Gebruiksaanwijzing RYOBI EID750RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI EID750RS. Wij hopen dat dit RYOBI EID750RS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI EID750RS te teleladen.


RYOBI EID750RS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4671 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI EID750RS SCHEMA (826 ko)
   RYOBI EID750RS SCHEMA (826 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI EID750RS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor ononderbroken gebruik, drukt u op de vergrendelknop (5) terwijl u de aan/uit-schakelaar ingedrukt houdt. [. . . ] VOORZICHTIG Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkend Ryobi Servicecentrum teneinde de veilige en betrouwbare werking van de machine tegaranderen. BOREnInHOUT Om lelijke splinters rond het boorgat aan de achterkant van het werkstuk te vermijden, plaatst u een stukje afvalhoutonderhetwerkstuk BOREnInMETAAL In metalen, zoals staal, koper, bladaluminium, inox en buizen kan ook worden geboord. Wanneeruindelicatematerialenboort, zoalsmuurtegels, is het belangrijk dat u in de gewone modus begint te borenen, eensdetegelwerddoorboord, verderwerktin klopboormodus. In diepe boorgaten dient de boorstift soms te worden uitgetrokken om afval uit de boor en het gat te verwijderen Zorg dat grondstoffen gerecycleerd en niet vernietigd worden. U dient uw afvalstoffen gescheiden aan te bieden en oude apparaten, accessoires en verpakkingen in speciale bakken te deponeren of naar instanties te brengen die belast zijn met de recycleringervan. Dieptemeter Gaten van een vaste diepte kunnen nauwkeurig worden gebeurda. [. . . ] Beschadigingenveroorzaaktdoornormaleslijtage, doorabnormaalof ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakkenenz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI EID750RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI EID750RS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag