Gebruiksaanwijzing RYOBI EBS1310VFHG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI EBS1310VFHG. Wij hopen dat dit RYOBI EBS1310VFHG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI EBS1310VFHG te teleladen.


RYOBI EBS1310VFHG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4088 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI EBS1310VFHG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De aan deze producten verbonden gevaren hangen af van hoe vaak ermee wordt gewerkt. Om blootstelling aan dergelijke chemische stoffen te beperken dient u in een goed geventileerde ruimte te werken en te zijn uitgerust met goedgekeurde beschermingsmiddelen, zoals stofmaskers die speciaal ontworpen zijn om microscopisch kleine deeltjes te filteren. TECHNISCHE KENMERKEN Voeding Vermogen Bandsnelheid bij nullast Afmetingen schuurband Nettogewicht EBS-9576V 50 Hz 230 V 950 W 240 - 400 m/min 76 x 533 mm 5, 0 kg EBS-1310V 230 V 50 Hz 1350 W 240 - 400 m/min 100 x 610 mm 6, 4 kg Controleer het typeplaatje van het product, want de spanning kan verschillen al naar gelang het land waar het product wordt gebruikt. Voorhandgreep Schuurband Bandontspanningshendel Hoofdhandgreep Stofzak Afzuigmondstuk Schakelaarvergrendeling in AAN-stand Schakelaar Instelknop voor de baanloop Snelheidsregelaar Voorste rol Achterste rol Stelschroef Geleidesleuf SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BANDSCHUURMACHINES ■ ■ ■ ■ Houd de machine stevig met twee handen vast. [. . . ] Zet de machine daarna uit en stel de baanloop in met behulp van de draaiknop totdat de rand van de band goed is uitgelijnd met de uiteinden van de voorste en achterste rollen. Hoewel deze zak een grote capaciteit heeft, dient u hem toch regelmatig te legen. Gebruik geen stofzak als u metaal schuurt: door vonkvorming kan brand ontstaan. Zet de machine in werking en wacht tot de schuurband zijn maximum snelheid heeft bereikt. Druk de machine vervolgens licht tegen het te behandelen werkstuk en maak heen-en-weer gaande bewegingen met de machine. U mag gereedschap nooit overbelasten: het gewicht van de machine zelf zorgt al voor voldoende druk. Overmatige druk belemmert de schurende werking van de band, maakt regelmatig schuren onmogelijk en veroorzaakt vroegtijdige slijtage aan de band maar ook aan de machine. Leg de machine op zijn kant en trek aan de hendel (3) om de voorste rol in te trekken en de band te ontspannen (afb. Als door het trekken aan de hendel de band niet voldoende ontspannen wordt, kunt u de draaiknop van de baanloop losser zetten (9) (afb. – ■ ■ SCHROEFKLEM (Optioneel accessoire) Met behulp van de schroefklem kunt u de machine op zijn plaats houden als u het gebruikt in stationaire opstelling. 17 OPMERKING: Zorg ervoor dat de pijl, die binnen op de schuurband 961067431-01_EBS-9576V&EBS-1310V_EU. Om het frame weer te verwijderen duwt u het omlaag terwijl u de stelschroef linksom draait. Om het schuurframe hoger te zetten en zodoende de schuurdiepte te vergroten, draait u de schroef rechtsom. Met deze stelschroef (13) kunt u nauwkeurig de schurende werking van de band afstellen. SYMBOLEN De volgende symbolen kunnen op de machine of in deze handleiding zijn afgebeeld. Zorg dat u weet wat ze betekenen voordat u de machine in gebruik neemt. Aantal toeren of bewegingen per minuut ONDERHOUD Controleer na elk gebruik of uw machine in perfecte staat van werking verkeert. Aanbevolen wordt om uw machine minstens éénmaal per jaar door een erkend Ryobi Servicecentrum volledig te laten doorsmeren en schoonmaken. Alle reparaties dienen door een erkend Ryobi Servicecentrum te worden uitgevoerd om een zo veilig en betrouwbaar mogelijke werking van de machine te waarborgen. Zet daarom een afgedankteelektrisch machine niet bij het huishoudelijk afval. [. . . ] het verklaarde trillingsemissieniveau geeft de hoofdtoepassing van het gereeschap weer. Als de machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. dit kan de blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verhogen. Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren dat de machine wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI EBS1310VFHG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI EBS1310VFHG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag