Gebruiksaanwijzing RYOBI EBS800V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI EBS800V. Wij hopen dat dit RYOBI EBS800V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI EBS800V te teleladen.


RYOBI EBS800V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3769 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI EBS800V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Draag altijd een veiligheidsbril en een stofmasker tijdens het schuren, vooral wanneer u de schuurmachine boven uw hoofd houdt. Draag een geschikt stofmasker tijdens het schuren van oppervlakken bedekt met verf op loodbasis en bij het schuren van bepaalde houtsoorten en metalen om te voorkomen dat u giftige stof of giftige dampen inademt. ALGEMEEN Voorkom het gebruik van oplosmiddelen wanneer u kunststof onderdelen reinigt. [. . . ] SMERING Alle lagers in dit gereedschap zijn gesmeerd met een voldoende hoeveelheid smeermiddel van hoge kwaliteit, wat moet volstaan voor de levensduur van de machine onder normale gebruiksomstandigheden. SCHUURBAND REINIGEN BEOOGD GEBRUIK U kunt dit product gebruiken voor de volgende doeleinden: ■ ■ Schuren op houten oppervlakken. ONDERHOUD WAARSCHUWING De stekker van de schuurmachine mag niet in het stopcontact zitten als u onderdelen monteert, afstellingen wijzigt, de machine schoonmaakt of de klaar bent met u werk. Wanneer u het werktuig ontkoppelt, voorkomt dit accidenteel starten, wat ernstige letsels kan veroorzaken. De bij uw schuurmachine geleverde schuurband is geschikt voor hergebruik. Daarom is het van belang de schuurband periodiek te reinigen om schuurstof en vuildeeltjes, die zich tijdens het schuurwerk op de band vasthechten, te verwijderen. Eén van de manieren om de schuurband te reinigen is om deze stevig met een harde rubberen blok te boenen. WAARSCHUWING Verwijder de schuurband altijd van de schuurmachine schuurmachine vóórdat u deze reinigt. Het gebruik van niet-originele onderdelen kan gevaar opleveren of schade aan het product veroorzaken. 11 Nederlands MILIEUBESCHERMING Zorg dat grondstoffen worden gerecycleerd in plaats van weggegooid als afval. Om het milieu te beschermen moeten de machine, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum worden aangeleverd. Bediening Veiligheidswaarschuwing SYMBOOL Ontkoppeling Veiligheidswaarschuwing V Hz W no min‫¹־‬ Volt Hertz Wisselstroom Watt Toerental bij nullast Aantal toeren of omwentelingen per minuut EU-conformiteit Overeenstemming met technische reglementen Dubbele isolatie Lees zorgvuldig de instructies voor u het product start. Draag gehoorbescherming Draag veiligheidshandschoenen Draag gezichtsbescherming Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Neem contact op met uw gemeente of handelaar om advies te krijgen over recyclage. Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu’s, lampen, bits, snijbladen, zakken. [. . . ] dit kan de blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verhogen. Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren dat de machine wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt gebruikt. dit kan het niveau van blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verlagen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI EBS800V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI EBS800V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag