEN) TE VERBINDEN „ Trek het werktuig uit de contactdoos. WAARSCHUWING De machine kan ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken als de stekker van de zaagmachine niet uit het stopcontact is getrokken. Sluit het mondstuk van het stofverzamelsysteem aan de stofpoort aan. NETSPANNINGSVERKLIKKER Dit werktuig is voorzien van een netspanningsverklikker die gaat branden van zodra het apparaat op een stopcontact is aangesloten. Dit waarschuwt de gebruiker dat het werktuig onder spanning staat en gaat werken zodra u de schakelaar indrukt. Wanneer u metaal zaagt, houdt u het blootgestelde deel van het zwaard schoon en vrij van metalen chips door dit regelmatig met een vettige doek af te vegen. Wees uiterst voorzichtig wanneer u het vettige doeken weggooit nadat u een opdracht heeft voltooid om een mogelijk brandgevaar te voorkomen.  Conformance to technical regulations Conformité aux normes techniques Konformität mit technischen Vorschriften Conformidad con las normativas técnicas Conforme a norme tecnichecuf Overeenstemming met technische reglementen Conformidade com as normas técnicas CE Overensstemmelse Bär Överensstämmelse med de tekniska regleringarna. Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. [. . . ] dit kan het niveau van blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verlagen. Stel bijkomende veiligheidsmaatregelen op om de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen te beschermen: zoals onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, de organisatie van werkpatronen. 6m/s² CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI EJ 600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI EJ 600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag